Σε ειδική τελετή, που έγινε την Τετάρτη, 23 Μαΐου 2018, στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία, επιδόθηκαν τα Βραβεία Επιχειρηματικού Ήθους για το 2018, όπου βραβεύθηκαν τέσσερεις κυπριακές εταιρείες σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες. Τα βραβεία αποτελούν πρωτοβουλία του ΚΕΒΕ σε συνεργασία με το Κυπριακό Φόρουμ Ακεραιότητας.

Η Τσιμεντοποιία Βασιλικού βραβεύθηκε στην κατηγορία Δημοσίων Εταιρειών, για την υιοθέτηση υπεύθυνων πρακτικών για καταπολέμηση της διαφθοράς, την ενίσχυση της διαφάνειας, την εφαρμογή κώδικα δεοντολογίας και τις πολιτικές και διαδικασίες για περιστατικά σύγκρουσης συμφερόντων.

Η βράβευση έρχεται να συμβάλει στην προσέλκυση ταλαντούχων στελεχών και νέων πελατών, με αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικότητας και της κερδοφορίας της εταιρείας, με σημαντικά οφέλη για τους μετόχους.

Σκοπός των Βραβείων Επιχειρηματικού Ήθους είναι η ενθάρρυνση, αναγνώριση και επιβράβευση των προσπαθειών που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις για καταπολέμησητης διαφθοράς και ενίσχυση της διαφάνειας. Απώτερος στόχος της πρωτοβουλίας αυτήςείναι η καλλιέργεια κουλτούρας για υιοθέτηση υπεύθυνων πρακτικών για κοινωνική και ηθική δέσμευση κατά της διαφθοράς.

Το βραβείο παρέλαβε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη, ο Εκτελεστικός Πρόεδρος της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού κ. Αντώνης Αντωνίου.