Τουρισµός Υγείας: Στόχος ή άπιαστο όνειρο για την Κύπρο;


  • Καθημερινή ενημέρωση

    Κάθε πρωί η επικαιρότητα στο inbox σου.


Τα πλεονεκτήματα και οι δυσκολίες: Μιλούν στη «Χαραυγή» ο Υφυπουργός Τουρισμού, Σάββας Περδίος και ο Γ.Γ. του Φορέα Προώθησης Υπηρεσιών Κύπρου, Χρίστος Πετσίδης

Του Ειρηναίου Πίττα

Ο Τουρισµός Υγείας αποτελεί µια µορφή τουρισµού η οποία ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια γνωρίζει τεράστια ανάπτυξη και ενδιαφέρον, συνεπώς και προοπτικές. Η Κύπρος, έχοντας συγκριτικά πλεονεκτήµατα, µπορεί να καταστεί ένας ελκυστικός προορισµός ιατρικού τουρισµού, ένα περιφερειακό ή και διεθνές ιατρικό κέντρο. Οι αρµόδιοι και ενδιαφερόµενοι το αναγνωρίζουν και κάνουν προσπάθειες ώστε να κατατάξουν τη χώρα µας στο χάρτη των προορισµών ιατρικού τουρισµού. Παρ’ όλα αυτά, προβλήµατα όπως η απουσία στοχευµένης στρατηγικής, το γεγονός ότι η πλειοψηφία των νοσηλευτηρίων δεν έχουν διεθνείς διαπιστεύσεις, αλλά και η απουσία νοµικής κατοχύρωσης των κέντρων αποκατάστασης δηµιουργούν δυσκολίες.

Ως Τουρισµός Υγείας ορίζεται το ταξίδι εκτός της χώρας διαµονής µε στόχο τη βελτίωση της υγείας ενός ατόµου είτε ως αποκλειστικός σκοπός ταξιδιού είτε σε συνδυασµό µε διακοπές. Περιλαµβάνει θεραπείες για πρόληψη, διάγνωση, διατήρηση ή/και αποκατάσταση της υγείας του ταξιδιώτη, καθώς και επεµβάσεις αισθητικής. Υποκατηγορίες του είναι ο Ιατρικός Τουρισµός και ο Τουρισµός Ευεξίας, οι οποίοι ορίζονται ως το ταξίδι µε κύριο σκοπό τη λήψη ιατρικών υπηρεσιών και το ταξίδι που εµπερικλείει ενέργειες για διατήρηση ή βελτίωση της σωµατικής και ψυχικής υγείας του ατόµου, αντίστοιχα.

Ο Υφυπουργός Τουρισµού, Σάββας Περδίος, επεσήµανε πως υπάρχει µεγάλη προοπτική για την Κύπρο να τοποθετηθεί για τα καλά στο χάρτη του Τουρισµού Υγείας. Εξήγησε ότι σε αυτό το συµπέρασµα οδηγούµαστε αν ληφθούν υπόψιν η αυξητική τάση ταξιδιών υγείας διεθνώς, η γήρανση του πληθυσµού διεθνώς, η ύπαρξη εξειδικευµένων οργανωτών ταξιδίων στον τοµέα, οι µεγάλες λίστες αναµονής σε νοσοκοµεία του εξωτερικού, οι θρησκευτικοί περιορισµοί για συγκεκριµένες επεµβάσεις στο εξωτερικό, η τάση για βελτίωση εξωτερικής εµφάνισης και υγιεινό τρόπο ζωής, οι συνεργασίες εταίρων του ιδιωτικού τοµέα µε ιατρικά κέντρα του εξωτερικού, η δυνατότητα της Κύπρου να λειτουργεί ως προορισµός για τουρισµό υγείας ολόχρονα, το αυξηµένο επενδυτικό ενδιαφέρον και οι συνέργειες που µπορούν να δηµιουργηθούν µε άλλα τουριστικά προϊόντα της Κύπρου.

Στο ίδιο µήκος κύµατος, ο Γ.Γ. του Φορέα Προώθησης Υπηρεσιών Υγείας Κύπρου, Χρίστος Πετσίδης, σηµείωσε ότι η προώθηση της Κύπρου ως προορισµού τουρισµού υγείας είναι µια προσπάθεια, η οποία χρονολογείται. Για το σκοπό αυτό δηµιουργήθηκε, το 2006, ο Φορέας.

Τα πλεονεκτήµατα… 

Ως πλεονεκτήµατα της Κύπρου, ο κ. Περδίος ανάφερε το υψηλό επίπεδο ιατρικών υπηρεσιών, τις σύγχρονες υποδοµές υγείας, τις ανταγωνιστικές τιµές σε πολλές εξειδικευµένες επεµβάσεις, το υψηλό επίπεδο κατάρτισης του προσωπικού, την ευρεία χρήση αγγλικών και άλλων γλωσσών, τις αεροπορικές συνδέσεις µε τις κύριες αγορές-πηγές, τις απλές διαδικασίες στην εισαγωγή ασθενών, το ευρύ φάσµα υπηρεσιών, το ιδανικό κλίµα και περιβάλλον για ανάρρωση/αποκατάσταση και τον µεγάλο αριθµό καταξιωµένων κέντρων ευεξίας. «Σηµαντικό πλεονέκτηµα αποτελεί και το γεγονός ότι η Κύπρος είναι ένας ήδη αναγνωρισµένος τουριστικός προορισµός µε αναπτυγµένη ξενοδοχειακή υποδοµή, όπου η θεραπεία του ασθενούς µπορεί να συνδυαστεί µε διακοπές», πρόσθεσε. Επιπρόσθετα, επεσήµανε τη λειτουργία ιατρικών σχολών στη χώρα, καθώς και τις σηµαντικές διακρίσεις Κύπριων επιστηµόνων στον τοµέα της Ιατρικής.

Πέραν των πιο πάνω, ο ΓΓ του Φορέα Προώθησης Υπηρεσιών Υγείας πρόσθεσε ότι η χώρα µας αποτελεί µέλος της ΕΕ, σηµειώνοντας ότι ως εκ τούτου καλύπτεται από ευρωπαϊκές νοµοθεσίες και κανονισµούς, κάτι που προσδίδει αξιοπιστία.

… και οι δυσκολίες

Από την άλλη, και οι δύο ανέφεραν τον µικρό αριθµό διαπιστευµένων νοσηλευτηρίων, αλλά και την καθυστέρηση στην ψήφιση του νοµοσχεδίου για τα Κέντρα Αποκατάστασης.

Ο κ. Πετσίδης εξήγησε ότι µέσω των διεθνών διαπιστεύσεων, τα νοσηλευτήρια θα καθιερωθούν από τη µια και από την άλλη θα συµπεριλαµβάνονται στις αποζηµιώσεις µεγάλων ασφαλιστικών εταιρειών. Επεσήµανε ότι η διεθνής διαπίστευση είναι µια κοστοβόρα και χρονοβόρα διαδικασία, για αυτό γίνεται συζήτηση µε το κράτος ώστε να δοθούν κάποια σχέδια που θα βοηθήσουν τα νοσηλευτήρια.

Επεσήµανε ότι στον τοµέα αποκατάστασης υπάρχει αυξητική τάση σε διεθνές επίπεδο, «κάτι που η Κύπρος πρέπει να αξιοποιήσει». ∆υστυχώς, συνέχισε, δεν υπάρχει νοµοθεσία που να διέπει τα κέντρα αποκατάστασης, συνεπώς υπάρχουν µεν οι επενδύσεις χωρίς όµως τη νοµική κατοχύρωση. Όπως είπε, το νοµοσχέδιο είναι στη Βουλή, αλλά φαίνεται να µπήκε στο ράφι.

Ο Γ.Γ. του Φορέα υπογράµµισε ακόµα ως σηµαντικό πρόβληµα την απουσία Εθνικής Στρατηγικής για Τουρισµό Υγείας και Ευεξίας. Τόνισε πως υπάρχει η ανάγκη µιας εξειδικευµένης µελέτης, η οποία θα καθορίζει τις αγορές και τους στόχους, ώστε πάνω της να βασιστεί µια εθνική στρατηγική.

Ο Υφυπουργός σηµείωσε ως δυσκολίες, «οι οποίες όµως µπορούν να ξεπεραστούν», τα προβλήµατα ή καθυστέρηση στην παραχώρηση άδειας εισόδου ατόµων από συγκεκριµένες χώρες, την περιορισµένη παρουσία της Κύπρου στη διεθνή αγορά του τουρισµού υγείας, τον µικρό αριθµό ξενοδοχείων και άλλων χώρων/υποδοµών µε διευκολύνσεις για άτοµα µε αναπηρίες και µειωµένη κινητικότητα, αλλά και τον µικρό αριθµό ιδιωτικών πρωτοβουλιών για προώθηση των υπηρεσιών στο εξωτερικό.

