Τρύπα στο ΤΚΑ το 2013 διαπιστώνει ο Γεν. Ελεγκτής

Η Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το 2013, συζητήθηκε σήμερα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου παρουσία της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ζέτας Αιμιλιανίδου.

Παρουσιάζοντας συνοπτικά τα ευρήματα της Έκθεσης, ο Γενικός Ελεγκτής Οδυσσέας Μιχαηλίδης σημείωσε ότι οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του ΤΚΑ για το 2013 παρουσίασαν για πρώτη φορά έλλειμμα περίπου €50 εκατομμυρίων σε σύγκριση με πλεόνασμα €156 εκατομμυρίων το 2012.

Σε ό,τι αφορά τα αποθεματικά του ΤΚΑ, ο κ. Μιχαηλίδης είπε ότι το ποσό των πληρωμών για παροχές ανεργίας τα τελευταία χρόνια ξεπερνά το σύνολο των εισπράξεων και του αποθεματικού του εν λόγω λογαριασμού (λογαριασμός παροχών ανεργίας), και ως εκ τούτου στις 31/12/2013 το εν λόγω ταμείο παρουσίαζε χρεωστικό υπόλοιπο ύψους €77 εκατομμυρίων.

Επίσης ο λογαριασμός λοιπών παροχών παρουσίασε κατά την 31/12/2012 παρουσίασε για πρώτη φορά χρεωστικό υπόλοιπο €10 εκατομμυρίων, λόγω του ότι το ύψος των πληρωμών (επιδόματα, βοηθήματα, παροχές) ξεπέρασε σημαντικά το σύνολο των εισπράξεων και του αποθεματικού.
Στις 31/12/2013 αυτό το χρεωστικό υπόλοιπο αυξήθηκε στα €26 εκατομμύρια.

Σε ό,τι αφορά εκκρεμείς οφειλές, ο κ. Μιχαηλίδης σημείωσε ότι στις 31/12/2013 εκκρεμούσε η είσπραξη από υποθέσεις που είχαν επιδικαστεί προς όφελος του ΤΚΑ και άλλων ταμείων ποσό περίπου €97 εκατομμυρίων και €38 εκατομμυρίων αντίστοιχα.

Σε ό,τι αφορά τις τρέχουσες οφειλές σημείωσε ότι στις 31/12/2013 εκκρεμούσε η είσπραξη πρόσθετου ποσού που αφορούσε μη επιδικασθείσες οφειλές προς το ΤΚΑ και τα άλλα ταμεία από εργοδότες και αυτοτελώς εργαζόμενους, ύψους €73 εκατομμυρίων και €25 εκατομμυρίων αντίστοιχα.

Επεσήμανε πως με βάση τα πιο πάνω δεδομένα η Ελεγκτική Υπηρεσία συνέστησε προς το Υπουργείο όπως καθοριστεί χρονοδιάγραμμα για τον καθορισμό σχεδίου δράσεων που θα καταστήσουν εφικτή την είσπραξη των οφειλών αυτών.

«Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα πρέπει κατά την άποψη μας να βρουν τρόπους και μεθόδους για περιορισμό των ανείσπρακτων οφειλών», πρόσθεσε.

Αναφέρθηκε επίσης στην επενδυτική πολιτική του ΤΚΑ, υποδεικνύοντας ότι με την επενδυτική πολιτική που ακολουθείται διαχρονικά, το κράτος δανείζεται για σειρά ετών με διοικητικές διευθετήσεις τα πλεονάσματα του ΤΚΑ και των άλλων ταμείων, με ευνοϊκούς όρους, και πως αυτή η πολιτική δεν διασφαλίζει τα συμφέροντα του ΤΚΑ και των άλλων ταμείων.

Όπως σημείωσε, το υπόλοιπο του ΤΚΑ στις 31/12/2013 ήταν €7,435 δισεκατομμύρια. «Από το ποσό το 99,2% ήταν κατατεθειμένο στο κράτος από το οποίο το 98,6% ήταν κατατεθειμένο στο Γενικό Κυβερνητικό Λογαριασμό υπό μορφή καταθέσεων με πολύ χαμηλό επιτόκιο 0,5% (31/12/2013) και 1,25% (31/12/2012)» είπε.

Υπενθύμισε ακόμη ότι η Κυβέρνηση αποφάσισε το 2009 τη δημιουργία πραγματικού αποθεματικού του ΤΚΑ €1 δισεκατομμυρίου σε διάστημα πέντε ετών, αναφέροντας ότι η 3η, 4η και 5η δόση των €200 εκατομμυρίων για τα έτη 2011, 2012 και 2013 που είχε δεσμευτεί η Κυβέρνηση να καταβάλει, δεν είχαν κατατεθεί μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου.

Η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ζέτα Αιμιλιανίδου σημείωσε ότι η Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή είναι το εργαλείο μέσα από το οποίο μπορούν να εντοπιστούν οι αδυναμίες και να διορθωθούν γιατί, όπως εξήγησε, κανένας από μόνος του δεν μπορεί να εντοπίσει θέματα τα οποία χειρίστηκαν με λανθασμένο τρόπο.

