Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας προσφέρει υποτροφίες για σπουδές στις Ναυτικές Ακαδημίες στην ΚύπροΤο Υφυπουργείο Ναυτιλίας προσφέρει υποτροφίες για σπουδές πλήρους φοίτησης στις Ναυτικές Ακαδημίες στην Κύπρο το ακαδημαϊκό έτος 2019/20.

Tο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου με σημερινή του αναφέρει ότι δέχεται αιτήσεις για τη διεκδίκηση υποτροφίας.

Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν την Ανακοίνωση με αρ. 435(απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμπλήρωση της Αίτησης) και τη σχετική Αίτηση με αρ. 102, από την ιστοσελίδα τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας http://www.shipping.gov.cy, τα γραφεία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου και την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου http://www.cyscholarships.gov.cy 

Οι αιτήσεις με όλα τα στοιχεία και πιστοποιητικά θα πρέπει να παραδοθούν στη Γραμματεία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου μέχρι την Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 2:00μ.μ. στη διεύθυνση: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, Φλωρίνης 7, GREG TOWER, 3ος όροφος, 1065 Λευκωσία.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στα τηλέφωνα 22 456433 και 25823701.