Τοπικό Σχέδιο Ακάµα: Οι «ανεύθυνοι» που ζητούν την αλήθεια και οι «υπεύθυνοι» που την αποκρύπτουν

  • Καθημερινή ενημέρωση

    Κάθε πρωί η επικαιρότητα στο inbox σου.


Κατακεραυνώνουν εκ νέου την κυβέρνηση οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, ενώ ο Νίκος Νουρής επιµένει στην απαξίωση φορέων και κοινωνίας

 

Του

Κυριάκου Λοΐζου

Την προσφιλή του τακτική για το αναθεωρηµένο υπό εκπόνηση Τοπικό Σχέδιο Ακάµα ακολούθησε ο Υπουργός Εσωτερικών, Νίκος Νουρής, χαρακτηρίζοντας «εκτός πραγµατικότητας» τα όσα ακούγονται εδώ και αρκετό διάστηµα από οργανωµένους φορείς, πολίτες κ.ά. Αρνείται όµως πεισµατικά να δώσει το Σχέδιο στη δηµοσιότητα. Παράλληλα, η κυβέρνηση αγνοεί τόσο τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, όσο και τις ευρωπαϊκές οδηγίες, ενώ η Κυπριακή ∆ηµοκρατία βρίσκεται αντιµέτωπη µε όχι µία, αλλά τρεις ∆ιαδικασίες Παράβασης. Όλα αυτά, ωστόσο, είναι ψιλά γράµµατα για τον κ. Νουρή και όλους όσοι µανιωδώς θέλουν να «τελειώνει» η υπόθεση Ακάµας.

Αναφερόµενος στις φωνές που ακούγονται το τελευταίο διάστηµα, ο υπουργός είπε ότι εάν συγκεραστούν οι δηλώσεις των ιδιοκτητών και των διαµαρτυροµένων, κάπου στη µέση θα βρίσκεται η αλήθεια. Κοντολογίς, ο κ. Νουρής προσπαθεί να επηρεάσει την κοινή γνώµη µε κενά από περιεχόµενο λόγια, τηρώντας, τάχα µου, µία ουδέτερη στάση.

Σε µία ιδιαίτερα αιχµηρή ανακοίνωσή τους την προηγούµενη εβδοµάδα, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις ανέφεραν ότι η κυβέρνηση παραπληροφορεί και παραπλανεί το κοινό ως προς τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που θα επιφέρει το Τοπικό Σχέδιο Ακάµα.

Η κυβέρνηση παραπληροφορεί

«Το Τοπικό Σχέδιο Ακάµα», προσθέτουν, «στη µορφή που βρίσκεται αυτή τη στιγµή περιλαµβάνει σωρεία πολύ ανησυχητικών προτάσεων, οι οποίες θα επιφέρουν υπέρµετρες πιέσεις, σηµαντικές απειλές και συσσωρευτικές επιπτώσεις στα προστατευόµενα είδη και τους οικοτόπους της περιοχής, αντιστρατεύονται την αειφόρο ανάπτυξη και θα αλλοιώσουν σηµαντικά το χαρακτήρα του Ακάµα».

Το τελευταίο διάστηµα, οι συναρµόδιοι υπουργοί έχουν αναφέρει σε δηµόσιες δηλώσεις τους ότι θα ακολουθηθούν όλες οι νενοµισµένες διαδικασίες για την εκπόνηση του ΤΣΑ, συµπεριλαµβανοµένης της εκτίµησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, και δεν θα υπάρξει καµία πολιτική πίεση για επηρεασµό αυτών των διαδικασιών.

«Είναι τότε άξιον απορίας γιατί τα αρµόδια Υπουργεία επέλεξαν να δηµοσιεύσουν τις θέσεις τους για το ΤΣΑ, επισηµαίνοντας ότι το αναθεωρηµένο σχέδιο δεν θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, πριν ακόµα ολοκληρωθεί η διαδικασία της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης των επιπτώσεων του ΤΣΑ», υπογραµµίζουν οι οργανώσεις. Σηµειώνουν µάλιστα πως οι θέσεις των Υπουργείων φαίνεται να είναι εκ διαµέτρου αντίθετες µε τα στοιχεία και συµπεράσµατα των συναρµόδιων Αρχών για την προστασία και διαχείριση των περιοχών του ∆ικτύου Natura 2000 στη Χερσόνησο Ακάµα, δηλαδή του Τµήµατος Περιβάλλοντος και της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας.

«Μια τέτοια “κίνηση” δηµιουργεί εύλογα ερωτήµατα και προβληµατισµούς, καθότι φαίνεται να αποτελεί άλλη µία προσπάθεια υπόσκαψης των διαπιστώσεων και συµπερασµάτων της διαδικασίας εκτίµησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τη στιγµή µάλιστα που το Τµήµα Περιβάλλοντος, ως το καθ’ ύλην αρµόδιο τµήµα, καλείται να προβεί στην έκδοση της τελικής Γνωµάτευσης και της Έκθεσης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης για το ΤΣΑ», τονίζεται.

89155E1C42838Df0709D35781Ca99545 A 1

Παραγνωρίζεται η επιστηµονικότητα

Οι αρµόδιοι υπουργοί θεωρούν ότι η περιοχή Natura 2000 και ο Ακάµας ευρύτερα προστατεύονται µέσω του Κρατικού ∆άσους Ακάµα, το οποίο έχει κηρυχθεί σε Εθνικό ∆ασικό Πάρκο. Παράλληλα, το τελευταίο διάστηµα έχει αναφερθεί ότι οι περιοχές Natura 2000 δεν είναι περιοχές απόλυτης απαγόρευσης κάθε ανθρώπινης δραστηριότητας.

Για αυτό οι περιβαλλοντικές οργανώσεις δίνουν µία ξεκάθαρη και κυρίως επιστηµονική απάντηση. Στον αντίποδα, η όποια επιστηµονικότητα εκλαµβάνεται από την κυβέρνηση ως αναξιόπιστη, ή απλώς αγνοείται επιδεικτικά.

Οι οργανώσεις παραθέτουν τα εξής:

Αναπτύξεις εντός Natura 2000: Οι περιοχές Natura 2000 όντως δεν είναι περιοχές απόλυτης απαγόρευσης κάθε ανθρώπινης δραστηριότητας, αλλά µε µια πολύ σηµαντική προσθήκη. Επιτρέπονται οι ανθρώπινες δραστηριότητες και συγκεκριµένες αναπτύξεις, νοουµένου ότι δεν επηρεάζουν αρνητικά και σηµαντικά τα είδη και τους οικοτόπους για τα οποία προστατεύεται η περιοχή Natura 2000.

Προβληµατικά όρια περιοχής Natura 2000: Η περιοχή που χαρακτηρίστηκε ως Natura 2000 είναι µικρότερη της περιοχής που έπρεπε να είχε προστατευτεί βάσει επιστηµονικών δεδοµένων. Ακόµα και µε την υφιστάµενη περιοχή Natura 2000, προωθείται τώρα µια διαχείριση δύο ταχυτήτων, όπου ουσιαστικά δίνεται έµφαση µόνο στο κρατικό µέρος της που αποτελεί το Εθνικό ∆ασικό Πάρκο και οι περιοχές εκτός του Πάρκου «παραδίδονται» µε τον έναν τρόπο ή τον άλλο στην ανάπτυξη.

«Τα συναρµόδια Υπουργεία θεωρούν ότι µεγάλο µέρος της κυπριακής κοινωνίας έχει “παρερµηνεύσει” το ΤΣΑ, ενώ κάποιος “αδαής” θα µπορούσε να σκεφτεί, “µα πώς γίνεται ως κοινωνία να έχουµε παρερµηνεύσει το αναθεωρηµένο Τοπικό Σχέδιο Ακάµα, αφού δεν το δίνουν στη δηµοσιότητα;»

Το µόνο βέβαιο είναι πως η αλήθεια δεν βρίσκεται κάπου στη µέση, όπως διατείνεται ο Υπουργός Εσωτερικών, αφού η αδράνεια των αρµοδίων να λάβουν ουσιαστική δράση για την προστασία και την αειφόρο ανάπτυξη του Ακάµα, αλλά και για την αποκατάσταση της νοµιµότητας στην περιοχή, οδήγησαν τα πράγµατα στη σηµερινή απαράδεκτη κατάσταση και χρησιµοποιούνται ως πρόσχηµα για την περαιτέρω υποβάθµιση και αλλοίωση της περιοχής. Αυτή είναι µία από τις αλήθειες.

74C5A8F564Ed9E95071D0351B8Dd41Ae A 1

Επιτακτική η ανάγκη διαφύλαξης της φυσικής κληρονοµιάς του Ακάµα

 

Την έντονη ανησυχία του αναφορικά µε τις τελευταίες εξελίξεις για το Αναθεωρηµένο Τοπικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Ακάµα, εκφράζει ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ), «αφού σύµφωνα και µε τη Γνωµάτευση του Τµήµατος Περιβάλλοντος για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, αναµένεται να υπάρξουν σοβαρές, αρνητικές, συσσωρευτικές και µη αναστρέψιµες επιπτώσεις στην ακεραιότητα και συνοχή των περιοχών του ∆ικτύου Natura 2000, της Ειδικής Ζώνης ∆ιατήρησης και της Ζώνης Ειδικής Προστασίας της Χερσονήσου του Ακάµα».

Η επίτευξη της βιώσιµης ανάπτυξης, προσθέτει ο Σύλλογος, θα πρέπει να γίνει µε όρους που να αναδεικνύουν και να προστατεύουν έναν από τους σηµαντικότερους πράσινους πνεύµονες της Κύπρου, του οποίου δεν έχει αλλοιωθεί ο χαρακτήρας µέχρι σήµερα. Ειδικότερα, θα πρέπει να τεθούν προϋποθέσεις και να ληφθούν µέτρα για τη διαφύλαξη και την ανάδειξη όλων των ειδικών χαρακτηριστικών της περιοχής του Ακάµα, παράλληλα µε την ενίσχυση των κοινοτήτων, τόσο εντός αυτών, όσο και περιµετρικά, που είναι αναγκαία.

«Η ανάγκη ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος και της κοινωνικο-οικονοµικής ανάπτυξης δεν θα πρέπει να είναι καταστροφική του µοναδικού Εθνικού ∆ασικού Πάρκου του Ακάµα. Έχουν δικαίωµα, και είναι στο χέρι µας, οι επόµενες γενιές να γνωρίσουν τη µοναδική φυσική οµορφιά της Χερσόνησου του Ακάµα και να απολαύσουν τα οικολογικά, τοπιολογικά, πολιτιστικά και ιστορικά στοιχεία που φιλοξενεί», υπογραµµίζει η ΣΠΟΛΜΗΚ, καλώντας παράλληλα την Πολιτεία και τις αρµόδιες Αρχές όπως προβούν στις αναγκαίες βελτιώσεις του Σχεδίου για να επιτευχθεί η ελάχιστη δυνατή παρέµβαση µε αειφόρο τρόπο, ώστε να διαφυλαχτεί η φυσική κληρονοµιά της Χερσονήσου του Ακάµα µε ταυτόχρονη κοινωνικο-οικονοµική ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας.

 

 

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.