Η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε πακέτο 11 μέτρων για στήριξη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων λόγω της κρίσης του κορωνοϊού, ενώ προανήγγειλε επίσης ότι επεξεργάζεται πρόσθετα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες.

Το πρώτο πακέτο περιλαμβάνει τα εξής μέτρα:

• Όσοι δανειολήπτες ενταχθούν στο σχέδιο αναστολής των δόσεων τους για εννέα μήνες, δεν θα κληθούν να καταβάλουν αμέσως τους τόκους στο τέλος του μορατόριουμ. Όπως αναφέρεται το δάνειο θα επεκταθεί ανάλογα και ο δανειολήπτης θα έχει τη δυνατότητα επιλογής του τρόπου αποπληρωμής των δόσεων. Σημειώνεται επίσης ότι η αναστολή θα έχει ισχύ από τις δόσεις Μαρτίου.
• Αναδιάρθρωση δανείων με βάση τις τελευταίες κατευθυντήριες οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας. Προς τον σκοπό αυτό καλούνται οι δανειολήπτες όπως αξιοποιήσουν το διάστημα το οποίο μεσολαβεί για να συζητήσουν με την τράπεζα λύσεις αναδιαρθρώσεων, όπου αυτό απαιτείται.
• Παροχή νέων δανείων. Όπως αναφέρεται πέρα από οποιοδήποτε κρατικό σχέδιο εγγύησης, η Τράπεζα Κύπρου θα διαθέσει όση ρευστότητά χρειαστεί για χορήγηση νέων διευκολύνσεων στους βιώσιμους πελάτες της με σκοπό να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητά τους κατά την έξοδο από την κρίση. Αναφέρεται επίσης ότι πρώτος στόχος είναι η διαφύλαξη της απασχόλησης στην οικονομία.
• Δωρεάν έκδοση κάρτας με ταχύρρυθμες διαδικασίες σε όσους διαθέτουν λογαριασμό στην Τράπεζα Κύπρου αλλά δεν κατέχουν χρεωστική κάρτα. Προς τον σκοπό αυτό η Τράπεζα καλεί τους πελάτες της όπως επικοινωνήσουν το συντομότερο με τον τραπεζίτη τους. (Αφορά κυρίως συνταξιούχους και άλλους πελάτες της Τράπεζας οι οποίοι δεν διαθέτουν κάρτα)
• Όλες οι κάρτες (direct και debit) θα εκδίδονται δωρεάν μέχρι το τέλος Μάϊου.
• Τα επιδόματα τα οποία θα εμβάζονται στους πελάτες της Τράπεζα Κύπρου και τα οποία σχετίζονται με την κρίση του κορωνοϊού, δεν θα δεσμευτούν έναντι δανειακών ή άλλων υποχρεώσεων. (Αφορά όσους θα λάβουν τις επόμενες μέρες τα ειδικά επιδόματα από το Υπουργείο Εργασίας λόγω των μέτρων του κορωνοϊού).
• Δυνατότητα δημιουργίας νέουν λογαριασμούς σε όσους το επιθυμούν. Προς αυτή την κατεύθυνση οι ενδιαφερόμενοι προτρέποντας όπως επικοινωνήσουν άμεσα με την τράπεζα για διευθέτηση του ανοίγματος και εξασφάλιση IBAN για άμεση καταβολή των επιδομάτων τους. Όπως αναφέρεται με το άνοιγμα του λογαριασμού θα τους παραχωρηθεί επίσης κάρτα δωρεάν.
• Όλες οι συσκευές digipass για ηλεκτρονικές συναλλαγές θα συνεχίσουν να παραχωρούνται δωρεάν.
• Αναστέλλονται μέχρι το τέλος Μάϊου όλες οι χρεώσεις για ανάληψη μετρητών από φοιτητικές κάρτες (γνωστές ως administration fee, loading fee ή exchange fee) εκτός Κύπρου σε χώρες εκτός της ζώνης του ευρώ.
• Όλες οι ηλεκτρονικές μεταφορές σε τρίτους μέχρι 500 ευρώ θα είναι δωρεάν (βοηθά κυρίως μεταφορές από γονείς σε φοιτητές). Το μέτρο ισχύει από τις 6 Απριλίου.
• Όλες οι εντολές Direct Debit και standing order θα είναι δωρεάν μέχρι τέλος Μάϊου.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου, Πανίκος Νικολάου, ανέφερε σε γραπτή δήλωση του ότι: «Θα ξεπεράσουμε αυτήν την κρίση. Όταν τελειώσει αυτό το επεισόδιο, θέλουμε να είμαστε δυνατοί. Πρώτος στόχος, να μην χαθούν ζωές. Δεύτερος, να μην χαθούν δουλειές. Αυτό πρέπει να είναι το βασικό κριτήριο έναντι του οποίου θα δοκιμαστούν οι αποφάσεις και μέτρα, στο τέλος της κρίσης.»

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, πέραν από τα μέτρα τραπεζικής φύσης η Τράπεζα Κύπρου παρέχει βοήθεια στα Υπουργεία Εργασίας, και Υγείας, στο συντονιστικό κέντρο 1420, στο Ινστιτούτο Γενετικής, στο Υπουργείο Παιδείας και σε άλλους φορείς, τόσο οικονομικά, όσο και σε επίπεδο συντονισμού και διαχείρισης. Παράλληλα, επιχειρήσεις – πελάτες της Τράπεζας Κύπρου εντάσσονται στο δίκτυο #SupportCy το οποίο φιλοδοξεί να καταστεί μια από τις θετικές κληρονομιές της κρίσης.