Ενισχύεται από την τρέχουσα σχολική χρονιά 2018-2019, ο θεσμός του Βοηθητικού Γραμματειακού Προσωπικού (ΒΓΠ) στα Δημοτικά Σχολεία, ενώ για πρώτη φορά αυτός θα εφαρμοστεί και στα Δημόσια Νηπιαγωγεία.

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, στο πλαίσιο της προσπάθειας που καταβάλλει το Υπουργείο για ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, ενισχύεται, από την τρέχουσα σχολική χρονιά 2018-2019, ο θεσμός του Βοηθητικού Γραμματειακού Προσωπικού (ΒΓΠ) στα Δημοτικά Σχολεία, ενώ για πρώτη φορά αυτός θα εφαρμοστεί και στα Δημόσια Νηπιαγωγεία.

Ο θεσμός του ΒΓΠ εφαρμόστηκε πιλοτικά το 2007 και μέχρι το 2010 επεκτάθηκε σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία.  Η αναγκαιότητα του θεσμού, μέσα σε αυτά τα 12 χρόνια, κρίθηκε απολύτως απαραίτητη, ενώ, παράλληλα, διαφάνηκε η ανάγκη για υιοθέτηση του θεσμού και στα Δημόσια Νηπιαγωγεία.

Για τον λόγο αυτό, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού αποφάσισε όπως παραχωρήσει τρεις πρόσθετες ώρες εβδομαδιαίως στο ΒΓΠ των Δημοτικών Σχολείων. Παράλληλα, θα παραχωρηθούν άλλες τρεις ώρες εβδομαδιαίως για τη γραμματειακή υποστήριξη των Δημόσιων Νηπιαγωγείων από ΒΓΠ.

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού έχει προχωρήσει ήδη σε οδηγίες προς τις Σχολικές Εφορείες για τον τρόπο εφαρμογής της πιο πάνω ρύθμισης.

Στο μεταξύ, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοίνωσε  πως λόγω των καιρικών συνθηκών τα Γυμνάσιο Λεμύθου θα παραμείνει κλειστό και σήμερα.

Μας έχεις Like στο Facebook ;