Τον Φεβρουάριο του 2022 σε ισχύ το νέο Σχέδιο Περιοχής στο πρώην διυλιστήριο στη Λάρνακα

Έλα στο Google News
  • Νέες ζώνες, χρονοδιαγράμματα και αλλαγές σε μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση
  • Το νέο πολεοδομικό σχέδιο καλύπτει έκταση 1,5 τετραγωνικού χιλιομέτρου σε δημοτικά όρια Λάρνακας και 2,7 τετραγωνικών χιλιομέτρων σε δημοτικά όρια Λειβαδιών
  • Αλλάζουν άρδην τα πολεοδομικά δεδομένα

Τον Φεβρουάριο του 2022 αναμένεται να τεθεί σε ισχύ το νέο Σχέδιο Περιοχής της περιοχής του πρώην διυλιστηρίου στη Λάρνακα. Η ενεργοποίηση του Σχεδίου Περιοχής θα αλλάξει άρδην τόσο τα πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής αλλά και τις αξίες της ακίνητης περιουσίας, ανοίγοντας τεράστιες προοπτικές ανάπτυξης για ένα χώρο ο οποίος, παρά το γεγονός ότι είναι παραλιακός, παραμένει εγκλωβισμένος για περισσότερα από 50 χρόνια. Ο εγκλωβισμός αυτός φτάνει στο τέλος του με την επικείμενη ολοκλήρωση της μετακίνησης όλων των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων στην Ενεργειακή και Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού. Με την έναρξη ισχύος του Σχεδίου Περιοχής είναι η πρώτη φορά για δεκαετίες που μπορεί κάποιος να πει ότι όντως ξημερώνει μια καινούργια μέρα για την ευρύτερη περιοχή. Το Σχέδιο Περιοχής παρουσιάστηκε λεπτομερώς από τον δημοτικό μηχανικό του Δήμου Λάρνακας, Ανδρέα Καρακατσάνη, στην εκδήλωση παρουσίασης της πορείας των διαδικασιών μετακίνησης των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών στις 9 Ιουλίου στον Πολυχώρο Δημιουργικότητας και Πολιτισμού (πρώην Λέσχη) στη Λάρνακα.

Του Τάσου Περδίου

Η ολοκληρωμένη πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών δημοσιεύτηκε τον Αύγουστο του 2020 και αυτό το διάστημα βρισκόμαστε στην περίοδο της εξέτασης των ενστάσεων από την Επιτροπή Μελέτης Ενστάσεων. Η σχετική νομοθεσία προνοεί μια περίοδο 14 μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων, εντός της οποίας πρέπει να γίνει η εξέταση, να σταλούν οι εισηγήσεις στον Υπουργό Εσωτερικών, να διαμορφώσει εισηγήσεις ο Υπουργός Εσωτερικών προς το Υπουργικό Συμβούλιο και να ληφθεί απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Με αυτά τα δεδομένα, σύμφωνα πάντα με την παρουσίαση του δημοτικού μηχανικού του Δήμου Λάρνακας, το τελικό κείμενο του εγκεκριμένου Σχεδίου Περιοχής θα δημοσιευτεί και άρα θα τεθεί σε ισχύ τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο κ. Καρακατσάνης αναφέρθηκε αρχικώς στο νομικό πλαίσιο που διέπει τα Σχέδια Περιοχής ως τμήματα περιοχών Τοπικού Σχεδίου με βάση τον Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο. Το σημαντικό στοιχείο είναι ότι το Σχέδιο Περιοχής αποτελεί μέρος του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας, αλλά υπερισχύει σε περίπτωση σύγκρουσης προνοιών, κάτι που ενισχύει την αξία των ειδικών προνοιών που έχουν εισαχθεί.

Έκταση, πληθυσμός και ακτογραμμή

Το Σχέδιο Περιοχής καλύπτει μια έκταση 421 εκταρίων (4,2 τετραγωνικά χιλιόμετρα) εντός 12.155 εκταρίων που είναι η συνολική έκταση του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας. Το ποσοστό επί του εμβαδού του Τοπικού Σχεδίου είναι 3,5%.

