Βαρύ το κατηγορητήριο Παπαδάκη στην ΕΔΕΚ – Στη δημοσιότητα οι καταγγελίες

Στη δημοσιότητα έδωσε η ΕΔΕΚ τις καταγγελίες κατά του Δημήτρη Παπαδάκη από το Πειθαρχικό Συμβούλιο του κόμματος.

Αυτούσια η ανακοίνωση:


Το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Κ.Σ.ΕΔΕΚ προτάθηκε από το Πολιτικό Γραφείο του Κινήματος στις 05/09/2019 και στις 11/09/2019 επικυρώθηκε ομόφωνα από την Κεντρική Επιτροπή (άρθρο 18 του Καταστατικού) αποτελούμενο από τους: Δώρο Θεοδώρου, Μαρία Θρασυβούλου, Δημήτρη Παυλίδη, Λεύκιο Δοράτη και Σωκράτη Σωκράτους. Οι όροι εντολής του Πειθαρχικού Συμβουλίου ήταν να αποφανθεί κατά πόσο οι καταγγελίες οι οποίες παραπέμφθηκαν από το Πολιτικό Γραφείο με απόφαση του στις 19/12/2019 κατά του Ευρωβουλευτή Δημήτρη Παπαδάκη ενέχουν αντικομματική συμπεριφορά. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αφού παρέλαβε και μελέτησε το πόρισμα του Ερευνώντος Λειτουργού Κώστα Ευσταθίου το οποίο παραπέμθηκε από το Πολιτικό Γραφείο, αποφάσισε στην συνεδρία του ημερομηνίας 20/01/2019, ότι στοιχειοθετούνται κατηγορίες και ως εκ τούτου καταρτίστηκε κατηγορητήριο το οποίο επιδόθηκε στον καταγγελόμενο στις 25/01/2019 με το οποίο τον καλούσε να παρουσιαστεί ενώπιον του Π.Σ την 1/02/2020 για να απαντήσει στις κατηγορίες οι οποίες ήταν οι ακόλουθες:

Πρώτη Κατηγορία
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ
Ενέργειες, πράξεις και συμπεριφορά οι οποίες αντίκεινται στο καταστατικό του Κόμματος, Κεφ. 2, άρθρο 5 και στις αρχές του Κ.Σ. ΕΔΕΚ οι οποίες παραβιάζουν αποφάσεις (ομόφωνες) των συλλογικών οργάνων και οι οποίες συνιστούν αντικομματική συμπεριφορά.
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ
Κατηγορείσαι ότι  παραβίασες την απόφαση του Πολιτικού Γραφείου ημερ. 21.1.2019 η οποία επικυρώθηκε  και από την Παγκύπρια Συνδιάσκεψη στις 27.1.2019, αρνούμενος να υλοποιήσεις το σύνολο των προνοιών που περιλαμβάνονται στο έγγραφο – συμφωνία το οποίο υπέγραψες στις 11.4.2019, όπως και οι υπόλοιποι υποψήφιοι ευρωβουλευτές του Κ.Σ. ΕΔΕΚ, το οποίο περιλαμβάνει ανάληψη δεσμεύσεων σε περίπτωση εκλογής στη θέση του ευρωβουλευτή και συγκεκριμένα των προνοιών 2 και 3.

Δεύτερη Κατηγορία
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ
Ενέργειες, πράξεις και συμπεριφορά οι οποίες συνιστούν εκ προθέσεως εξαπάτηση των συλλογικών οργάνων του Κόμματος προς ίδιον όφελος, οι οποίες είναι αντίθετες με τις αρχές του Κ.Σ. ΕΔΕΚ.
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ
Κατηγορείσαι ότι εξαπάτησες τα συλλογικά όργανα του Κόμματος, υπογράφοντας το συγκεκριμένο έγγραφο – συμφωνία για να είσαι υποψήφιος ευρωβουλευτής και στη συνέχεια το αθέτησες προβάλλοντας διάφορους ισχυρισμούς. Οι προβαλλόμενοι ισχυρισμοί αθέτησης της υπογραφής σου συνιστούν παραβίαση της συμφωνίας την οποία εσύ υπέγραψες.


Τρίτη Κατηγορία
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ
Ενέργειες, πράξεις και συμπεριφορά οι οποίες συνιστούν συνειδητή  παραπλάνηση και παραπληροφόρηση των μελών του Κόμματος και της κοινής γνώμης, με την σκόπιμη απόκρυψη ουσιωδών στοιχείων με στόχο την αποδόμηση της αξιοπιστίας της ηγεσίας και κατ΄ επέκταση του ιδίου του Κ.Σ. ΕΔΕΚ.
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ
Κατηγορείσαι ότι τόσο στα συλλογικά όργανα του Κόμματος όσο και με δημόσιες δηλώσεις υποστηρίζεις ότι η συστέγαση του γραφείου σου ως ευρωβουλευτή του Κ.Σ. ΕΔΕΚ στο υπό ίδρυση Γραφείο Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Κόμματος είναι παράνομη και αντιβαίνει των αποφάσεων και του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την ίδια στιγμή από τον Ιούνιο του 2014 μέχρι και σήμερα συστεγάζεται το Γραφείο του Ευρωβουλευτή μαζί με γραφείο Ιδιωτικής Κερδοσκοπικής Εταιρείας, καλύπτοντας το σύνολο των εξόδων λειτουργίας του από κονδύλια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τέταρτη Κατηγορία
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ
Ενέργειες, πράξεις και συμπεριφορά οι οποίες συνιστούν συνειδητή  παραπλάνηση και παραπληροφόρηση των μελών του Κόμματος και της κοινής γνώμης με την σκόπιμη απόκρυψη ουσιωδών στοιχείων με στόχο την αποδόμηση της αξιοπιστίας της ηγεσίας και κατ΄ επέκταση του ιδίου του Κ.Σ. ΕΔΕΚ.
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ
Κατηγορείσαι ότι ενώ τόσο στα συλλογικά όργανα του Κόμματος όσο και με δημόσιες δηλώσεις υποστηρίζεις ότι η εργοδότηση αριθμού συνεργατών σου  με υπόδειξη του Κόμματος είναι παράνομη και αντιβαίνει των αποφάσεων και του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την ίδια στιγμή από τον Ιούνιο του 2014 μέχρι και σήμερα εργοδοτείς άτομο το οποίο είναι ιδιοκτήτης και Διευθυντής Ιδιωτικής Κερδοσκοπικής Εταιρείας  από κονδύλια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το εν λόγω πρόσωπο προσφέρει σε πολίτες υπηρεσίες που δεν έχουν καμία σχέση με τις υποχρεώσεις του ευρωβουλευτή και για τις οποίες λαμβάνει αμοιβή.

Πέμπτη Κατηγορία
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ
Ενέργειες, πράξεις και συμπεριφορά οι οποίες συνιστούν συνειδητή  παραπλάνηση και παραπληροφόρηση των μελών του Κόμματος και της κοινής γνώμης με την σκόπιμη απόκρυψη ουσιωδών στοιχείων  και κατά παράβαση του Καταστατικού Κεφ. 7, άρθρο 47 για την καταβολή στο ταμείο του Κόμματος ποσοστού επί των καθαρών απολαβών με στόχο την αποδόμηση της αξιοπιστίας της ηγεσίας και κατ΄ επέκταση του ιδίου του Κ. Σ. ΕΔΕΚ.
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ
Κατηγορείσαι ότι με δημόσιες δηλώσεις σου απέκρυψες την πραγματικότητα και πρόβαλες αναληθή στοιχεία όσον αφορά την υποχρέωσή σου να καταβάλλεις το 10% των καθαρών απολαβών σου στο ταμείο του Κόμματος, σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής της 22ας Ιουνίου 2014 (συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού σου). Συγκεκριμένα 10% κατέβαλες μόνο τον Ιανουάριο του 2019 και από τον Αύγουστο του 2019 μέχρι και σήμερα.  Το υπόλοιπο χρονικό διάστημα η συνεισφορά σου ήταν είτε μηδενική, είτε 20 ευρώ (είκοσι ευρώ) τον μήνα.


Έκτη Κατηγορία
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ
Ενέργειες, πράξεις και συμπεριφορά οι οποίες συνιστούν συνειδητή αντικομματική και ανάρμοστη συμπεριφορά εναντίον του Προέδρου και των μελών του Π.Γ. του Κόμματος και απαξίωσης ομόφωνων αποφάσεων συλλογικού οργάνου του Κ.Σ. ΕΔΕΚ, ήτοι του Πολιτικού Γραφείου ημερομηνίας 19/12/2019.
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ
Κατηγορείσαι ότι στις 31.12.2019, 3.1.2020 και 9.1.2020 σε δηλώσεις σου σε Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και συγκεκριμένα στους τηλεοπτικούς σταθμούς SIGMA και ANTENA, καθώς και στο ραδιοφωνικό σταθμό  SUPER SPORT FM αντίστοιχα, σκόπιμα απέκρυψες ουσιώδη στοιχεία και προέβαλες αναληθείς  ισχυρισμούς με στόχο τη δικαιολόγηση της συμπεριφοράς σου, την παραπλάνηση και παραπληροφόρηση της κοινής γνώμης, απαξίωσης των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων του Κ.Σ. ΕΔΕΚ, του Πειθαρχικού Συμβουλίου και την αξιοπιστία της ηγεσίας και κατ΄ επέκταση του ιδίου του Κ.Σ. ΕΔΕΚ.
Εάν επιθυμείς μπορείς να καλέσεις και μάρτυρες για να καταθέσουν ή για να παρουσιάσουν αποδεικτικά στοιχεία ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου.
Σε περίπτωση που θα παραλείψεις να παρουσιαστείς προσωπικά ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου στον προαναφερόμενο χρόνο και χώρο, το Συμβούλιο θα προχωρήσει στην ακρόαση της υπόθεσης στην απουσία σου.

