Βαρίδια 170 εκατ. ευρώ φορτώνει στην οικονοµία η αύξηση των επιτοκίων

Τρελά κέρδη για τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης δανείων, ενώ τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις θα πληρώσουν και πάλι τα σπασµένα

Βαρίδια 170 εκατ. ευρώ περίπου φορτώνει στην οικονοµία η αύξηση των επιτοκίων, λόγω της αλλαγής της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Όπως ανέφεραν στην εφηµερίδα µας πηγές από τον τραπεζικό τοµέα, η απόφαση της ΕΚΤ θα επηρεάσει το 75% περίπου των δανείων αφού είναι συνδεδεµένα µε κυµαινόµενα επιτόκια.

Σηµείωσαν µάλιστα ότι στον τοµέα της λιανικής τραπεζικής, ο οποίος περιλαµβάνει τα νοικοκυριά, το ποσοστό είναι ακόµη πιο υψηλό αφού το 85 – 90% των δανείων συνδέονται µε κυµαινόµενο επιτόκιο. Επεσήµαναν επίσης ότι σε περίπτωση που αυξηθεί το Euribor 6 µηνών (το οποίο αυξήθηκε από 0,29% σε 0,63% µετά τις αποφάσεις της ΕΚΤ), θα επηρεαστούν και τα δάνεια τα οποία παραχωρήθηκαν πρόσφατα και επιδοτούνται όσον αφορά το επιτόκιο από το κράτος.

Οι ίδιες πηγές εκτίµησαν ακόµη ότι θα γίνουν πιο αυστηρά τα κριτήρια παραχώρησης νέων δανείων, λόγω της επιδείνωσης της θέσης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων λόγω του πληθωρισµού και της αύξησης του κόστους του χρήµατος ένεκα της νέας πολιτικής της ΕΚΤ.

[yarpp]

Σηµειώνεται ότι η Κοµισιόν σε πρόσφατη έκθεσή της για την Κύπρο προειδοποίησε ότι «πιθανή αύξηση των επιτοκίων θα επηρεάσει την ικανότητα των νοικοκυριών να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους, αφού τα περισσότερα στεγαστικά δάνεια είναι συνδεδεµένα µε κυµαινόµενο επιτόκιο».

Και η Κεντρική Τράπεζα σε έκθεσή της προειδοποίησε ότι «η αύξηση στο κόστος του δανεισµού, λόγω ενδεχόµενης ανόδου των επιτοκίων, ενδέχεται να έχει αρνητική επίδραση στην αγορά ακινήτων».

Σηµειώνεται ότι οι τράπεζες και οι εταιρείες εξαγοράς και διαχείρισης δανείων θα επωφεληθούν µε τρελά κέρδη από την αύξηση των επιτοκίων, ενώ παράλληλα θα έχουν και εξοικονοµήσεις, καθώς θα τερµατιστούν ουσιαστικά οι χρεώσεις τις οποίες πληρώνουν για την πλεονάζουσα ρευστότητά τους. Ενδέχεται επίσης να αυξηθούν και οι απαιτήσεις της Ελληνικής για τα δάνεια από τον Συνεργατισµό, τα οποία βρίσκονται κάτω από τη συµφωνία εγγυήσεων, οδηγώντας σε αύξηση των δαπανών της κρατικής ΚΕ∆ΙΠΕΣ.

Την ίδια ώρα, τα νοικοκυριά και οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις θα κληθούν για άλλη µια φορά να πληρώσουν τα σπασµένα, αφού η αύξηση των επιτοκίων θα οδηγήσει στην αύξηση των δόσεων για εξυπηρέτηση των δανείων.

Παράλληλα, υπάρχει ανησυχία για νέο κύµα µη εξυπηρετούµενων δανείων, αφού η αύξηση του κόστους του χρήµατος έρχεται σε µια πολύ δύσκολη περίοδο που τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις βρίσκονται υπό πίεση λόγω της ακρίβειας και ιδιαίτερα των υψηλών τιµών στον τοµέα της ενέργειας.

Επισηµαίνεται ότι η αύξηση των επιτοκίων θα οδηγήσει στην περαιτέρω συρρίκνωση της καταναλωτικής δύναµης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, οδηγώντας στη µείωση του ρυθµού ανάπτυξης της οικονοµίας.

Τα νοικοκυριά πληρώνουν ήδη «καπέλο» σχεδόν 1.000 ευρώ το χρόνο

Με τη νέα αύξηση των επιτοκίων κατά 0,5%, λόγω της απόφασης της ΕΚΤ, τα νοικοκυριά θα φορτωθούν ένα ακόµη «καπέλο» ύψους 1.000 ευρώ.

∆ηλαδή, το συνολικό επιπρόσθετο κόστος σε σύγκριση µε τον υφιστάµενο µέσο όρο της ευρωζώνης θα ανέλθει στις 2.000 ευρώ. Ο µέσος όρος του επιτοκίου για νέα στεγαστικά δάνεια είναι 2,27%, σε σύγκριση µε 1,78% στην ευρωζώνη. ∆ηλαδή, για ένα δάνειο 200 χιλ. ευρώ τα κυπριακά νοικοκυριά πληρώνουν σε τόκους 4.540 ευρώ το χρόνο, ενώ το αντίστοιχο κόστος στην ευρωζώνη είναι 3.560 ευρώ. Α

υτό σηµαίνει ότι πληρώνουν «καπέλο». Τα δάνεια των εγχώριων νοικοκυριών στις τράπεζες ανέρχονται στα 11,29 δις ευρώ (8,4 δις ευρώ οικιστικά, 1,3 δις ευρώ καταναλωτικά και 1,5 δις ευρώ άλλα δάνεια). Ωστόσο, υπάρχουν και 7 δις ευρώ περίπου στις εταιρείες εξαγοράς και διαχείρισης πιστώσεων, εκ των οποίων τα περισσότερα βρίσκονται στην ΚΕ∆ΙΠΕΣ.

«Καπέλο» 3.000 ευρώ το χρόνο για τις επιχειρήσεις

Χειρότερη η κατάσταση στις επιχειρήσεις, αφού ο µέσος όρος του επιτοκίου στα νέα δάνεια είναι 3,08%, σε σύγκριση µε 1,55% στην ευρωζώνη.

∆ηλαδή, για ένα δάνειο 200 χιλ. ευρώ οι επιχειρήσεις πληρώνουν σε τόκους 6.160 ευρώ το χρόνο, ενώ το αντίστοιχο κόστος στην ευρωζώνη είναι 3.100 ευρώ. Αυτό σηµαίνει ότι πληρώνουν «καπέλο» πέραν των 3.000 ευρώ το χρόνο.

Με τη νέα αύξηση των επιτοκίων κατά 0,5%, λόγω της απόφασης της ΕΚΤ, οι επιχειρήσεις θα φορτωθούν ένα ακόµη «καπέλο» ύψους 1.000 ευρώ.

∆ηλαδή, το συνολικό επιπρόσθετο κόστος σε σύγκριση µε τον υφιστάµενο µέσο όρο της ευρωζώνης θα ανέλθει στις 4.000 ευρώ. Μπορεί για τις µεγάλες επιχειρήσεις αυτό να φέρνει µόνο κάποιες δυσκολίες, αλλά για τις µικροµεσαίες το πρόσθετο βάρος είναι δυσβάστακτο.

Σηµειώνεται ότι τα δάνεια των εγχώριων επιχειρήσεων στις τράπεζες ανέρχονται στα 10,67 δις ευρώ. Ωστόσο, υπάρχουν και 9 δις ευρώ περίπου στις εταιρείες εξαγοράς και διαχείρισης πιστώσεων.

Το σύνολο των δανείων ανέρχεται στα 44 δις ευρώ

Το σύνολο των δανείων στις τράπεζες και τις εταιρείες εξαγοράς και διαχείρισης πιστώσεων, ανέρχεται στα 44 δις ευρώ περίπου.

Συγκεκριµένα, στις τράπεζες υπάρχουν 28,06 δις ευρώ δάνεια, ενώ στις εταιρείες εξαγοράς και διαχείρισης πιστώσεων υπάρχουν ακόµη 16 δις ευρώ περίπου. Από τα δάνεια στις τράπεζες τα 23,15 δις ευρώ αφορούν κατοίκους Κύπρου, 1,61 δις ευρώ κατοίκους άλλων κρατών της ευρωζώνης και 3,31 δις ευρώ κατοίκους τρίτων χωρών.

Από τα δάνεια των κατοίκων Κύπρου, τα 11,29 δις ευρώ αφορούν νοικοκυριά και 10,67 δις ευρώ επιχειρήσεις. Όπως αποκάλυψαν στην εφηµερίδα µας πηγές από τον τραπεζικό τοµέα, το 75% περίπου των δανείων είναι συνδεδεµένα µε κυµαινόµενο επιτόκιο και ως εκ τούτου επηρεάζονται άµεσα από την απόφαση της ΕΚΤ.

Σηµείωσαν µάλιστα ότι στον τοµέα της λιανικής τραπεζικής, ο οποίος περιλαµβάνει τα νοικοκυριά και µέρος των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, το ποσοστό είναι ακόµη πιο υψηλό αφού το 85 – 90% των δανείων συνδέονται µε κυµαινόµενο επιτόκιο.

Οι τράπεζες θα έχουν και εξοικονοµήσεις!

Οι τράπεζες, εκτός από τα κέρδη λόγω της αύξησης των επιτοκίων, θα έχουν και εξοικονοµήσεις, αφού θα τερµατιστούν οι χρεώσεις τις οποίες πληρώνουν σήµερα λόγω της πλεονάζουσας ρευστότητας την οποία διαθέτουν.

Η πλεονάζουσα ρευστότητα στις τράπεζες ανέρχεται στα 22,66 δις ευρώ (50,72 δις ευρώ καταθέσεις και 28,06 δις ευρώ δάνεια) και µέρος αυτής είναι κατατεθειµένο στην ΕΚΤ. Το µεγαλύτερο µέρος του πλεονάσµατος αφορά κατοίκους εσωτερικού (18,73 δις ευρώ), αφού οι καταθέσεις ανέρχονται στα 41,88 δις ευρώ και τα δάνεια στα 23,15 δις ευρώ.

Στους λογαριασµούς των εγχώριων νοικοκυριών το πλεόνασµα ανέρχεται στα 14,61 δις ευρώ (25,9 δις ευρώ καταθέσεις και 11,29 δις ευρώ δάνεια).

Για τους κατοίκους άλλων κρατών-µελών της ευρωζώνης το πλεόνασµα ανέρχεται στα 1,19 δις ευρώ (2,79 δις ευρώ καταθέσεις και 1,61 δις ευρώ δάνεια), ενώ για τους κατοίκους τρίτων χωρών το πλεόνασµα ανέρχεται στα 2,74 δις ευρώ (6,05 δις ευρώ καταθέσεις και 3,31 δις ευρώ δάνεια).

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy