Τρεις πηγές κινδύνου για τις τιμές των κατοικιών

Κάμψη στη ζήτηση ακινήτων μέσω του προγράμματος πολιτογράφησης διαπιστώνει η Κεντρική Τράπεζα

°ëÝîèôá

Κάμψη στη ζήτηση ακινήτων μέσω του προγράμματος πολιτογράφησης διαπιστώνει η Κεντρική Τράπεζα, η οποία μάλιστα εκτιμά ότι δημιουργούνται «νέα δεδομένα ως προς τη μελλοντική επίδραση του προγράμματος στις τιμές ακινήτων». 

Όπως αναφέρεται στη νέα τριμηνιαία έκθεση της ΚΤ για τις τιμές των κατοικιών, «ο δείκτης τιμών συνεχίζει να καταγράφει αυξητικούς ρυθμούς και ανοδική πορεία, παράλληλα με την ανάκαμψη διαφόρων μακροοικονομικών δεικτών, αλλά και της ευρύτερης οικονομίας. Εντούτοις», προστίθεται, «υπάρχουν ανισομερείς αυξήσεις σε συγκεκριμένες περιοχές αλλά και σχετικοί καθοδικοί κίνδυνοι που καθιστούν ωφέλιμη αν όχι αναγκαία τη στενή παρακολούθηση των εξελίξεων».

Η ΚΤ επισημαίνει τρεις πηγές κινδύνου για τις τιμές των κατοικιών οι οποίες αφορούν τα εξής:

• Τη συνεχιζόμενη μείωση στη ζήτηση ακινήτων για σκοπούς του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος (σ.σ. αφορά το πρόγραμμα πολιτογράφησης ξένων επενδυτών). Αναφέρεται μάλιστα ότι αυτό «μπορεί να περιορίσει ή να ωθήσει τις τιμές ακινήτων σε συγκεκριμένες περιοχές προς τα κάτω».

• Τη διάθεση των ακινήτων στην αγορά που έχουν περιέλθει στην κατοχή τραπεζών και εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων. Σημειώνεται μάλιστα ότι η διαδικασία «πρέπει να παρακολουθείται, λόγω ενδεχόμενης επίδρασής της στη διαμόρφωση των τιμών».

• Τυχόν επίδραση από άλλους εξωγενείς παράγοντες, όπως το Brexit.

Η ΚΤ αποδίδει τη μείωση της ζήτησης ακινήτων μέσω του προγράμματος πολιτογράφησης στην αλλαγή των κριτηρίων του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος, τον Μάιο του 2019. Σημειώνεται μάλιστα ότι δημιουργούνται νέα δεδομένα ως προς τη μελλοντική επίδραση του προγράμματος στις τιμές ακινήτων.

Φαινόμενα φούσκας σε Λεμεσό και Λάρνακα

Όπως αναφέρεται στη έκθεση της ΚΤ, «παρά τις συγκρατημένες αυξήσεις που σημειώνει ο γενικός Δείκτης Τιμών Κατοικιών, οι διαφοροποιήσεις στις αυξήσεις ανά τύπο κατοικιών (οικίες και διαμερίσματα) και ανά επαρχία φαίνεται να εντατικοποιούνται». Σημειώνεται μάλιστα ότι «η τάση που παρατηρείται στην επαρχία Λεμεσού κατά τα τελευταία τρίμηνα όπου οι ετήσιες αυξήσεις στα διαμερίσματα είναι αισθητά μεγαλύτερες από τις υπόλοιπες περιοχές στην Κύπρο, φαίνεται ότι άρχισε να καταγράφεται και στην επαρχία Λάρνακας. Συγκεκριμένα», προστίθεται, «τα τελευταία δύο τρίμηνα στην επαρχία Λάρνακας καταγράφονται αυξήσεις μεγαλύτερες από εκείνες της επαρχίας Λεμεσού».

Σύμφωνα με την ΚΤ, «οι έντονες πιέσεις στις τιμές φαίνεται να αφορούν ιδιαίτερα τις παράλιες περιοχές τόσο της Λεμεσού όσο και πιο πρόσφατα της Λάρνακας». Σημειώνεται επίσης ότι με βάση τα στατιστικά δεδομένα που συλλέγει η ΚΤ, «οι αυξήσεις αυτές οφείλονται σε συγκεκριμένες τουριστικές περιοχές και φαίνεται να τροφοδοτούνται κυρίως από τη ζήτηση από ξένους».

«Από την άλλη», προστίθεται, «οι συγκριτικά πιο συγκρατημένες αυξήσεις που παρατηρούνται στην επαρχία Λευκωσίας φαίνεται να καθορίζονται από την εσωτερική ζήτηση».

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το δεύτερο τρίμηνο του 2019 ο γενικός δείκτης τιμών κατοικιών αυξήθηκε κατά 2,8%, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους (+2,3% οι οικίες και +4,3% τα διαμερίσματα). Επίσης σε τριμηνιαία βάση (το δεύτερο τρίμηνο του 2019 σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο) ο γενικός δείκτης αυξήθηκε κατά 0,5% (+0,3% οι οικίες και +1,1% τα διαμερίσματα).

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου