Το ΥΠΑΜ ολοκλήρωσε την αξιολόγηση προτάσεων για αξιοποίηση ιδρυμάτων και οργανισμών έρευνας
Το Υπουργείο Άμυνας ολοκλήρωσε την αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης «ΑΘΗΝΑ», για αξιοποίηση των δυνατοτήτων των ακαδημαϊκών, ερευνητικών ιδρυμάτων, οργανισμών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Κύπρο στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, υποβλήθηκαν συνολικά εννέα προτάσεις οι οποίες αξιολογήθηκαν από επταμελή επιτροπή και θα προσκληθούν σε διαπραγμάτευση οι δύο πρώτες σε βαθμολογία προτάσεις.

Τα αποτελέσματα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Άμυνας (mod.gov.cy) και στην εφαρμογή για έξυπνα κινητά «ΥΠΑΜ Κύπρου», καταλήγει η ανακοίνωση.