Τα πληθυσμιακά μεγέθη είναι τα εξής: Στην περιοχή του Σχεδίου Περιοχής ο πληθυσμός είναι 3.099 άτομα με βάση την απογραφή του 2011 ή ποσοστό 3,4% του Τοπικού Σχεδίου. Από αυτούς, 2.210 είναι στον Δήμο Λάρνακας και 889 στον Δήμο Λειβαδιών. Σε ό,τι αφορά στο μήκος ακτογραμμής, το Σχέδιο Περιοχής αλλάζει τα πολεοδομικά δεδομένα σε 3 χιλιόμετρα από τα συνολικά 19,4 χιλιόμετρα που περιλαμβάνονται στα όρια του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας.

Το Σχέδιο Περιοχής εισάγει μοντέρνες μεθόδους ενεργής πολεοδομίας, όπως αστικό αναδασμό, οικογειτονιές, πολυλειτουργικότητα και προωθεί την αειφορία, τη βιώσιμη κινητικότητα και την κυκλική οικονομία κάτω από την ομπρέλα της ολοκληρωμένης Αστικής Αναζωογόνησης που περικλείει περιβαλλοντικές, κοινωνικές, οικονομικές, πολεοδομικές, αρχιτεκτονικές, πολιτιστικές και άλλες παραμέτρους.

Εξέλιξη και δομή της περιοχής του σχεδίου

Σύμφωνα με την παρουσίαση, η περιοχή του σχεδίου αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία πολεοδομικής οργάνωσης:

(α) την παραλία/ακτογραμμή και τον χερσαίο χώρο μεταξύ παραλιακού δρόμου και θάλασσας, όπου κατά κύριο λόγο βρίσκονται οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαιοειδών και υγραερίου,

(β) τον ποταμό Αρχάγγελο – Καμίτση και τα υδατορέματα/ κανάλια ομβρίων

(γ) την περιοχή όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του Διυλιστηρίου

(δ) τις οικιστικές περιοχές πίσω από το λιμάνι στον Δήμο Λάρνακας και την περιοχή Αρκολείβαδων στον Δήμο Λειβαδιών και

(ε) τη μεγάλη, ελεύθερη από κάθε ανάπτυξη, έκταση γεωργικής γης στα διοικητικά όρια του Δήμου Λειβαδιών

Περιοχές ανάπτυξης και χρήσεις

Οι νέες περιοχές ανάπτυξης και οι επιτρεπόμενες χρήσεις είναι:

•Κεντρικός Πολυλειτουργικός Πυρήνας (ΚΠΠ)

Επιτρέπεται ένα ευρύ φάσμα χρήσεων με βασικές το εμπόριο, γραφεία, κατοικία και επιθυμητές χρήσεις αναψυχή, ψυχαγωγία, τουρισμός, εκπαίδευση τριτοβάθμια, πολιτισμός, έρευνα/ καινοτομία, κοινωνική μέριμνα/ Κέντρα Υγείας. Για όλες τις χρήσεις προβλέπεται αύξηση συντελεστή δόμησης.

Στη συγκεκριμένη περιοχή θα επιτρέπεται η ανέγερση πύργων σε τεμάχια με ελάχιστο καθαρό εμβαδό 20 χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων με μέγιστο αριθμό ορόφων τους 20 και μέγιστο ύψος τα 90 μέτρα.

•Ζώνη Αθλητισμού – Ψυχαγωγίας 

Ενθάρρυνση κυρίως oργανωμένων Αθλητικών Κέντρων και άλλων παρεμφερών αναπτύξεων με σκοπό τον εμπλουτισμό της αθλητικής υποδομής της πόλης αλλά και ευρύτερα. Η ζώνη επιτρέπει γήπεδα ποδοσφαίρου, ξενώνες διαμονής αθλητών και υποστηρικτικές χρήσεις και σε τεμάχια μικρότερα από 20 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα παρέχεται δυνατότητα δημιουργίας μικρότερων εγκαταστάσεων αθλητικής υποδομής που να λειτουργούν υποστηρικτικά στα οργανωμένα αθλητικά κέντρα.

