Ύστερα από αρκετές βδομάδες και ενώ φαίνεται να επείγεται το Υπουργείο Οικονομικών να προχωρήσει σε προαγωγές στο Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής, αποφάσισε να εκφράσει δυσαρέσκεια για δημοσιεύματα του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ) τα οποία αναφέρονται σε «διορισμό και ακολούθως την προαγωγή μη προσοντούχων προσώπων στο Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής (ΤΥΠ) κατά παράβαση της περί ΕΤΕΚ νομοθεσίας».

Σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Οικονομικών αναφέρει ότι «όλοι οι λειτουργοί που υπηρετούν στο ΤΥΠ προσλήφθηκαν από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας με άκρως νόμιμες διαδικασίες σύμφωνα με τα εκάστοτε σχέδια υπηρεσίας και είναι όλοι πτυχιούχοι επιστήμονες και η νομοθεσία του ΕΤΕΚ αφορά μόνο στον Κλάδο της Μηχανικής της Πληροφορικής και όχι σε ολόκληρο τον Τομέα της Πληροφορικής στον οποίο εμπίπτουν οι αρμοδιότητες και ο ρόλος του ΤΥΠ».

Προσθέτει ότι «η πρόσφατη προσφυγή του ΕΤΕΚ εναντίον διορισμού στη θέση του Αναπληρωτή Διευθυντή του ΤΥΠ έχει εκδικαστεί και η κυβέρνηση δικαιώθηκε με απόφαση του δικαστηρίου στις 28/6/2019».

Σε επικοινωνία που είχαμε με τον πρόεδρο του ΕΤΕΚ, ο κ. Στέλιος Αχνιώτης δήλωσε στη «Χαραυγή» ότι το Επιμελητήριο δεν αποδέχεται την ερμηνεία του Υπουργείου Οικονομικών και θα εφεσιβάλει την εν λόγω απόφαση.

Το ΕΤΕΚ επιφυλάσσεται για τεκμηριωμένη και εκτενή απάντηση στο Υπουργείο Οικονομικών.

Κατά τα άλλα το Υπουργείο Οικονομικών και το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής (ΤΥΠ) διαβεβαιώνουν ότι επιδίωξή τους είναι «μια σχέση συνεργασίας με το ΕΤΕΚ» με στόχο την προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.