Η κ. Αιμιλιανίδου είπε ότι το Υπουργείο ήταν ανέτοιμο να αντιμετωπίσει όλα τα προβλήματα που σήμερα αντιμετωπίζει ο πολύς κόσμος, καθώς πριν λίγα χρόνια υπήρχαν συνθήκες πλήρους απασχόλησης με την ανεργία να ανέρχεται μόλις στο 2,8% και σήμερα να κυμαίνεται στο 16% και παρά το γεγονός ότι δεν έφτασε τα επίπεδα που όλοι ανέμεναν.

Η κ. Αιμιλιανίδου είπε ότι συμφωνεί με τις επισημάνσεις στις οποίες προβαίνει στην Έκθεση του ο Γενικός Ελεγκτής, σημείωσε ωστόσο πως αυτό που έχει σημασία, ειδικότερα σε ό,τι αφορά το ΤΚΑ, είναι ότι το 2014 το έλλειμμα έχει μειωθεί στα €19,9 εκατομμύρια.

Σε ό,τι αφορά την είσπραξη των οφειλών η Υπουργός Εργασίας ανέφερε ότι με δεδομένη την κατάσταση στην οικονομία, υπάρχει αρκετός προβληματισμός σε σχέση με τα μέτρα που πρέπει να ακολουθηθούν για την είσπραξη των οφειλών. Υπενθύμισε ότι το 2013 η Βουλή ενέκρινε νομοσχέδιο το οποίο προνοούσε ότι το Υπουργείο δεν θα προχωρούσε σε ποινικές διώξεις αλλά και αναστολή των προστίμων για μια περίοδο από το Σεπτέμβριο μέχρι το Δεκέμβριο.

«Άρα ως Κυβέρνηση, αντιλαμβανόμενοι τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν σήμερα και που είχαμε και το 2013, έπρεπε να δώσουμε μια ώθηση και μια `απαλλαγή` στα επί μέρους προβλήματα που δημιουργούνταν σε σχέση με όλες τις καταβολές που έπρεπε να γίνουν στο δημόσιο» πρόσθεσε.

Σε ό,τι αφορά την επενδυτική πολιτική του ΤΚΑ, η Υπουργός Εργασίας εξήγησε πως αυτή με βάση τη νομοθεσία αποτελεί αρμοδιότητα του Υπουργού Οικονομικών, σημείωσε ωστόσο πως το Υπουργείο Εργασίας έχει αποστείλει επιστολή για την επενδυτική πολιτική και η απάντηση που έχει λάβει από το Υπουργείο Οικονομικών είναι ότι σε αυτό το στάδιο το μόνο στο οποίο θα μπορούσε να προβεί η Κυβέρνηση είναι στην εξεύρεση του καλύτερου δυνατού επιτοκίου στις καταθέσεις για τα κεφάλαια που το ΤΚΑ διατηρεί στην Κυβέρνηση.

«Επομένως με βάση αυτές τις συνθήκες που έχουμε, αυτό είναι και το αποτέλεσμα σε αυτό το στάδιο» πρόσθεσε.

Σε δηλώσεις του μετά το πέρας της συνεδρίας ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου Βουλευτής του ΔΗΣΥ Αριστοτέλης Μισός δήλωσε ότι θα πρέπει αρχικά να απονεμηθούν τα εύσημα στην κ. Αιμιλιανίδου για την εξαιρετική δουλειά που γίνεται στο Υπουργείο Εργασίας, ένα Υπουργείο που, όπως είπε, της κληροδότησε ένα διάτρητο σύστημα αλόγιστων παροχών και επιδομάτων.

«Πρώτη μέριμνα ήταν να φέρει επανάσταση στον χώρο αυτό εξ ου και καθιερώθηκε ο θεσμός του ΕΕΕ, που θα αποτρέψει αρκετούς από αυτούς που το διάτρητο σύστημα επιδοτούσε μια ζωή χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά» είπε.

Σημείωσε επίσης πως η Υπουργός Εργασίας ανέφερε ότι το όλο σύστημα παροχών και επιδομάτων επαναξιολογείται και πως εκεί και όπου είναι απαραίτητο και αναγκαίο θα συνεχιστούν τα επιδόματα.

Ανέφερε ακόμη πως είναι η μοναδική φορά που μέσα από την Έκθεση του ο Γενικός Ελεγκτής προβαίνει απλώς σε κάποιες παρατηρήσεις, γεγονός που καταδεικνύει, όπως πρόσθεσε, το πόσο σοβαρή δουλειά γίνεται στο Υπουργείο.

Είπε ακόμη σε ό,τι αφορά τη στελέχωση ότι η Υπουργός εξήγησε ότι θα εισηγηθεί να χορηγηθεί στο Υπουργείο Εργασίας «εκείνο το προσωπικό έτσι ώστε να μπορεί να αντεπεξέλθει στο έργο, κυρίως της Πρόνοιας».

Από την πλευρά της η Βουλευτής του ΑΚΕΛ Ειρήνη Χαραλαμπίδου δήλωσε ότι υπάρχει μεγάλη πίεση από τους πολίτες σχετικά με τη μη λήψη του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ). «Ο κόσμος περνά δύσκολα και έχει άμεση ανάγκη αυτό το ΕΕΕ και θα πρέπει άμεσα να γίνουν διευθετήσεις έτσι ώστε έγκαιρα να μπορούν οι πολίτες να παίρνουν το ΕΕΕ», είπε.

Ανέφερε ακόμη ότι στο πλαίσιο της συνεδρίας συζητήθηκε και το θέμα της μη έγκαιρης εξυπηρέτησης των πολιτών. «Οι πολίτες τηλεφωνούν αλλά κανένας δεν τους απαντά» είπε, αναφέροντας πως ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα είναι η υποστελέχωση του Γραφείου Ευημερίας, γεγονός που παραδέχτηκε και η ίδια η Υπουργός Εργασίας. Διερωτήθηκε μάλιστα πως γίνεται όταν αναλογούν σε κάθε λειτουργό του Γραφείου Ευημερίας 430 φάκελοι, 2 λειτουργοί του Γραφείου Ευημερίας Λεμεσού να έχουν αποσπαστεί η μια στο Προεδρικό και η άλλη στην Πρεσβεία στο Λονδίνο.

Για το θέμα των ανείσπρακτων οφειλών η κ. Χαραλαμπίδου είπε ότι υπάρχει και σε αυτή την περίπτωση ένας κατάλογος με συνήθεις ύποπτους, μεγαλοοφειλέτες, και πρόσθεσε ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να εξεταστεί ποιοι σκόπιμα και στοχευμένα αρνούνται να πληρώσουν τις οφειλές τους.

Σε ό,τι αφορά το αποθεματικό του ΤΚΑ η κ. Χαραλαμπίδου είπε ότι όπως προτείνει και ο Γενικός Ελεγκτής θα πρέπει τα πλεονάσματα να αξιοποιούνται με γνώμονα το καλώς νοούμενο συμφέρον των συγκεκριμένων ταμείων και όχι για να μπορεί η Κυβέρνηση να δανείζεται με ευνοϊκούς όρους και με κίνδυνο πολλές φορές.

Είπε τέλος πως αναμένει από την Υπουργό Εργασίας να διώξει ποινικά όσους, όπως η ίδια η Υπουργός Εργασίας είπε, υπέβαλαν αιτήσεις είτε για ΕΕΕ είτε για δημόσιο βοήθημα, και οποίοι έχουν σε λογαριασμούς εκατομμύρια ευρώ. «Αν κάποιοι έχουν δώσει ψευδή στοιχεία ότι είναι δικαιούχοι δημοσίου βοηθήματος, ΕΕΕ και αποδειχτεί ότι αυτά τα στοιχεία είναι ψευδή και ότι οι λογαριασμοί τους στις τράπεζες είναι παραφουσκωμένοι και η περιουσία τους είναι παραφουσκωμένη και μη δηλωμένη τότε θα πρέπει η Υπουργός να μας πει πόσους δίωξε ποινικά ή γιατί δεν προχωρά σε ποινικές διώξεις αφού πρόκειται για ψευδείς δηλώσεις και αποτελεί και ποινικό αδίκημα η ψευδής δήλωση» είπε.

Ο Βουλευτής τέλος του ΔΗΚΟ Γιώργος Προκοπίου ανέφερε ότι ο θεσμός του ΕΕΕ «είναι καλός αλλά δυστυχώς καθυστερούν κάποιες διαδικασίες όσον αφορά το Κτηματολόγιο και τους λογαριασμούς των τραπεζών». Είπε ακόμη πως τέθηκε ενώπιον της Υπουργού το θέμα των ενστάσεων. «Ήδη εκκρεμούν γύρω στις 1000 ενστάσεις και εδώ πρέπει και επείγει να αντιμετωπίζονται και να ελέγχονται ξανά έτσι ώστε και αυτοί οι άνθρωποι που έχουν υποβάλει αυτές τις ενστάσεις, αν εγκριθούν να πάρουν αυτό το επίδομα για να μπορέσουν να ζήσουν» σημείωσε.

Είπε ακόμη σε ό,τι αφορά το ανεργιακό επίδομα και το Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού, ότι ζητήθηκε από την Υπουργό Εργασίας, όπως υπάρχει άμεση ανταπόκριση καθώς οι ανάγκες είναι επιτακτικές.

Τέλος για τις ανείσπρακτες οφειλές ο κ. Προκοπίου ανέφερε ότι φαίνεται πως υπάρχουν άτομα τα οποία έχουν και μπορούν να πληρώσουν, υποδεικνύοντας πως ακριβώς αυτούς είναι που πρέπει να κυνηγήσει το Υπουργείο και όχι άτομα που αδυνατούν να πληρώσουν.

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.