Τουρισµός: Παρελθόν η άποψη ότι η Κύπρος πουλά

  • Καθημερινή ενημέρωση

    Κάθε πρωί η επικαιρότητα στο inbox σου.


Του Γιώργου Μωυσή*

Η επόµενη µέρα στον τουρισµό είναι τελείως διαφορετική. Πρέπει να δράσουµε γρήγορα, καινοτόµα και αποτελεσµατικά.

Η χαλάρωση των κανονισµών – οδηγιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισµού δίνει τη δυνατότητα οικονοµικής στήριξης όλων των κρίκων της τουριστικής αλυσίδας. Ποια κοµµάτια της αλυσίδας θα πρέπει να τύχουν της στήριξης; Απάντηση: Το αεροπλάνο (λόγω της ιδιοµορφίας της χώρας µας). […]

Οι περισσότερες από τις ενέργειές µας στοχεύουν στον 1ο Πόλο Τουρισµού (Tour Operators, Sea and Sun, All Inclusive), που ως γνωστόν κάθε τέλος Οκτώβριου µεταφέρει τα προγράµµατά του σε άλλους προορισµούς. Στοχεύουµε στο καλοκαίρι του 2023 ή σε τουρισµό όλο το χρόνο; Στόχευσή µας θα πρέπει να είναι τουρισµός όλο το χρόνο.

Άµεσες ενέργειές µας θα πρέπει να είναι:

(1) Ανάπτυξη του 2ου Πόλου Τουρισµού

Ο τουρισµός: των 360 ηµερών, του long stayer τους χειµερινούς µήνες (αύξηση ενεργειακού κόστους στην Ευρώπη), του µεµονωµένου ταξιδιώτη, του «µόνιµου» επισκέπτη, του second home, summer home (σπίτι στη Μεσόγειο), winter brake, ο εναλλακτικός, ο αθλητικός, ο εκπαιδευτικός, ο ιατρικός, ο συνεδριακός, ο city break κτλ.

(2) Προσέγγιση αεροπορικών εταιρειών

Πρέπει να προσεγγίσουµε όλες τις αεροπορικές εταιρείες που επιχειρούν µε προγραµµατισµένες πτήσεις και των Tour Operators που επιχειρούν µε ναυλωµένες πτήσεις. Είναι οι σύµµαχοί µας σε αυτήν την προσπάθεια. Πρέπει να αναπτύξουµε τις σχέσεις µας µε τις υφιστάµενες αλλά και νέες αεροπορικές εταιρείες σε µια βάση ισότιµη, υγιή, µε αµοιβαία κατανόηση και εµπιστοσύνη, αλλά προπαντός µακροχρόνια εταιρική σχέση.

Κλειδί σε αυτήν την προσπάθεια αποτελούν και θα παίξουν καθοριστικό ρόλο: τα αεροδρόµια Λάρνακας και Πάφου της Hermes Airports, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) και το Υπουργείο Μεταφορών.

Η λογική των υπερβολικών χρεώσεων και κερδών πρέπει να εγκαταλειφθεί. Η «έξυπνη» και διαφανής πρόταση 4 αξόνων:

i. Μείωση τελών. Όλα τα τέλη και όλες οι χρεώσεις προς τις αεροπορικές εταιρείες να µειωθούν από 01/11/2022 έως 30/04/2023. Το µεγαλύτερο ποσοστό του συγκεκριµένου κόστους να αναληφθεί εξ ολοκλήρου από τα αεροδρόµια. Το υπόλοιπο ποσοστό να καλυφθεί: από το φόρο διαµονής, από τους ∆ήµους, τα Επιµελητήρια, τις Επαγγελµατικές Ενώσεις και από τις επιχειρήσεις που έχουν εµπορικές δραστηριότητες στα αεροδρόµια.

ii. Μειωµένος ΦΠΑ στις τιµές των εισιτηρίων για το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα.

iii. Έκπτωση για το ίδιο χρονικό διάστηµα στις χρεώσεις προς όλους όσοι παρέχουν υπηρεσίες επίγειας εξυπηρέτησης (handlers), µε την απαράβατη δέσµευση ότι οι εκπτώσεις θα µετακινηθούν ανάλογα στις χρεώσεις προς τις αεροπορικές υπηρεσίες.

IV. Ειδικά κίνητρα (incentives), σε συνεργασία µε όλους τους συναρµόδιους θεσµούς του κράτους και της ΕΕ, για το άνοιγµα νέων αεροπορικών συνδέσεων µε ευρωπαϊκούς προορισµούς και ενδυνάµωση των ήδη υφιστάµενων, σε ετήσια και σε βάθος χρόνου δέσµευση. Πρώτα στη γειτονιά µας και αργότερα στους µακρινούς προορισµούς (long-haul).

Η επιτυχία όλων των παραπάνω εξαρτάται από την ουσιαστική παρουσία του κράτους µε ευκρινώς µετρήσιµα µέτρα και την υλοποίηση στοχευµένων πολιτικών.

(3) ∆ιαφήµιση

Θα ήταν άστοχη η συνέχιση της παραδοσιακής επικοινωνιακής τουριστικής καµπάνιας τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Μόνο σπατάλη πόρων θα είχε ως αποτέλεσµα. Όλο το βάρος της προωθητικής καµπάνιας του κυπριακού τουρισµού θα πρέπει να βασιστεί σε πρωτοβουλίες και επαφές, πρέπει να γίνουν όλοι διαφηµιστές. Στόχος µας θα πρέπει να είναι οι πρωτοβουλίες να µπουν σε κάθε σπίτι και να εµπνεύσουν κάθε δυνητικό επισκέπτη. Χρειαζόµαστε ένα νέο «Nation-branding» και πλέον µας δίδεται η ευκαιρία, έστω και εξ ανάγκης, να προχωρήσουµε αποφασιστικά προς αυτή την κατεύθυνση.

Πρωταρχικό µέληµα θα πρέπει να είναι το εξής: Οι επιχειρήσεις να παραµείνουν «ζωντανές» και λειτουργικές, µε τους εργαζοµένους τους ενεργούς. Μόνο έτσι θα παραµείνει όρθια η κυπριακή κοινωνία, µόνο έτσι η Κύπρος θα καταφέρει να ανταποκριθεί αποτελεσµατικά, σε τουριστικό και οικονοµικό επίπεδο, στη νέα παγκόσµια «µετα-κανονικότητα».

* Hospitality and Tourism Director, Mansystems Business Consultant Ltd, Μέλος ΣΕΣΕΚ

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.