Στην περιοχή Ναυτικού Ομίλου επιτρέπεται χωροθέτηση μόνο παρεμφερών με τον αθλητισμό (κατά προτίμηση ναυταθλητισμό) αναπτύξεων, που θα συμπληρώνουν/ ενισχύουν τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου Λάρνακας, με σκοπό τον εμπλουτισμό της αθλητικής υποδομής της περιοχής και της πόλης. Δίδεται δυνατότητα να επιτραπούν και χρήσεις που έχουν σχέση με το υγρό στοιχείο της θάλασσας (π.χ. ενυδρείο, μουσείο ναυτικής ιστορίας κ.λπ.), όπως και ήπιες χρήσεις αναψυχής/ ψυχαγωγίας, ως συμπληρωματικές χρήσεις των προαναφερόμενων βασικών/ επιθυμητών χρήσεων.

Στη ζώνη αυτή απαγορεύεται η οικοπεδοποίηση για ανέγερση κατοικιών ή άλλων μεμονωμένων αναπτύξεων.

•Οικιστικές περιοχές και οικογειτονιές

Στην οικιστική περιοχή των «Αρκολείβαδων» (Οικιστική Ζώνη Κα8 που εκτείνεται στα δυτικά των εγκαταστάσεων του Ναυτικού Ομίλου Λάρνακας) θα είναι δυνατό να τύχουν εφαρμογής οι πρόνοιες για συντελεστές ανάπτυξης της Ζώνης Κα7 υπό προϋποθέσεις που άπτονται του βιοκλιματικού σχεδιασμού.

Σε τμήμα της ενιαίας, μικτής εμπορικής και οικιστικής περιοχής που διαμορφώνεται βόρεια του κυκλικού κόμβου του λιμανιού (Ζώνη Κα4Α) θα επιτρέπεται/ ενθαρρύνεται, πέρα από την κύρια οικιστική ανάπτυξη, η χωροθέτηση και άλλων χρήσεων που είναι δυνατό να εξυπηρετήσουν την ευρύτερη περιοχή, όπως Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Ιατρικά Κέντρα και Νοσηλευτήρια, Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας, Φοιτητικές Εστίες και άλλα παρόμοια.

Στην τριγωνική περιοχή που περιβάλλεται από τους οδικούς άξονες Σπύρου Κυπριανού, Τάσσου Παπαδόπουλου και Ψηλορείτη είναι δυνατή η χωροθέτηση και αστικών ξενοδοχείων.

•Περιοχή εξειδικευμένων αναπτύξεων

Στη Ζώνη αυτή θα επιτρέπονται οι κατηγορίες επιτρεπόμενων χρήσεων που προβλέπονται στο Τοπικό Σχέδιο Λάρνακας, πλην των Τηλεοπτικών ή/ και Ραδιοφωνικών Σταθμών και των μεμονωμένων μίνι γηπέδων ποδοσφαίρου.

Πέραν των υπόλοιπων τύπων εξειδικευμένων αναπτύξεων, επιτρεπόμενων και καθορισμένων στο Τοπικό Σχέδιο Λάρνακας, θα επιτρέπονται και εγκαταστάσεις οικοτουρισμού που θα σχετίζονται με τον τουρισμό υπαίθρου.

Επιτρέπονται επίσης Κέντρα Πολλαπλού Αθλητικού/ Ψυχαγωγικού Χαρακτήρα και Οργανωμένα Αθλητικά Κέντρα, Εξειδικευμένα Ιατρικά Κέντρα, Κέντρα R&D και Κέντρα Πολλαπλού Αθλητικού Χαρακτήρα.

Σε ό,τι αφορά στην περιμετρική ζώνη προστασίας της Λίμνης Ορόκλινης, δεν θα επιτρέπεται η ανέγερση οποιωνδήποτε κτιριακών εγκαταστάσεων. Θα είναι ωστόσο δυνατή η δημιουργία υπαίθριων χώρων αθλοπαιδιών/ γηπέδων χωρίς συνοδευτικές κατασκευές, όπως πυλώνες φωτισμού κ.λπ.

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.