Αυξημένα είναι μεν τα έσοδα της χώρας από τον τουρισμό, ο οποίος σε απόλυτους αριθμούς αφίξεων και στο σύνολο των εσόδων δείχνουν αυξήσεις, ωστόσο τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας δείχνουν ότι οι τουρίστες φαίνεται κατά μέσο όρο να διαμένουν λιγότερο στην Κύπρο, με την κατά κεφαλή δαπάνη να μειώνεται από τα 681 τον Οκτώβριο του 2017 στα 677 τον Οκτώβριο του 2018.

Σε γραπτή απάντηση του προς τον ΑΣΤΡΑ, ο Υφυπουργός Τουρισμός Σάββας Πέρδιος εξηγεί ότι οι λόγοι στους οποίους αποδίδεται η μείωση στην κατά κεφαλή δαπάνη των τουριστών είναι :

– Οι Διεθνείς οικονομικές συγκυρίες και αρνητικές εξελίξεις, όπως η μείωση της συναλλαγματικής ισοτιμίας των νομισμάτων τους ειδικά στις δύο κύριες αγορές (Ηνωμένο Βασίλειο και Ρωσία), οδηγούν στη μείωση του δαπανώμενου εισοδήματος για διακοπές, από τους τουρίστες που προέρχονται από τις εν λόγω χώρες,
– Οι ψηλές πληρότητες που παρατηρούνται στα τουριστικά καταλύματα ειδικά, κατά τους μήνες αιχμής, οδηγούν κάποιους εκ των περιηγητών σε χρήση και άλλων μορφών διαμονής, πιθανώς χαμηλότερου κόστους,
– Παρατηρείται διεθνώς τάση για πραγματοποίηση περισσότερων ταξιδιών μικρότερης διάρκειας, η οποία συντείνει στη μείωση τις μέσης διάρκειας παραμονής.

Ο Υφυπουργός σημειώνει ότι η κυβέρνηση στοχεύει στην προσέλκυση επισκεπτών πιο ψηλής εισοδηματικής στάθμης, εφαρμόζοντας συγκεκριμένα μέτρα όπως είναι η αύξηση της συνδεσιμότητας, η αναβάθμιση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος (π.χ. με την κατασκευή μαρίνων, καζίνων, χώρων ελλιμενισμού και γηπέδων γκολφ), η προσέλκυση επισκεπτών που ασχολούνται με ειδικές μορφές τουρισμού (π.χ. καταδυτικού τουρισμού, συνεδριακού τουρισμού, γαστρονομικού τουρισμού κ.α.) κ.α. Συναφώς, επισημαίνεται ότι οι πιο πάνω είναι και οι βασικοί στόχοι της Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού 2018-2030, την οποία προωθεί η κυβέρνηση.
Πάντως σύμφωνα με τα στοιχεία, τη πρωτιά μεταξύ των τουριστών με την υψηλότερη ημερίσια κατά κεφαλή δαπάνη για τον Οκτώβριο του 2018 καταλαμβάνουν οι Βέλγοι τουρίστες με 136. 34 ευρώ και με μέση διάρκεια παραμονής τους στην Κύπρο τις 8,2 μέρες. Ακολουθούν, οι Λιβανέζοι με 120 ευρώ και οι Ελβετοί με ημερήσια δαπάνη 114 ευρώ.
Οι τουρίστες με τη χαμηλότερη δαπάνη είναι οι Ουκρανοί, οι οποίοι ξόδεψαν κατά μέσο όρο 56.12 ευρώ την ημέρα.

Νικολίνα Φραγκουλλίδου

Μας έχεις Like στο Facebook ;