Τουρισµός: Αδύναµος κρίκος οι αεροπορικές εταιρείες

Του Δρος Αμβρόσιου Προδρόμου*

Ο Τουρισµός έχει τα τελευταία τρία χρόνια πληγεί σε τεράστιο βαθµό από την τεράστια επιδείνωση της πανδηµίας και τα λανθασµένα, θεωρούµε, µέτρα τα οποία είχαν επιβληθεί. Μέτρα τα οποία αφορούσαν ολόκληρη την Οικονοµία, αλλά ποτέ δεν ρωτήθηκαν οι οικονοµολόγοι και οι κοινωνικοί εταίροι, παρά µόνον οι επιδηµιολόγοι. Το πρόβληµα, βέβαια, δεν ήταν οι επιδηµιολόγοι, αυτοί κάνουν τη δουλειά τους, αλλά αυτοί που έπαιρναν τις αποφάσεις.

Μέσα σε αυτό το παράλογο περιβάλλον, ο Τουρισµός τόσο στην Κύπρο όσο και σε πολλές άλλες χώρες, ήταν ο πρώτος τοµέας ο οποίος επηρεάστηκε από τα µέτρα, αλλά και ίσως ο τελευταίος ο οποίος θα ανακάµψει πλήρως. Αναμένεται ότι δεν θα επανέλθει στα επίπεδα του 2019 πριν από το 2025.

Τα µέτρα που είχαν παρθεί κατά τη διάρκεια της πανδηµίας επηρέασαν πολλούς τοµείς του Τουρισµού, µε τις αεροπορικές εταιρείες και τα αεροδρόµια, ειδικά αυτά που ανήκουν στον ιδιωτικό τοµέα, να έχουν υποστεί τεράστιο πλήγµα µε ανυπολόγιστες συνέπειες. Αυτοί που πλήρωσαν τη νύφη, όπως γίνεται πάντα, είναι οι εργαζόµενοι αφού οι αεροπορικές εταιρείες και τα αεροδρόµια βρήκαν την εύκολη λύση, δηλαδή να απολύσουν το «περιττό» προσωπικό.

Ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζει τη δεδοµένη στιγµή η παγκόσµια τουριστική βιοµηχανία είναι το χάος που υπάρχει σε µια σειρά από σηµαντικά αεροδρόµια σε ολόκληρο τον κόσµο.

Στις ΗΠΑ, µια σειρά από µεγάλα αεροδρόµια έχουν πραγµατικά «πατώσει» όσον αφορά τις καθυστερήσεις, µε τα προβλήµατα να είναι τεράστια αφού τα συγκεκριµένα αεροδρόµια αποτελούν σηµαντικό κόµβο, όχι µόνο για τις εσωτερικές πτήσεις, αλλά και για συνδέσεις µε την Αυστραλία, τον Καναδά και άλλους µακρινούς προορισµούς. Παράλληλα, στην Ευρώπη, αεροδρόµια όπως αυτό του ∆ουβλίνου, το Schiphol στο Άµστερνταµ, του Μάντσεστερ, τα µεγάλα αεροδρόµια της Γερµανίας (Μόναχο και Φρανκφούρτη) και µια σειρά από άλλα, αντιµετωπίζουν σοβαρές καθυστερήσεις.

Πέραν των καθυστερήσεων στις πτήσεις, καταγράφονται σηµαντικές απώλειες όσον αφορά τις αποσκευές οι οποίες είτε δεν φτάνουν ποτέ στον προορισµό τους, είτε φτάνουν µε τεράστιες καθυστερήσεις. Αυτό δηµιουργεί σηµαντικά προβλήµατα στους ταξιδιώτες, αλλά και στις αεροπορικές εταιρείες. Αυτά αφορούν την κακή φήµη που αποκτούν, αλλά και νοµικές συνέπειες αφού η µαζικότητα των προβληµάτων δεν αφήνει περιθώρια στις εταιρείες να δικαιολογήσουν τις απώλειες.

Όλα αυτά δεν είναι τυχαία, αφού οι αεροπορικές εταιρείες και τα αεροδρόµια καλούνται να δουλέψουν σε επίπεδα κίνησης όπως αυτά που ίσχυαν, σχεδόν, πριν την πανδηµία, αλλά µε προσωπικό το οποίο είναι λιγοστό. Από τη µια δεν έχουν γίνει αρκετές επαναπροσλήψεις, και από την άλλη, ένας µεγάλος αριθµός επαγγελµατιών που ήταν στο χώρο και έχουν απολυθεί, έχουν αναζητήσει εργασία σε άλλους τοµείς της Οικονοµίας, αφού έχουν δει ότι οι πρώην εργοδότες τους δεν τους έχουν συµπεριφερθεί ορθά.

Ήδη, η Lufthansa έχει ενηµερώσει επίσηµα τους συνεργάτες της, τόσο εντός όσο και εκτός της Γερµανίας, ότι θα ακυρώσει 2.200 πτήσεις. Θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι η Lufthansa έχει λάβει πέραν των 9 δις ευρώ από τη γερµανική κυβέρνηση περί το τέλος του 2020, για να µπορέσει να διατηρηθεί στη ζωή, ενέργεια η οποία οδήγησε σε νοµικές περιπέτειες στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο για θέµατα κρατικής ενίσχυσης και αλλοίωσης του ανταγωνισµού. Παρ’ όλα αυτά, έχει προχωρήσει σε απολύσεις και µειώσεις µισθών µε αποτέλεσµα σήµερα να βρίσκεται µπροστά σε µεγάλα προβλήµατα.

Όλα αυτά οδηγούν προς την ανάγκη εξεύρεσης εναλλακτικών τρόπων και πηγών για να αναπληρωθούν τα πιθανά κενά. Ήδη έχει εντοπισθεί από τους µεγάλους ταξιδιωτικούς πράκτορες ότι µεγάλος αριθµός ταξιδιωτών σκέφτονται τον εσωτερικό τουρισµό αφού φοβούνται ότι θα πέσουν θύµατα µεγάλης ταλαιπωρίας των προβληµάτων που ταλανίζουν τα αεροδρόµια και τις αεροπορικές εταιρείες. Παράλληλα, αυτό δηµιουργεί την ανάγκη, αλλά και την ευκαιρία στις τοπικές επιχειρήσεις να αναπροσαρµόσουν άµεσα τις προωθητικές τους ενέργειες για να µπορέσουν να αναπληρώσουν το κενό.

∆υστυχώς, για µια ακόµη φορά, βλέπουµε ότι το ανθρώπινο δυναµικό των επιχειρήσεων, κατά τη διάρκεια της όποιας δύσκολης κατάστασης, αποτελεί τον εύκολο στόχο. Αποφάσεις οι οποίες δεν έχουν βάθος, δηµιουργούν µακροχρόνια προβλήµατα.

Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι τουλάχιστον για την παρούσα περίοδο, οι αεροπορικές εταιρείες και τα ιδιωτικά αεροδρόµια θα αποτελέσουν τον αδύναµο κρίκο στην αλυσίδα του Τουρισµού. ∆εδοµένης και της αύξησης των τιµών των καυσίµων και των πληθωριστικών τάσεων, οι πιέσεις θα είναι ακόµα µεγαλύτερες. Ελπίζουµε ότι θα ληφθούν τα απαραίτητα µέτρα για το µετριασµό των επιπτώσεων στην τουριστική µας βιοµηχανία. Απλά δεν µπορούν οι επιχειρήσεις, κυρίως οι µικροµεσαίες, να αντέξουν περαιτέρω προβλήµατα.

*Ακαδηµαϊκός – Σύµβουλος Εκπαίδευσης και Επιχειρήσεων, [email protected]

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.