Βασιλικό: Χωρίς Πυροσβεστικό Σταθμό και περίφραξη δεν υπάρχει ασφάλεια

Επικοινωνιακό σόου η σύσκεψη στο Προεδρικό, αφού τα δύο βασικά έργα, ο Πυροσβεστικός Σταθµός και η περίφραξη, καθυστερούν εδώ και 3-4 χρόνια. Ο μεν Πυροσβεστικός Σταθµός θα ολοκληρωνόταν περί τα µέσα του 2019, για τη δε περίφραξη ψάχνουν ακόμα τα κονδύλια υλοποίησής της. Άστε τα όσα άλλα έπρεπε να έχουν ήδη γίνει: πρόσληψη πυροσβεστών, ολοκλήρωση του οδικού δικτύου κ.λπ.
Και όλα αυτά για μια περιοχή στην οποία στεγάζονται όλες οι αποθήκες καυσίµων του τόπου και τα θέματα ασφάλειας θα έπρεπε να ήταν άμεση προτεραιότητα.

 

Στις 11 Ιανουαρίου 2022 η είδηση που κυριάρχησε στα ΜΜΕ ήταν η πυρκαγιά στην Τσιµεντοποιία Βασιλικού, η οποία, ένεκα της εγγύτητας µε τις ενεργειακές εγκαταστάσεις, προκάλεσε τρόµο για πιθανή επέκταση.

Η πυρκαγιά κατασβέστηκε ευτυχώς χωρίς να προκύψουν χειρότερα, αλλά τα ερωτήµατα παρέµειναν και έγιναν ακόµα πιο πιεστικά: Η κυβέρνηση, από τη στιγµή που πήρε στρατηγικά την απόφαση να συγκεντρώσει όλες τις ενεργειακές υποδοµές του τόπου σε µια περιοχή, τι ακριβώς κάνει για να διασφαλίσει την ασφάλεια αυτής της περιοχής;

Μετά την πυρκαγιά της 11ης Ιανουαρίου, η κυβέρνηση ακολούθησε την πεπατηµένη της επικοινωνιακής διαχείρισης, συγκαλώντας σύσκεψη υπό τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας στο Προεδρικό στις 17 Ιανουαρίου 2022. Τα φιλικά ΜΜΕ ακολούθησαν µε µεγάλη προθυµία µε τίτλους όπως «Το παίρνει πάνω του ο Αναστασιάδης» και «Η πυρκαγιά θορύβησε ακόµα και τον Πρόεδρο». Με το πέρας της σύσκεψης, όσα ανακοινώθηκαν ήταν επίσης προβλέψιµα και συνοψίζονται στο ότι «ο Πρόεδρος έδωσε οδηγίες επίσπευσης των έργων που αφορούν στην ασφάλεια του Ενεργειακού Κέντρου».

Η πραγµατικότητα όµως, όπως σχεδόν πάντα, πόρρω απέχει. Και τούτο επειδή τα δύο βασικότερα έργα που άπτονται της ασφάλειας στο Βασιλικό, που είναι ο Πυροσβεστικός Σταθµός και η περίφραξη, καθυστερούν εδώ και 3 – 4 χρόνια, µε την κυβέρνηση να µη δείχνει να βιάζεται ιδιαίτερα.

Νίκος Αναστασιάδης: «Ολοκλήρωση του Πυροσβεστικού Σταθµού στα µέσα του 2019»

Για τον Πυροσβεστικό Σταθµό του Ενεργειακού Κέντρου στο Βασιλικό, τα λόγια του ίδιου του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας έρχονται για άλλη µια φορά να τον στοιχειώσουν. Στις 21 Ιουλίου 2017 ο Πρόεδρος πραγµατοποίησε επίσκεψη στη Λάρνακα για να εξαγγείλει έργα και είχε να πει τα εξής για τον καινούργιο Πυροσβεστικό Σταθµό: «Ανέγερση Πυροσβεστικού Σταθµού Βασιλικού (Ενεργειακό Κέντρο), συνολικού κόστους 2 εκ. 740 χιλ. ευρώ. Ο διαγωνισµός για την κατασκευή του κτιρίου προκηρύχθηκε ήδη στις 2/5/2017 και η έναρξη των εργασιών κατασκευής του αναµένεται στις αρχές του 2018. Το έργο αναµένεται να ολοκληρωθεί εντός 18 µηνών από την ηµεροµηνία έναρξης των εργασιών»!

