Σημαντική είναι η αύξηση που καταγράφει ο αιγυπτιακός τουρισμός μέσα σε ένα χρόνο, όπως αναφέρει σε πρόσφατη μελέτη της, η Κεντρική Τράπεζα Αιγύπτου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη μελέτη και στο πλαίσιο της δημοσίευσης του ισοζυγίου πληρωμών, καταγράφεται το γεγονός ότι τα έσοδα από τον τουρισμό στη διάρκεια του οικονομικού έτους 2018-2019 ανήλθαν σε 12,6 δις δολάρια, παρουσιάζοντας ποσοστό αύξησης 28,2%.

Να σημειωθεί ότι το προηγούμενο έτος, τα έσοδα του αιγυπτιακού τουρισμού ήταν κατά 2,8 δις δολάρια λιγότερα, μην ξεπερνώντας τα 9,8 δις δολάρια κατά την περίοδο 2017-2018