Η τυποποίηση για τις Υπηρεσίες Υγείας

Της
Έλενας Δημοσθένους*

 

Φέτος γιορτάσαμε για δεύτερη κατά σειρά χρονιά, κάτω από συνθήκες πανδημίας, την 7η Απριλίου, Παγκόσμια Ημέρα Υγείας. Η σκέψη όλων σε αυτούς που έφυγαν πρόωρα, στους επαγγελματίες υγείας που συνεχίζουν να μάχονται στην πρώτη γραμμή, αλλά και σε όλους αυτούς που τα κατάφεραν, με την ελπίδα η κανονικότητα να επανέλθει το συντομότερο δυνατόν.

Τόσο ο Ευρωπαϊκός όσο και ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (CEN και ISO αντίστοιχα) αγκαλιάζουν το μήνυμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, και προχώρησαν από την πρώτη στιγμή σε σωρεία δράσεων για να συμβάλουν στην αντιμετώπιση της πανδημίας και τη μείωση του ρυθμού εξάπλωσης του ιού. Για ένα ολόκληρο χρόνο διέθεταν σε όλους τους ενδιαφερόμενους, χωρίς χρέωση, σημαντικό αριθμό προτύπων που αφορούν προστατευτικό και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, ενώ μετά από επείγον αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η CEN ανέπτυξε καθοδηγητικό έγγραφο που καθορίζει τις απαιτήσεις αναφορικά με μάσκες φραγμού, μίας ή πολλαπλών χρήσεων, με στόχο την προστασία της κοινότητας και την πρόληψη της εξάπλωσης του ιού.

Παράλληλα, ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) προχώρησε στην έκδοση της νέας προδιαγραφής ISO/PAS 45005:2020 με τίτλο «Διαχείριση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία – Γενικές Οδηγίες για την Ασφαλή Εργασία κατά τη Διάρκεια της Πανδημίας COVID-19», που περιέχει γενικές οδηγίες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των κινδύνων που προκύπτουν από το COVID-19 για την προστασία της υγείας, της ασφάλειας και της ευημερίας που σχετίζεται με την εργασία και μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους οργανισμούς ανεξαρτήτως μεγέθους, πολυπλοκότητας και τομέα δραστηριότητας. […]

Παρ’ όλ’ αυτά η διάρκεια της πανδημίας, καθώς και οι επιπτώσεις της σε πολλούς τομείς της οικονομίας, έφεραν στην επιφάνεια επιπλέον ανάγκες. Ενδεικτικά:

– Η Ευρωπαϊκή Τεχνική Επιτροπή CEN TC 136 «Sports, playground and other recreational facilities and equipment» εργάζεται πυρετωδώς από τον Δεκέμβριο του 2020, με στόχο την ετοιμασία ευρωπαϊκής προδιαγραφής αναφορικά με την ασφαλή λειτουργία των γυμναστηρίων κατά τη διάρκεια πανδημίας.

– Η Διεθνής Τεχνική Επιτροπή ISO TC 228 «Tourism Services» εργάζεται εντατικά από τον Σεπτέμβριο του 2020 για τη δημιουργία διεθνούς προδιαγραφής με κατευθυντήριες γραμμές και βέλτιστες πρακτικές για την ασφάλεια και την υγιεινή βοηθώντας έτσι ολόκληρη την τουριστική βιομηχανία. Μετά από αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τυποποίησης (CΕΝ) αποφάσισε να υιοθετήσει το πιο πάνω έγγραφο, μόλις αυτό εκδοθεί, ενώ παράλληλα έχει δημιουργήσει ομάδα εργασίας για δημιουργία δευτέρου συμπληρωματικού εγγράφου που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της τουριστικής βιομηχανίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

– Η Διεθνής Τεχνική Επιτροπή ISO TC 304 «Healthcare Organisation Management» βρίσκεται σε διαδικασία εκπόνησης σημαντικού αριθμού προτύπων ή/και άλλων παραδοτέων αναφορικά με πολύ κρίσιμα θέματα, όπως π.χ. ανταπόκριση κέντρων παροχής φροντίδας σε συνθήκες πανδημίας, παρακολούθηση και απόδοση υγιεινής των χεριών κ.α. Επιπλέον, η ομάδα εργασίας WG5 της ISO TC 304 άρχισε πρόσφατα τις εργασίες της με σκοπό την εκπόνηση ενός διεθνούς, πιστοποιήσιμου προτύπου συστήματος διαχείρισης, εξειδικευμένου για τις υπηρεσίες υγείας.

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) από την πρώτη στιγμή συμβάλλει ενεργά στην υλοποίηση όλων των πιο πάνω ενεργειών και στην προώθηση των παραδοτέων τους στην Κύπρο. Επιπλέον, με τη βοήθεια του CYS, εμπειρογνώμονες από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς μπορούν να συμμετέχουν και να συνεισφέρουν ενεργά στην τυποποίηση και στο έργο των Τεχνικών Επιτροπών Τυποποίησης, να προωθούν τα εθνικά συμφέροντα και να ενημερώνονται συνεχώς για τις εξελίξεις στα θέματα που τους αφορούν. Οι προκλήσεις δε φαίνεται να λιγοστεύουν. Συνεχίζει όμως και η τυποποίηση, σε ευρωπαϊκό, διεθνές και εθνικό επίπεδο, έτσι ώστε να συνεχίσει να συμβάλλει με τον δικό της τρόπο στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της πανδημίας.

* B.Sc. Χημεία, ΜΒΑ, Λειτουργός Τυποποίησης στον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS)

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.