Στη Συνεδρίαση του Π.Σ ημερομηνίας 01/02/2020, ο καταγγελόμενος καλέστηκε να απαντήσει στις πιο πάνω κατηγορίες. Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν την έναρξη της διαδικασίας, το μέλος του ΠΣ Μαρία Θρασυβούλου, απευθύνθηκε στον Δ. Παπαδάκη και τον ρώτησε αν υπάρχουν οποιαδήποτε περιθώρια συμβιβαστικής πρότασης για να εξομαλυνθεί αυτή η κατάσταση και αν έχει οποιαδήποτε αντιπρόταση περί του θέματος. Ο Δ. Παπαδάκης απάντησε ότι ο μοναδικός τρόπος είναι να αποσυρθούν οι καταγγελίες εις βάρος του.

Η διαδικασία συνεχίστηκε και προτού απαντήσει στις κατηγορίες ο καταγγελόμενος, το Π.Σ επιλήφθηκε αριθμό προδικαστικών ενστάσεων οι οποίες κατατέθηκαν δύο μέρες πριν την δικάσιμο στις 30/01/2020, από το δικηγόρο του Δ. Παπαδάκη, Θεοφάνη Ανδρέου, στις οποίες αμφισβητούσε τόσο τη διαδικασία όσο και την αμεροληψία και αντικειμενικότητα του Π.Σ., προεξοφλώντας  ότι ο πελάτης του δεν θα τύχει  δίκαιης δίκης. Ζήτησε επίσης ανοικτή διαδικασία, με ανοικτή την είσοδο σ΄ όποιον επιθυμεί να την παρακολουθήσει.
Το Π.Σ διαβεβαίωσε τον Δ. Παπαδάκη ότι όλα θα γίνουν βάσει του καταστατικού και των κανονισμών κομματικής πειθαρχίας (Τεκμήριο 2 και 3) όπως αυτά κατατέθηκαν ενώπιον μας, ότι θα τύχει δίκαιης δίκης και ότι οι κατηγορίες και οι φόβοι για έλλειψη αντικειμενικότητας και αμεροληψίας είναι και άδικοι και άκαιροι.


Στο αίτημα για ανοικτή διαδικασία το Π.Σ. αποφάσισε ότι τα πρακτικά των συνεδριάσεων θα μαγνητοφωνούνται και από τις δυο πλευρές, θα απομαγνητοφωνούνται και θα παραδίδονται τόσο στα μέλη του Π.Σ. όσο και στον Δ. Παπαδάκη.
Περαιτέρω αποφάσισε ότι τα πρακτικά θα είναι προσβάσιμα σε όποιους επιθυμούν να τα μελετήσουν. Σ΄ ότι αφορά την ελεύθερη είσοδο στην αίθουσα του Πειθαρχικού η απόφαση ήταν ότι αυτό ήταν και αδύνατο και προβληματικό. Αδύνατο λόγω του μικρού μεγέθους της αίθουσας και προβληματικό λόγω του τεταμένου κλίματος που είχε δημιουργηθεί.
Διαβεβαίωσε επίσης ότι όλα τα έγγραφα – τεκμήρια που κατατίθενται στο Π.Σ. έχει το δικαίωμα αν το επιθυμεί να τα δημοσιοποιεί και ο Δ. Παπαδάκης.
Το Π.Σ. για τις προδικαστικές ενστάσεις οι οποίες κατατέθηκαν με έγγραφο από τον δικηγόρο του Δ. Παπαδάκη στις 30/01/2020, εξέδωσε απόφαση ex tempore την ίδια μέρα  και ακολούθως κάλεσε τον Δ. Παπαδάκη να απαντήσει στις κατηγορίες. Ο δικηγόρος του Δ.Π ζήτησε την απόφαση του Πολιτικού Γραφείου ημερομηνίας 29/12/2019 καθώς και άλλα έγγραφα και το Π.Σ διαβεβαίωσε ότι θα του δοθούν. Το Π.Σ κάλεσε τον Δ. Παπαδάκη να απαντήσει στις κατηγορίες ο οποίος δεν παραδέχθηκε ενοχή και η υπόθεση ορίστηκε για ακρόαση στις 08/02/2020 στις 3:00 μ.μ.
Στις 08/02/2020, ημερομηνία που ήταν ορισμένη η υπόθεση για ακρόαση, καλέστηκε ο μάρτυρας κατηγορίας εκ μέρους του Πολιτικού Γραφείου Μαρίνος Σιζόπουλος, Πρόεδρος του Κινήματος, έχοντας ήδη γνωστοποιήσει τούτο στον Δ. Παπαδάκη. Το Π.Σ ταυτόχρονα με επιστολή του, προς τον δικηγόρο του Δ. Παπαδάκη ημερομηνίας 07/02/2020, τον καλούσε να δηλώσει τον κατάλογο μαρτύρων υπεράσπισής του, καθότι μετά την αντεξέταση του Μ. Σιζόπουλου από τον Δ. Παπαδάκη ενδεχομένως να συνεχιζόταν η διαδικασία με τους μάρτυρες υπεράσπισης.
Στις 08/02/2020 στις 11 π.μ. ο Δ. Παπαδάκης έδωσε δημοσιογραφική διάσκεψη κατά την οποία ανακοίνωσε ότι δεν πρόκειται να παραστεί ενώπιον του Π.Σ. και ότι θα καταχωρήσει μήνυση εναντίον του Κόμματος αλλά και του Π.Σ. Τούτο πληροφορήθηκε το Π.Σ από τα Μ.Μ.Ε.
Η συνεδρία του Π.Σ. συνήλθε ως ήταν προγραμματισμένη στις 08/02/2020 στις 3:00 μ.μ και η διαδικασία συνεχίστηκε ερήμην του καταγγελομένου όπως προνοεί ο καταστατικός κανονισμός περί κομματικής πειθαρχίας (Άρθρο 18: Δεοντολογικά Ζητήματα – Κυρώσεις).
Η διαδικασία ξεκίνησε με την μαρτυρία του Μαρίνου Σιζόπουλου ο οποίος προς υποστήριξη των καταγγελιών, κατέθεσε 42 τεκμήρια και απάντησε σε πολλές διευκρινιστικές ερωτήσεις των μελών του Π.Σ. Συγκεκριμένα, υπέβαλε τον μάρτυρα στην βάσανο της εξέτασης υπό μορφή ερωτήσεων προκειμένου να διαπιστώσει την αλήθεια των καταλογιζόμενων πράξεων ή παραλείψεων του καταγγελόμενου Δ.Π σύμφωνα με το κατηγορητήριο.  Η διαδικασία διήρκεσε πέραν των δύο ωρών. Η απόφαση του καταγγελόμενου να μην εμφανιστεί στο Π.Σ, είχε ως αποτέλεσμα να μην αμφισβητηθούν και να παραμείνουν αναντίλεκτα τα γεγονότα και τα τεκμήρια που κατατέθηκαν από τον Μ. Σιζόπουλο.
Μετά την αποχώρηση του μάρτυρα κατηγορίας το Π.Σ αποφάσισε να αναβάλει την υπόθεση για να δοθεί ο αναγκαίος χρόνος για μελέτη των σχετικών τεκμηρίων  που κατατέθηκαν καθώς και των απομαγνητοφωνημένων πρακτικών, όπως βέβαια και όλου του  μαρτυρικού υλικού που είχε  ενώπιόν του το Π.Σ. Η υπόθεση ορίστηκε για έκδοση απόφασης την Δευτέρα 10/02/2020.
Στις 10/02/2020, η συνεδρία του Π.Σ. ξεκίνησε στις 7 μ.μ., στα γραφεία του Κινήματος στη Λεμεσό, στη παρουσία όλων των μελών του Π.Σ και η διαδικασία  που ακολουθήθηκε ήταν η εξέταση των κατηγοριών και των στοιχείων που κατατέθηκαν ενώπιον του Π.Σ.

Η πρώτη κατηγορία αφορά παραβίαση της απόφασης του Πολιτικού Γραφείου ημερομηνίας 21/01/2019, η οποία επικυρώθηκε από την Παγκύπρια Συνδιάσκεψη στις 27/01/2019 και ειδικά των δεσμεύσεων 2 και 3 από έγγραφο αναγνώρισης που υπέγραψαν όλοι οι υποψήφιοι (τεκμήριο 8).
Ο Δ. Παπαδάκης, υπέγραψε το εν λόγω έγγραφο με επιφύλαξη στα σημεία 2 και 3, τα οποία και αναφέρουμε κατωτέρω:

Σημείο 2: Το Κόμμα προγραμματίζει την ίδρυση και λειτουργία γραφείου Ευρωβουλής το οποίο θα ενεργεί μεταξύ άλλων και ως σύνδεσμος του κόμματος με το γραφείο του Ευρωβουλευτή. Τα έξοδα λειτουργίας του θα καλύπτονται από το μηνιαίο ποσό που δίνει η Ευρωβουλή για αυτόν ακριβώς το σκοπό (περίπου € 4.500).
Σημείο 3: «Αναγνωρίζω ότι το 50% του μηνιαίου ποσού που δίνεται από την Ευρωβουλή για την εργοδότηση συνεργατών θα δίνεται στο κόμμα για εργοδότηση προσωπικού».
Αναφορικά με τα πιο πάνω σημεία προκύπτουν τα ακόλουθα:
(α) Κατά πόσο ο Δ. Παπαδάκης υπέγραψε το σχετικό συμφωνητικό έγγραφο (β) Κατά πόσο ευσταθούν οι αιτιάσεις τα περί του παρανόμου των δυο σημείων.
Όσον αφορά το πρώτο σημείο σύμφωνα με τον Ερευνώντα Λειτουργό Κώστα Ευσταθίου δεν υπάρχει αμφισβήτηση ότι το έγγραφο υπεγράφη και από τον καταγγελόμενο, δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό δικαιώματα και υποχρεώσεις δυνάμει συμβάσεως. Η υπογραφή του συνεπάγεται υποχρέωση του να υλοποιήσει την δέσμευσή του.
Τη θέση αυτή συμμερίζεται και το Π.Σ.
Σ΄ ότι αφορά  το δεύτερο σημείο έχουμε αντίθετη γνώμη από αυτή του Δ. Παπαδάκη αναφορικά με την ερμηνεία των σχετικών Κανονισμών της Ευρωβουλής. Υπογραμμίζουμε όμως ότι και η θέση του Δ. Παπαδάκη περί παρανομίας είναι ερμηνεία η οποία μάλιστα έρχεται σε σύγκρουση με τους ίδιους τους κανονισμούς. Το άρθρο 38 του Ευρωπαϊκού κανονισμού αναφέρει σαφέστατα ότι «ο τοπικός βοηθός καθ΄ όλην τη διάρκεια της σύμβασης του δεν θα αναλάβει άμεσα ή έμμεσα άλλες δεσμεύσεις, έστω και άνευ αποδοχών -έναντι οργάνωσης πολιτικού σκοπού, όπως πολιτικό κόμμα, ίδρυμα, κίνημα, ή κοινοβουλευτική ομάδα μόνον εάν οι δραστηριότητες αυτές είναι τέτοιες ώστε να παρεμποδίζεται η άσκηση των καθηκόντων του ως βοηθού ή να δημιουργείται σύγκρουση συμφερόντων».


Υπάρχουν αδιαμφισβήτητα αναντίλεκτα στοιχεία και αναφορές ότι ο Ευρωβουλευτής από το 2014 που εξελέγη για πρώτη φορά, συστεγάζεται με εταιρεία ιδιωτικών συμφερόντων στον ίδιο χώρο (στην οδό Αθαλάσσας 176, Διαμέρισμα 202), με τον ίδιο μετρητή ηλεκτρικού ρεύματος (Τεκμήρια 21 και 22) όπως αυτά κατατέθηκαν ενώπιον μας. Περαιτέρω, εργοδοτεί την ιδιοκτήτρια της εταιρείας Armonia Antismoking Center Limited κυρία Νάσω Ζωγράφου (Τεκμήριο 16 και 17) ως αυτά κατατέθηκαν ενώπιον μας, από τα κονδύλια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Υπάρχει ο κατάλογος του προσωπικού που εργοδοτεί ο Δ. Παπαδάκης σε σχετικό έντυπο της Ευρωβουλής, αναρτημένο στη σελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο οποίο φαίνεται η εργοδότηση της κυρίας Νάσως Ζωγράφου, ιδιοκήτριας της εταιρίας Armonia Antismoking Center Limited (Τεκμήριο 24) ως κατατέθηκε ενώπιον μας.
Προκύπτει λοιπόν το ερώτημα:
Είναι παράνομο κατά τον Δ. Παπαδάκη να συστεγάζεται το γραφείο του Ευρωβουλευτή με κομματικά στελέχη, αλλά δεν είναι παράνομο να συστεγάζεται με εταιρεία ιδιωτικών συμφερόντων και μάλιστα να εργοδοτεί την ιδιοκτήτρια της εταιρείας από κονδύλια του Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου;
Σημειώνουμε ότι στην κατάθεσή του ενώπιον του Ερευνώντος Λειτουργού ο Δ. Παπαδάκης δεν αναφέρθηκε και δεν σχολίασε τη σχετική κατηγορία περί συστέγασης του με την εταιρεία ιδιωτικών συμφερόντων. Στο ζήτημα αυτό ο Δ. Παπαδάκης δεν έδωσε καμιά εξήγηση ούτε γραπτώς ούτε προφορικά, ούτε προσήλθε ενώπιον του Π.Σ να καταθέσει τη δική του θέση.
Όσον αφορά τώρα το σημείο 3 της πρώτης κατηγορίας το Π.Σ έχει παρατηρήσει και θέτει τα εξής:

  1. Εφ΄ όσον ο Δ. Παπαδάκης θεωρούσε παράνομα και το σημείο 2 και το σημείο 3 γιατί υπέγραψε τη συμφωνία; (υπενθυμίζεται ότι στον χώρο του δικαίου εφαρμόζεται η δέσμευση δυνάμει σύμβασης estoppel by Deed).
  2. Το γεγονός ότι υπέγραψε πριν τις Ευρωεκλογές ενώ μετά την εκλογή του αρνείται να τιμήσει την υπογραφή του διαπράττει το αδίκημα που περιλαμβάνεται στην πρώτη κατηγορία ήτοι της αντικομματικής συμπεριφοράς ή εξαπάτησης;
  3. Γιατί τα ίδια μέτρα ισχύουν στην περίπτωση της συστέγασης του Κινήματος του και δεν ίσχυαν και για την περίπτωση του Κινήματος Οικολόγων;

Το 2014 βάσει συμφωνίας των δυο κομμάτων Ε.Δ.Ε.Κ και Οικολόγων, ασφαλώς και του ιδίου (Τεκμήριο 9) όπως κατατέθηκε ενωπιόν μας, αποφασίστηκε ότι σε περίπτωση εκλογής Ευρωβουλευτή από τη συνεργασία των δυο κομμάτων αυτός θα υποχρεούται να παραχωρεί στο Κίνημα των Οικολόγων το 1/3 του ποσού που δικαιούται για εργοδότηση προσωπικού ως Ευρωβουλευτής ήτοι κάθε μήνα.
Όρο τον οποίο ο Δ. Παπαδάκης εκπλήρωσε αμελλητί και χωρίς διαμαρτυρία καταθέτοντας κάθε μήνα στο Κίνημα Οικολόγων το συμφωνηθέν ποσόν χωρίς να επικαλεστεί ποτέ παρανομία.
Είναι ενοχλητικό για τα στελέχη και τα μέλη που εθελοντικά προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Κίνημα να βλέπουν έναν κοινοτικό αξιωματούχο με τεράστια εισοδήματα να αρνείται να εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις και δεσμεύσεις προς το Κόμμα που τον ανέδειξε.
Με όσα λοιπόν κατετέθηκαν ενώπιον του Π.Σ. τούτο κρίνει ότι η πρώτη κατηγορία εναντίον του Δ. Παπαδάκη έχει αποδειχθεί πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας.

Η δεύτερη κατηγορία αναφέρεται «σε εξαπάτηση των συλλογικών οργάνων του Κόμματος, υπογράφοντας το συγκεκριμένο έγγραφο-συμφωνία για να είναι υποψήφιος Ευρωβουλευτής και στη συνέχεια το αθέτησε προβάλλοντας διάφορους ισχυρισμούς οι οποίοι συνιστούν παραβίαση της συμφωνίας την οποία  υπόγραψε».
Ο ισχυρισμός  αυτός κρίνεται απόλυτα εύλογος, όπως έχει αναφερθεί και κατά την εξέταση της πρώτης κατηγορίας. Το αν είναι νόμιμο η παράνομο κάτι σχετικό με το κόμμα και τον Ευρωβουλευτή του, εξαρτάται και από το κόμμα και από τον Ευρωβουλευτή. Αν η σχέση είναι συναγωνιστική, τέτοια ζητήματα αντιμετωπίζονται μέσα από το πρίσμα της συναγωνιστικότητας και του κοινού οφέλους Κόμματος και Ευρωβουλευτή. Αν η σχέση είναι ανταγωνιστική, εχθρική, τότε προκύπτουν και «παρανομίες» και ατέλειωτες συζητήσεις, καταστρεπτική εσωστρέφεια και προβλήματα.
Είναι απαραίτητο ένα Κόμμα και ένας Ευρωβουλευτής πάντοτε να βρίσκουν τρόπο να δώσουν νόμιμες λύσεις και διευθετήσεις που να διασφαλίζουν την ομαλότητα και να διαφυλάσσουν τη συνοχή και ενότητα του Κινήματος. Λαμβάνοντας δε υπόψη όλες τις προσπάθειες που έγιναν τόσο από την ηγεσία του Κινήματος όσο και από πολλούς επώνυμους και ανώνυμους συναγωνιστές, ακόμα και κατά την πρώτη σύνοδο του Π.Σ για εξεύρεση συναινετικής διευθέτησης, αυτές προσέκρουσαν στην άρνηση του Δ. Παπαδάκη και κατ’ επέκταση στην απαίτησή του να αποσυρθεί το κατηγορητήριο.
Παράλληλα, παραβλέποντας το γεγονός ότι καθ’ όλη την διάρκεια της πρώτης του θητείας κατέθετε ανελλιπώς στο Κίνημα Οικολόγων χρηματικό ποσό το οποίο συμφώνησε, αρνείται να υλοποιήσει τη συμφωνία η οποία τον δεσμεύει για το δικό του Κίνημα, με τη δικαιολογία ότι είναι παράνομο, παρουσιάζοντας συμπεριφορά δυο μέτρων και δυο σταθμών και μάλιστα εις βάρος του Κινήματός του, το οποίο τον εξέλεξε δυο φορές Ευρωβουλευτή. Πέραν όμως των ανωτέρω, ως ανέφερε ο μάρτυρας, μέχρι και τον Ιούλιο του 2019 εργοδοτούσε άτομα που στεγάζονταν στα γραφεία της ΕΔΕΚ καθώς και των Οικολόγων, και αναφέρθηκε συγκεκριμένα στη Λουίζα Παράσχου για τους Οικολόγους, στη Μαρία Ευριπίδου, στη Ζωή Αλκιβιάδου και για ένα μικρό διάστημα ως ανέφερε και πάλι ο μάρτυρας, εργοδοτούσε την Άννα Λάμπρου. Κατατέθηκαν τεκμήρια επι τούτου τα οποία φανερώνουν την αλήθεια των γεγονότων (Τεκμήριο 11 και 12).
Το Π.Σ. κρίνει ότι η δεύτερη κατηγορία εναντίον του Δ. Παπαδάκη έχει αποδειχθεί.


Τρίτη κατηγορία:
Κατηγορείσαι ότι τόσο τα συλλογικά όργανα του κόμματος όσο και με δημόσιες δηλώσεις υποστηρίζεις ότι η συστέγαση του γραφείου σου ως Ευρωβουλευτή του Κ.Σ.ΕΔΕΚ στο υπό ίδρυση γραφείο Ευρωπαϊκών υποθέσεων του Κόμματος, είναι παράνομη και αντιβαίνει των αποφάσεων και του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την ίδια στιγμή από τον Ιούνιο του 2014 μέχρι και σήμερα συστεγάζεται το γραφείο του Ευρωβουλευτή με γραφείο ιδιωτικής κερδοσκοπικής εταιρείας καλύπτοντας το σύνολο των εξόδων λειτουργίας του από κονδύλια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου».
Η κατηγορία αυτή έχει ήδη εξεταστεί στα πλαίσια της πρώτης κατηγορίας. Επαναλαμβάνουμε ότι ο Δ. Παπαδάκης ούτε στην κατάθεσή του ενώπιον του Ερευνώντος Λειτουργού, ούτε σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του Π.Σ. αντέδρασε, αφού επέλεξε να μην εμφανιστεί και να αμφισβητήσει τις καταγγελίες.
Αντίθετα από πλευράς του μάρτυρα κατηγορίας  κατετέθηκε αριθμός τεκμηρίων με τα οποία πιστοποιείται η εν λόγω συστέγαση.
Το Π.Σ. δέχεται την νομιμότητα των τεκμηρίων καθώς και την ορθότητα της κατηγορίας.

Τέταρτη Κατηγορία:
«Κατηγορείσαι ότι ενώ τόσο στα συλλογικά όργανα του Κόμματος όσο και με δημόσιες δηλώσεις υποστηρίζεις ότι η εργοδότηση αριθμού συνεργατών σου με υπόδειξη του Κόμματος είναι παράνομη και αντιβαίνει των αποφάσεων του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Την ίδια στιγμή όμως, από τον Ιούνιο του 2014 μέχρι και σήμερα εργοδοτείς άτομο το οποίο είναι ιδιοκτήτης και διευθυντής ιδιωτικής κερδοσκοπικής εταιρείας από κονδύλια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το εν λόγω πρόσωπο προσφέρει σε πολίτες υπηρεσίες που δεν έχουν καμιά σχέση με τις υποχρεώσεις του Ευρωβουλευτή, υπηρεσίες για τις οποίες αμοίβεται».
Και σ΄ αυτή την κατηγορία ο Δ. Παπαδάκης δεν ασχολήθηκε ούτε στο έγγραφο του με τίτλο «Απάντηση στην καταγγελία του Μαρίνου Σιζόπουλου εναντίον μου» χωρίς ημερομηνία, που δόθηκε στο Π.Σ, ούτε και προφορικά ούτε και παρουσιάστηκε να δώσει τη δική του θέση.
Ο Μαρίνος Σιζόπουλος κατά την κατάθεσή του στο Π.Σ στις 08/02/20 κατέθεσε έγγραφο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με το οποίο αποδεικνύεται πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας ότι εργοδοτείται πρόσωπο από τον Δ. Παπαδάκη (Τεκμήριο 24) ως αυτό κατατέθηκε ενώπιον του Π.Σ. Όπως ήδη έχει αναφερθεί το εν λόγω πρόσωπο είναι ιδιοκτήτρια της εταιρείας ιδιωτικών συμφερόντων που συστεγάζεται με το γραφείο του Ευρωβουλευτή. (Τεκμήριο 17).
Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ο προηγούμενος ιδιοκτήτης της εταιρείας ήταν ο Δ. Παπαδάκης, μεταβίβασε τις μετοχές του σε δύο στάδια, ήτοι στις 02/02/2007 (Τεκμήριο 16) και στις 15/06/2015 (Τεκμήριο 17) στην σημερινή ιδιοκτήτρια της εταιρείας Armonia Antismoking Center Limited, όπως αυτά κατατέθηκαν ενώπιον του Π.Σ.
Το Π.Σ. δέχτηκε τη γνησιότητα των τεκμηρίων τα οποία κατατέθηκαν από τον μάρτυρα κατηγορίας Μ.Σ. καθώς και την ορθότητα της σχετικής κατηγορίας.

Πέμπτη κατηγορία:
«Κατηγορείσαι ότι με δημόσιες δηλώσεις σου απέκρυψες την πραγματικότητα και πρόβαλες αναληθή στοιχεία όσον αφορά την υποχρέωσή σου να καταβάλεις το 10% των καθαρών απολαβών σου στο Κόμμα σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση της Κ.Ε. στης 22 Ιουνίου 2014 (συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού σου). Συγκεκριμένα, 10% κατέβαλες μόνο τον Ιανουάριο του 2019 και από τον Αύγουστο  μέχρι και σήμερα. Το υπόλοιπο χρονικό διάστημα η συνεισφορά σου ήταν είτε μηδενική είτε €20 τον μήνα».
Το Π.Σ αφού μελέτησε στη λεπτομέρεια τα τεκμήρια 29, 30, 31, 32, 33, 34 και 35 που είναι σχετικά με την πιο πάνω κατηγορία, αποδέχεται την ορθότητά και νομιμότητά τους, αφού και αυτά έμειναν αναντίλεκτα.
Το Π.Σ λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα τεκμήρια αυτά όσο και την τραγική οικονομική κατάσταση στην οποία περιήλθε το Κίνημα ιδίως μετά τις εκλογές του 2016, καθώς και το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός στελεχών και απλών μελών, εθελοντικά και άνευ αμοιβής προσφέρουν υπηρεσίες στο κόμμα επιβαρυνόμενοι ακόμα και  με έξοδα διακίνησης, θεωρεί ότι αν η μη τήρηση της υποχρέωσης καταβολής του 10% δεν ληφθεί υπόψη, θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στο Κίνημα με αλυσιδωτές επιπτώσεις και προεκτάσεις.
Και δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι ένας αιρετός πολιτειακός αξιωματούχος ο οποίος γνώριζε τις υποχρεώσεις του βάσει αποφάσεων συλλογικών οργάνων, οφείλει να τις εκτελεί και να τις σέβεται.
Συνεπώς  το Π.Σ. αποδέχεται στην ολότητα της ότι έχει αποδειχτεί η κατηγορία.


Έκτη Κατηγορία:
«Κατηγορείσαι ότι στις 31/12/19,  03/01/20, και 09/01/20 σε δηλώσεις σου σε μέσα μαζικής επικοινωνίας και συγκεκριμένα στους τηλεοπτικούς σταθμούς SIGMA και ΑΝΤ1 καθώς και στο ραδιοφωνικό σταθμό Super FM  αντίστοιχα, σκόπιμα απέκρυψες ουσιώδη στοιχεία και προέβαλες αναληθείς ισχυρισμούς με στόχο τη δικαιολόγηση της συμπεριφοράς σου, την παραπλάνηση και παραπληροφόρηση της κοινής γνώμης, απαξίωσης των  συλλογικών οργάνων του Κ.Σ. ΕΔΕΚ, του Πειθαρχικού Συμβουλίου και την αξιοπιστία της ηγεσίας και κατ΄ επέκταση του ίδιου του Κόμματος».
Το Π.Σ. ενημερώθηκε για σωρεία δηλώσεων του Δ. Παπαδάκη στα Μ.Μ.Ε. στις προαναφερθείσες ημερομηνίες και κατάληξε ότι συμφωνά με το περιεχόμενο της καταγγελίας.
Στο σημείο αυτό όμως το Π.Σ. θέλει να αναφέρει και να τονίσει ότι στο Κ.Σ. ΕΔΕΚ η ελευθερία έκφρασης των μελών είναι θεσμοθετημένη και κατοχυρωμένη. Σ΄ ότι αφορά τα υψηλόβαθμα στελέχη αυτή η ελευθερία υπόκειται σε αυτοπεριορισμό και αυτολογοκρισία. Το υψηλόβαθμο στέλεχος οφείλει να επιμετρά τις συνέπειες των πράξεων αλλά και των λόγων  και να συμπεριφέρεται κατά τρόπο που δεν βλάπτει το Κόμμα.
Ας σημειωθεί ότι μέχρι τούδε ουδέποτε το Κόμμα τιμώρησε με οποιαδήποτε ποινή οποιοδήποτε στέλεχος οποιουδήποτε βαθμού. Το ίδιο θα πράξει και τώρα παρά το γεγονός  ότι οι αναφερθείσες δηλώσεις του Δ. Παπαδάκη περιέχουν διαστρεβλώσεις, αναλήθειες και στρέφονται ευθέως κατά του Κινήματος. Ο καθένας κρίνεται από τα λεγόμενα και τα πεπραγμένα του.
Με βάση όλα τα πιο πάνω το Π.Σ αποφάσισε να μην υπεισέλθει στην εξέταση της συγκεκριμένης κατηγορίας και να μην λάβει υπόψη τη κατηγορία αυτή στη ποινή.
Εν τω μεταξύ, μεσολάβησε η δημοσιογραφική διάσκεψη του Δ. Παπαδάκη και η απόφασή του να μην προσέλθει στη συνεδρία του Πειθαρχικού και να καταγγείλει το κόμμα και το Πειθαρχικό Συμβούλιο.
Υπό τις συνθήκες αυτές δεν έχει νόημα η επιβολή ποινής στον κατηγορούμενο γιατί αυτός αποφάσισε για το δρόμο του. Κατηγόρησε το Κίνημα ως εάν να ήτο εχθρός του, προσπάθησε να αποδομήσει την αξιοπιστία τόσο του Κινήματος όσο και του Πειθαρχικού Συμβουλίου, αμφισβήτησε και υπέσκαψε την εντιμότητα και το ήθος των μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου και απαξίωσε τους θεσμούς και διαδικασίες.
Προφανώς η επιλογή του είναι να εξέλθει και να τεθεί εκτός κόμματος, αφού ο ίδιος αποφάσισε να μην παρουσιαστεί και να αμφισβητήσει τις καταγγελίες οι οποίες του προσάπτονται στο εν λόγω κατηγορητήριο.
Δυστυχώς έχουν καταρρεύσει όλες οι γέφυρες και έχουν χωρίσει οι δρόμοι Κινήματος και Παπαδάκη.

Το Π.Σ κατέληξε ότι ο καταγγελλόμενος δεν έχει αμφισβητήσει τα γεγονότα πάνω στα οποία εδράζονται οι κατηγορίες.

Ενόψει τούτου, το Π.Σ. δεν έχει περιθώριο για άλλη απόφαση αφού όλες οι πιο πάνω κατηγορίες έμειναν αναντίλεκτες από τον καταγγελόμενο κατόπιν δικής του απόφασης.


Για όλους τους πιο πάνω λόγους, η απόφαση δεν μπορεί να είναι άλλη από τη διαγραφή του Δ. Παπαδάκη από το μητρώο μελών του Κινήματος.

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ
ΛΕΥΚΙΟΣ ΔΟΡΑΤΗΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.