Με βάση λοιπόν την προεδρική εξαγγελία, ο Πυροσβεστικός Σταθµός, που αποτελεί βασικότατο πυλώνα ασφάλειας µιας περιοχής στην οποία στεγάζονται όλες οι αποθήκες καυσίµων του τόπου, θα ολοκληρωνόταν περί τα µέσα του 2019.

Στη συνέχεια, η ανέγερση του σταθµού συµπεριλήφθηκε στις υποχρεώσεις του κράτους στο Μνηµόνιο Συνεργασίας και Συναντίληψης µε τις εταιρείες πετρελαιοειδών. Στον οδικό χάρτη του μνηµονίου, η ολοκλήρωση του σταθµού της Πυροσβεστικής µεταφέρθηκε χρονικά τον Αύγουστο του 2020.

Φευ όµως. Σήµερα είµαστε στο πρώτο τρίµηνο του 2022 και ακόµα δεν έχει παραδοθεί η καινούργια µονάδα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η οποία θα φαινόταν πολύ χρήσιµη στην πυρκαγιά της 11ης Ιανουαρίου 2022.

Πώς φτάσαµε από τις 40 µέρες στον ενάµιση χρόνο καθυστέρηση;

Στη σύσκεψη της 17ης Ιανουαρίου 2022 αναφέρθηκε ότι ο σταθµός θα παραδοθεί σε 20 µέρες, κάτι που µένει ν’ αποδειχθεί.

Αξιοσηµείωτο είναι επίσης ότι στην Καθοδηγητική Επιτροπή, η οποία συστάθηκε από το Υπουργικό Συµβούλιο για να παρακολουθεί την πορεία των έργων στο Βασιλικό σε τεχνοκρατικό επίπεδο, σε συνεδρίαση τον Σεπτέµβριο του 2020 αναφέρθηκε ότι είχε δοθεί παράταση 40 ηµερών για την ολοκλήρωση του σταθµού της Πυροσβεστικής, ένεκα των συνεπειών της πανδηµίας. Πώς φτάσαµε τότε από τις 40 µέρες στον ενάµιση χρόνο καθυστέρηση;

Ακόµα όµως και να παραδοθεί η νέα µονάδα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε 20 µέρες, εκκρεµεί η στελέχωσή της µε 56 πυροσβέστες, όπως ανακοίνωσε η Διοίκηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας από τον ∆εκέµβριο του 2016, έπειτα από άλλη µια εξαιρετικά επικίνδυνη πυρκαγιά στον ηλεκτροπαραγωγό σταθµό του Βασιλικού. Οι 56 πυροσβέστες θα έχουν ως αποκλειστική ευθύνη την κάλυψη των αναγκών του Ενεργειακού Κέντρου, των ιδιωτικών δεξαµενών, του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθµού Βασιλικού και της Τσιµεντοποιίας Βασιλικού. Παρόλα αυτά, πέντε χρόνια µετά, δεν έχει ακόµα γίνει πρόσληψή τους.

Ερωτηθείς σχετικά από τη «Χ», ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέας Κεττής, παραδέχθηκε ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόµα οι διαδικασίες πρόσληψης των 56 πυροσβεστών, παραπέµποντας στο περίπλοκο των διαδικασιών, µεταξύ άλλων και στην προϋπόθεση τριετούς κύκλου εκπαίδευσης για να µπορέσει κάποιος να ενταχθεί στο σώµα. Στη σύσκεψη του Προεδρικού την περασµένη ∆ευτέρα αναφέρθηκε από πλευράς Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ότι ο σταθµός του Ενεργειακού Κέντρου θα τεθεί άµεσα σε λειτουργία µε αποσπάσεις πυροσβεστών από άλλους σταθµούς µέχρις ότου ολοκληρωθεί η µόνιµη στελέχωση, κάτι που επανέλαβε µιλώντας στη «Χ» ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής.

Στάσιµη η περίφραξη και τα άλλα µέτρα φυσικής ασφάλειας

Το δεύτερο µεγάλο κεφάλαιο που αφορά στην ασφάλεια του Ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού είναι τα µέτρα φυσικής ασφάλειας, µε κυριότερη την περίφραξη. Το χρονικό του έργου αποκαλύπτει επίσης εξοργιστική αµέλεια από πλευράς του κράτους και της κυβέρνησης, που δεν έχει καµία σχέση µε τις κυβερνητικές δηλώσεις µετά τη σύσκεψη την περασµένη ∆ευτέρα.

Η Καθοδηγητική Επιτροπή που συστάθηκε από το Υπουργικό Συµβούλιο στις 7 Μαρτίου του 2018 για τεχνοκρατική παρακολούθηση των διαδικασιών συνεδρίασε για πρώτη φορά στις 10 Ιουλίου 2018. Από την πρώτη εκείνη συνεδρίαση διαπιστώθηκε ότι η Αστυνοµία είχε αµελήσει να υποβάλει ολοκληρωµένο σχέδιο φυσικής ασφάλειας της περιοχής. Η Αστυνοµία ετοίµασε και υπέβαλε στη συνέχεια τη σχετική µελέτη, η οποία προβλέπει περίφραξη µήκους 7,2 χιλιοµέτρων µε εκτιµώµενο κόστος 1,1 εκατοµµυρίου ευρώ. Προβλέπει επίσης επτά πύλες εισόδου µε αναδυόµενους πασσάλους και µηχανισµούς για χειρισµό εξ αποστάσεως και τη δηµιουργία του Ειδικού Κέντρου Ασφάλειας (Control Room), από το οποίο θα ελέγχεται περιµετρικά η ασφάλεια της περιοχής.

Ενδεικτικό όµως της αµέλειας µέχρι και αδιαφορίας µε τα οποία αντιµετώπισε το κεφάλαιο της ασφάλειας της Ενεργειακής και Βιοµηχανικής Περιοχής του Βασιλικού η κυβέρνηση (παρά τις περί του αντιθέτου δηλώσεις), είναι το γεγονός ότι όταν έπεσε στο τραπέζι η ανάγκη χρηµατοδότησης του σχεδίου φυσικής ασφάλειας, το Υπουργείο Οικονοµικών άναψε κόκκινο.

Ετοίµασαν σχέδιο, αλλά δεν σκέφτηκαν τη χρηµατοδότησή του…

Όπως αποκαλύψαµε στη «Χ», το Υπουργείο Οικονοµικών, µε επιστολή ηµεροµηνίας 12 Νοεµβρίου 2018, ενηµέρωσε την Καθοδηγητική Επιτροπή ότι δεν υπήρχαν διαθέσιµα κονδύλια για κάλυψη του κόστους των επιπρόσθετων έργων τα οποία προτείνονται.

Με µια στενά λογιστική προσέγγιση, το Υπουργείο Οικονοµικών ενηµέρωσε την Καθοδηγητική Επιτροπή ότι οι δράσεις που προτείνονται από το Μνηµόνιο Συνεργασίας και Συναντίληψης για τη µετακίνηση των εγκαταστάσεων από τη Λάρνακα στο Βασιλικό δεν µπορούσαν να ξεφύγουν από τους προϋπολογισµούς του κάθε αρµόδιου υπουργείου και από τις οροφές στις δαπάνες όπως καθορίζονται από το Μεσοπρόθεσµο ∆ηµοσιονοµικό Πλαίσιο. Θέση, μάλιστα, του Υπουργείου Οικονομικών ήταν ότι το σχέδιο φυσικής ασφάλειας της περιοχής αποτελεί επιπρόσθετη δράση, εκτός των προνοιών του μνηµονίου και ως εκ τούτου η κάλυψη του κόστους αυτών των δράσεων µπορεί να γίνει µόνο από εξοικονοµήσεις του κάθε αρµόδιου υπουργείου.

Το ζήτηµα της περίφραξης τέθηκε στη σύσκεψη του Προεδρικού στις 17 Ιανουαρίου 2022, όπου εκπρόσωπος του Τµήµατος ∆ηµοσίων Έργων ενηµέρωσε ότι δεν µπορεί να τοποθετηθεί η περίφραξη… επειδή καθυστερεί η ολοκλήρωση του οδικού δικτύου. Το οποίο οδικό δίκτυο είναι άλλη µια πονεµένη ιστορία, αφού παραµένει µισοτελειωµένο, παρά το γεγονός ότι ο Οδικός Χάρτης στον οποίο δεσµεύτηκε η κυβέρνηση προέβλεπε ολοκλήρωσή του τον Ιούνιο του 2021.

Μ’ αυτά τα δεδοµένα, είναι τουλάχιστον προκλητικό να δηλώνει η κυβέρνηση ότι ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας «ενηµερώθηκε για όλα τα θέµατα που αναφύονται από τη δηµιουργία του Ενεργειακού Κέντρου στην περιοχή και έδωσε σαφείς οδηγίες για επίσπευση των διαδικασιών ολοκλήρωσης των έργων» … και ότι «ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας τόνισε ότι µε µεθοδική και συλλογική συνεργασία διασφαλίζεται η αποτελεσµατική υλοποίηση των αποφάσεων»…

Τάσος Περδίος

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.