Θα αναδιαρθρώνει δάνεια και θα τα ανταλλάσσει με ΜΕΔ των τραπεζών

Στο διορισμό συμβούλων από το εξωτερικό για τη διαχείριση του φορέα μη εξυπηρετούμενων, ο οποίος θα συσταθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη για τη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα, προσανατολίζεται το Υπουργείο Οικονομικών.

Όπως πληροφορείται η εφημερίδα μας το Υπουργείο ετοίμασε δύο σενάρια για το πώς θα συσταθεί ο φορέας.

Η τελική απόφαση για το πoιο σενάριο θα ακολουθηθεί θα ληφθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας για τη ΣΚΤ, αναλόγως του αποτελέσματος του διαγωνισμού που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Δηλαδή, σε περίπτωση που πουληθεί το σύνολο της ΣΚΤ θα δημιουργηθεί μία νέα οντότητα η οποία θα κληθεί να αναλάβει το ρόλο του φορέα διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Αντίθετα, εάν πουληθεί ένα μέρος των στοιχείων της Τράπεζας, το ρόλο του φορέα θα τον αναλάβει η ΣΚΤ η οποία θα ξεκινήσει τις εργασίες της με ένα χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων δανείων ύψους 7,6 δισ. ευρώ (6,3 δισ. ευρώ τα οποία βρίσκονται στα βιβλία της ΣΚΤ και άλλο 1,3 δισ. ευρώ το οποία βρίσκεται εκτός ισολογισμού, αφού έγιναν προβλέψεις 100%) Όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας του φορέα, και τα δύο σενάρια προνοούν τον διορισμό ΔΣ όπου η πλειοψηφία θα προέρχεται από το εξωτερικό. Όπως πληροφορείται η εφημερίδα μας αυτό είναι μία από τις απαιτήσεις που τέθηκε από τις ευρωπαϊκές Αρχές, ώστε να αποφευχθούν οι πολιτικές παρεμβάσεις.

Πώς θα λειτουργεί Όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας του φορέα, όπως ανέφερε στην εφημερίδα μας πηγή από το χώρο των τραπεζών, ο προσανατολισμός του Υπουργείου είναι η εφαρμογή ενός μοντέλου όπου ο φορέας θα αναδιαρθρώνει μη εξυπηρετούμενα δάνεια και όσα εξ αυτών καθίστανται εξυπηρετούμενα μετά την πάροδο του χρονικού περιθωρίου το οποίο προνοείται από τους εποπτικούς κανονισμούς, θα μπορούν να ανταλλάσσονται με μη εξυπηρετούμενα δάνεια των τραπεζών στη βάση συμφωνημένης φόρμουλας.

Για παράδειγμα, όπως μας ανέφερε η ίδια πηγή, εάν ο φορέας αναδιαρθρώσει μη εξυπηρετούμενα δάνεια ύψους 300 εκατ. ευρώ και αυτά μετατραπούν σε εξυπηρετούμενα μετά την πάροδο του χρονικού περιθωρίου το οποίο προνοείται από τους εποπτικούς κανονισμούς, θα μπορούν να γίνουν ανταλλαγή με μη εξυπηρετούμενα δάνεια μεγαλύτερης αξίας (π.χ. 600 εκατ. ευρώ) μίας εμπορικής τράπεζας.

Όπως μας εξήγησε η ίδια πηγή ο στόχος του Υπουργείου είναι, με τη σύσταση του φορέα να περάσουν άμεσα εκτός τραπεζικού συστήματος μη εξυπηρετούμενα δάνεια ύψους 6,3 δισ. ευρώ (από τα 21 δισ. ευρώ περίπου που υπάρχουν σήμερα), αλλά παράλληλα να υπάρχει προοπτική για μεταφορά στον φορέα και άλλων μη εξυπηρετούμενων δανείων των τραπεζών, σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο. Παραμένει η Altamira Εν τω μεταξύ ανεξάρτητα του πώς θα συσταθεί ο φορέας, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια θα συνεχίσει να τα διαχειρίζεται η Altamira.

Όπως ανέφερε στην εφημερίδα μας πηγή από το χώρο των τραπεζών, στο σενάριο που το ρόλο του φορέα θα τον αναλάβει η ΣΚΤ θα συνεχιστεί η συνεργασία με την Altamira, στη βάση της υφιστάμενης συμφωνίας. Επίσης στο σενάριο που αποφασιστεί η σύσταση νέου οργανισμού θα γίνουν οι αναγκαίες ρυθμίσεις, δηλαδή θα υπογραφεί νέα συμφωνία μεταξύ του φορέα και της Altamira.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου