Γ. Ελεγκτής: Οι συμβάσεις επιτρέπουν στους ανάδοχους να ευνοούν εταιρείες τους

Τρύπες και στις συμβάσεις μεταφοράς μαθητών με λεωφορεία εντοπίζει η Ελεγκτική Υπηρεσία, η οποία ήδη απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Μεταφορών, Μάριο Δημητριάδη, ζητώντας του να σχολιάσει το θέμα. Εν τω μεταξύ πρόβλημα φαίνεται ότι έχει προκύψει και με την ΟΣΕΛ, σε σχέση με οφειλές προς λεωφορειούχους για μεταφορά μαθητών.

Στην επιστολή της προς τον Υπουργό Μεταφορών, η Ελεγκτική Υπηρεσία του ζητά να σχολιάσει «το γεγονός ότι η ανάθεση των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών από τους αναδόχους των συμβάσεων παραχώρησης οδικών μεταφορών, τους επιτρέπει να μεταχειρίζονται διαφορετικά τις διάφορες εταιρείες λεωφορειούχων και να ευνοούν όποιες εταιρείες επιθυμούν, όπως για παράδειγμα συγκεκριμένες εταιρείες με τις οποίες οι μέτοχοι του αναδόχου σχετίζονται ιδιοκτησιακά».

Η επιστολή της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, την οποία υπογράφει ο διευθυντής Τεχνικού Ελέγχου Ανδρέας Χασαπόπουλος, έχει ως θέμα τις «απλήρωτες οφειλές ΟΣΕΛ προς Λεωφορειούχους Κατόχους Άδειας Ε για Μεταφορά Μαθητών».

Στην επιστολή, ημερομηνίας 26 Οκτωβρίου 2017, γίνεται αναφορά σε «επιστολή του δικηγορικού Γραφείου Χριστόδουλος Γ. Βασιλειάδης & ΣΙΑ ΔΕΠΕ με ημερομηνία 12 Οκτωβρίου 2017, σχετικά με το πιο πάνω θέμα». Η Ελεγκτική Υπηρεσία ζητά από τον Υπουργό Μεταφορών να παραθέσει τα σχόλια και τις απόψεις του «επί των θεμάτων που εγείρονται στην εν λόγω επιστολή», δηλαδή τις απλήρωτες οφειλές του ΟΣΕΛ προς λεωφορειούχους για μεταφορά μαθητών.

Και συνεχίζει: «Παρακαλούμε επίσης όπως σχολιάσετε το γεγονός ότι η ανάθεση των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών από τους αναδόχους των συμβάσεων παραχώρησης οδικών μεταφορών, τους επιτρέπει να μεταχειρίζονται διαφορετικά τις διάφορες εταιρείες λεωφορειούχων και να ευνοούν όποιες εταιρείες επιθυμούν, όπως για παράδειγμα συγκεκριμένες εταιρείες με τις οποίες οι μέτοχοι του αναδόχου σχετίζονται ιδιοκτησιακά». Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα προέκυψε και πάλι πρόβλημα με τα λεωφορεία στην Πάφο.

Ο Γενικός Ελεγκτής σε πρόσφατη ανακοίνωσή του ανέφερε ότι το Υπουργείο Μεταφορών έχει διαπιστώσει την ύπαρξη σοβαρών υπερπληρωμών προς τον ΟΣΕΛ, όπως και προς άλλους αναδόχους.

Ειδικά για τον ΟΣΕΛ, όπως ανέφερε ο Γενικός Ελεγκτής, οι υπερπληρωμές κυμαίνονται στα 4 εκατ. ευρώ περίπου με βάση τα στοιχεία τα οποία έχει υποβάλει η ίδια εταιρεία, ενώ με βάση την προκαταρκτική αξιολόγηση αυτών από το Υπουργείο, το ποσό ανεβαίνει στα 7,5 εκατ. ευρώ. Μάλιστα επεσήμανε ότι η εταιρεία δεν έχει υποβάλει μέχρι τον Σεπτέμβριο ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για τα έτη 2015 και 2016. Επιπρόσθετα ο Γενικός Ελεγκτής εντόπισε πιθανή παρατυπία και στη μετοχική σύνθεση του ΟΣΕΛ.

Η ανακοίνωση του Γενικού Ελεγκτή εκδόθηκε μετά την απόφαση του Δικαστηρίου για τα δύο στελέχη της ΟΣΕΛ. Μάλιστα με αφορμή την πιο πάνω απόφαση ο Γενικός Ελεγκτής είχε ζητήσει την ανάκληση της άδειας του ΟΣΕΛ και τον άμεσο τερματισμό κάθε πληρωμής από το κράτος προς την εταιρεία.

Ωστόσο ο Γενικός Εισαγγελέας γνωμάτευσε ότι δεν μπορεί να γίνει επίταξη των λεωφορείων σε περίπτωση που αφαιρεθεί η άδεια της εταιρείας