Σύµφωνα µε τον Σάββα Περδίο, ο Τουρισµός Υγείας αποτελεί εξειδικευµένη αγορά µε δυνατότητα ανάπτυξης και προοπτική για µακροπρόθεσµα οικονοµικά οφέλη. Τα ταξίδια για τουρισµό υγείας πραγµατοποιούνται ολόχρονα, γεγονός που µπορεί να βοηθήσει στην απάµβλυνση του προβλήµατος της εποχικότητας που αντιµετωπίζουµε ως προορισµός. Με βάση τις διεθνείς τάσεις, τα ταξίδια τουρισµού υγείας αναµένεται να αυξηθούν τα επόµενα χρόνια, αφήνοντας σηµαντικό εισόδηµα στους προορισµούς που επιλέγονται.

Ρώσοι, Άραβες και Βρετανοί εµπιστεύονται την Κύπρο

Σήµερα, υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι επισκέπτονται την Κύπρο για ιατρικό τουρισµό, ωστόσο είναι µεµονωµένοι. Οι πλείστοι προέρχονται από Ρωσία, Αραβικές Χώρες και Ηνωµένο Βασίλειο. Τα περιστατικά αφορούν κυρίως ορθοπεδικές επεµβάσεις, αισθητικές επεµβάσεις, οδοντιατρικά/ορθοδοντικά, διαγνωστικές εξετάσεις/check up κ.ά. Υπάρχουν όµως µεγάλες προοπτικές για αύξηση του αριθµού αυτού.

Ο Χρίστος Πετσίδης επεσήµανε πως για µεγάλα χειρουργεία, αν και υπάρχουν µεµονωµένες περιπτώσεις, η Κύπρος δεν µπορεί να ανταγωνιστεί άλλους προορισµούς που είναι στην αγορά χρόνια. Συνεπώς, σηµείωσε, πρέπει µεν να προωθήσουµε τις µεγάλες θεραπευτικές αγωγές, αλλά λαµβάνοντας υπόψιν τις δυνατότητές µας, πρέπει να προβάλουµε την οδοντιατρική, την αποκατάσταση, την πλαστική χειρουργική ή άλλες ελαφριές θεραπείες. Ένας ακόµα τοµέας, ανέφερε, είναι η εξωσωµατική γονιµοποίηση, η οποία όπως είπε στην Κύπρο είναι καθόλα νόµιµη, ενώ σε κάποιες άλλες χώρες δεν επιτρέπεται.

Στοχευμένη στήριξη για προώθηση εξειδικευμένων υπηρεσιών εντός 2022

Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Τουρισμού, ο Τουρισμός Υγείας πε­ριλαμβάνεται στα προϊόντα προτε­ραιότητας για το Υφυπουργείο βάσει της Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού 2030. «Η εστίαση του Υφυπουργείου Τουρισμού ήταν μέχρι στιγμής κυρί­ως στα θέματα οργάνωσης και προ­ώθησης/προβολής του προϊόντος», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «το Υφυ­πουργείο συμμετέχει στις συμπράξεις ιδιωτικού και δημοσίου τομέα όσον αφορά τον τουρισμό υγείας και συ­γκεκριμένα τον Φορέα Προώθησης Υπηρεσιών Υγείας Κύπρου και στο Cyprus Spa Association, και αριθμός δράσεων όπως π.χ. συμμετοχή σε εξειδικευμένες εκθέσεις στο εξωτερι­κό, προώθηση της Κύπρου στα πλαί­σια του Global Wellness Weekend κ.ά., πραγματοποιούνται σε συνεργα­σία με τους φορείς αυτούς».

Σύμφωνα με τον κ. Περδίο, εντός του 2022 το Υφυπουργείο Τουρισμού προγραμματίζει να προκηρύξει νέο Σχέδιο Επιχορήγησης στο πλαίσιο υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο θα παρέχει στοχευμένη στή­ριξη σε τουριστικά καταλύματα/ξε­νοδοχεία για εμπλουτισμό του προ­ϊόντος τους μέσω της ανάπτυξης και προώθησης εξειδικευμένων υπηρε­σιών ιατρικού τουρισμού / τουρισμού υγείας και ευεξίας, περιλαμβανομέ­νων των εγκαταστάσεων αυτόνομης υποβοηθούμενης διαβίωσης. Το Υφυπουργείο, συνέχισε, προσανα­τολίζεται στην κάλυψη δαπανών που αφορούν ειδικές εγκαταστάσεις, μηχανήματα, επίπλωση, οικοδομι­κές και άλλες εργασίες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, και αμοιβές συμβούλων. «Οι τελικές επιλέξιμες δαπάνες θα αποφασιστούν μετά από διαβούλευση με εμπλεκόμενους φο­ρείς όπως οι σύνδεσμοι ξενοδόχων και άλλοι», κατέληξε.

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.