Το σύνδρομο των post(long) Covid-19 ασθενών

Του
Δρος Ανδρέα Γ. Τοφαρίδη*


Κατεβάστε το  Dialogos App
Apple | Android | Huawei 

∆ιανύοντας το δεύτερο χρόνο της πανδηµίας Covid-19, µιας πανδηµίας µε πάνω από 280 εκατοµµύρια επιβεβαιωµένα κρούσµατα και πάνω από 4 εκατοµµύρια θανάτους παγκοσµίως, προκύπτει µια καινούργια κατηγορία ασθενών. Πρόκειται για άτοµα που προσλήφθηκαν από τον ιο SARS-CoV-2 και παρότι πλέον θεωρούνται µη µεταδοτικοί, εντούτοις εξακολουθούν να παρουσιάζουν κάποια εκ των συµπτωµάτων που εµφάνισαν κατά την οξεία φάση της νόσου ή ακόµη και καινούργια συµπτωµατολογία.

Λόγω του ολοένα αυξανόµενου αριθµού περιστατικών του καινούργιου αυτού συνδρόµου, ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας (WHO) στις 6 Οκτωβρίου 2021 έδωσε επισήµως ένα καταρχήν ορισµό µε τη σηµείωση ότι αυτός ενδεχοµένως να αναθεωρηθεί µόλις προκύψουν καινούργια δεδοµένα. Πιο συγκεκριµένα, ορίζει «την κατάσταση εκείνη που εµφανίζεται σε άτοµα µε ιστορικό πιθανής ή επιβεβαιωµένης λοίµωξης SARS-CoV-2, συνήθως 3 µήνες από την εµφάνιση της νόσου, µε συµπτώµατα που διαρκούν τουλάχιστον 2 µήνες και δεν µπορούν να αποδοθούν σε εναλλακτική διάγνωση, τα συµπτώµατα αυτά παρουσιάζουν διακυµάνσεις ή υποτροπές µε την πάροδο του χρόνου». Σηµειώνεται πως ο WHO αναφέρει ότι ένας ξεχωριστός ορισµός πρέπει να δοθεί για τους παιδιατρικούς ασθενείς.

Ο WHO υπολογίζει ότι ένα ποσοστό των ασθενών 10%-20% των ασθενών µε νόσο Covid-19 παρουσίασαν παρατεταµένα συµπτώµατα για µήνες µετά τη µόλυνση. Τα συχνότερα συµπτώµατα περιλαµβάνουν αίσθηµα χρόνιας κόπωσης, αίσθηµα δύσπνοιας -κάποιοι εκ των ασθενών χρήζουν για παρατεταµένο χρονικό διάστηµα κατ’ οίκον οξυγονοθεραπεία. Επιπλέον, 1 στους 5 ασθενείς παρουσιάζουν διαταραχές ύπνου, ελλείµματα µνήµης, µειωµένη πνευµατική εγρήγορση, διαταραχές διάθεσης ή και καταθλιπτική συµπτωµατολογία. Όλα αυτά µαζί ή το κάθε ένα ξεχωριστά προκαλούν το λεγόµενο brain fog ή αλλιώς «οµίχλη του εγκεφάλου». Άλλα συµπτώµατα αποτελούν οι διαταραχές γεύσης και όσφρησης, αρθραλγίες, µυαλγίες, ξηροστοµία/ξηροφθαλµία, διάρροιες, κεφαλαλγία. Επίσης ένα ιδιαίτερο ενοχλητικό σύµπτωµα, κυρίως σε γυναίκες, είναι αυτό της αλωπεκίας.

Παρόλα αυτά, όπως σηµειώνει ο WHO, σαφή κριτήρια διάγνωσης του συνδρόµου για την ώρα δεν υπάρχουν.

Στην Κύπρο από την αρχή της πανδηµίας καταγράψαµε πάνω από 120 χιλιάδες επιβεβαιωµένα κρούσµατα από τη νόσο Covid-19. Όλο και περισσότεροι ασθενείς παρουσιάζουν συµπτώµατα του εν λόγω συνδρόµου. Βλέποντας την ανάγκη για περαιτέρω παρακολούθηση και φροντίδα των ασθενών αυτών, ο Οργανισµός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) έθεσε άµεσα σε λειτουργία ιατρεία post Covid-19. Ειδικότερα, και λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα νοσηλευτήρια του ΟΚΥπΥ τους τελευταίους 18 µήνες περιέθαλψαν πάνω από 6.000 ασθενείς µε νόσο Covid-19, κρίθηκε αναγκαίο όπως ο Οργανισµός, αξιοποιώντας την εµπειρία του προσωπικού του, να οργανώσει ιατρεία post Covid-19 στο Γενικό Νοσοκοµείο Λευκωσίας, στο ΓΝ Λεµεσού, στο ΓΝ Λάρνακας και στο ΓΝ Πάφου, µε απώτερο σκοπό να βοηθηθεί και να στηριχθεί αυτή η νέα κατηγορία ασθενών.

Tα ιατρεία αυτά µε συντονιστή Ειδικό Παθολόγο στελεχώνονται από µια διεπιστηµονική οµάδα επαγγελµατιών υγείας που αποτελείται κυρίως από πνευµονολόγους, νευρολόγους, ψυχίατρους, καρδιολόγους, καθώς και από οµάδα φυσιοθεραπευτών, αφού η εντατική φυσιοθεραπεία παίζει κυρίαρχο ρόλο στην όσο το δυνατό καλύτερη αποκατάσταση των ασθενών και τη γρήγορη επάνοδο στην καθηµερινότητά τους.

Σηµειώνεται ότι, προσερχόµενοι στα ιατρεία του ΟΚΥπΥ για long Covid ασθενείς, οι ασθενείς καλούνται να συµπληρώσουν ένα επιστηµονικό ερωτηµατολόγιο και ακολούθως εξετάζονται από τους ιατρούς που το στελεχώνουν. Μέσω αυτής της διαδικασίας καταγράφονται όλες οι ανάγκες των ασθενών προκειµένου να παραπεµφθούν στην κατάλληλη ειδικότητα ιατρού και να λάβουν τις απαραίτητες υπηρεσίες που χρειάζονται, προκειµένου να ξεπεράσουν τις επιπλοκές και τα προβλήµατα που παρουσιάζουν βδοµάδες ή και µήνες µετά τη νόσησή τους. Η παραποµπή των ασθενών στα ιατρεία του ΟΚΥπΥ για long Covid ασθενείς γίνεται είτε µετά το εξιτήριό τους από το νοσοκοµείο είτε κατόπιν παραποµπής από τον Προσωπικό τους Ιατρό.

* MD, MSc(Infectious Diseases), Ειδικός Παθολόγος, Συντονιστής post covid-19 ιατρείων ΓΝ Λευκωσίας

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.