Βασίλης Πρωτοπαπάς: Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης διαθέτει κύρος στην Ε.Ε. και διεθνώς

Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης δεν χρωστά οτιδήποτε στο βαθύ κράτος, δεν έχει οποιεσδήποτε εξαρτήσεις ή δεσµεύσεις

Για να µπορέσει ο τόπος να απαλλαγεί από το σύστηµα Αναστασιάδη, χρειάζεται συνένωση δυνάµεων, τονίζει ο διδάκτωρ Πολιτικής Επιστήµης Βασίλης Πρωτοπαπάς.

Σε συνέντευξή του στη «Χαραυγή» τάσσεται ξεκάθαρα υπέρ του Ανδρέα Μαυρογιάννη, τον οποίο χαρακτηρίζει ως άνθρωπο µε καλλιέργεια, ποιότητα, ειλικρίνεια και εντιµότητα, καθώς και µε εµπειρία και κύρος στην ΕΕ και διεθνώς.

Τονίζει την ανάγκη συνένωσης των δυνάµεων της αντιπολίτευσης, υποδεικνύοντας ότι «το εγώ πρέπει να µπει κάτω από το εµείς». Υπογραµµίζει επίσης ότι η πολυδιάσπαση, ο κατακερµατισµός δυνάµεων, η εµµονή στο ποιος/α θα ηγηθεί στη µικρή αντί στη µεγάλη εικόνα, απλά εξυπηρετεί το σύστηµα Αναστασιάδη-Αβέρωφ-Χριστοδουλίδη, σηµειώνοντας ότι ο Ν. Χριστοδουλίδης είναι ο εκλεκτός του Ν. Αναστασιάδη.

62160 100Vassilis.protopapas

  • Μόνο µια προσωπικότητα όπως ο Ανδρέας Μαυρογιάννης µπορεί να ξεπλύνει το διασυρµό που έχουµε υποστεί την προηγούµενη δεκαετία
  • Όλοι ανεξαιρέτως στην τ/κ κοινότητα που έζησαν τον Α. Μαυρογιάννη ως διαπραγµατευτή τον θεωρούν έναν έντιµο και αξιόπιστο συνοµιλητή
  • Αβέρωφ Νεοφύτου και Νίκος Χριστοδουλίδης έχουν επίσης ευθύνη που καταντήσαµε αναξιόπιστοι

Συνέντευξη στον Μιχάλη Μιχαήλ

Όλοι οι υποψήφιοι για την προεδρία της ∆ηµοκρατίας µιλούν για αλλαγή. Ακόµα και ο στενός συνεργάτης του Ν. Αναστασιάδη, Νίκος Χριστοδουλίδης και ο επικεφαλής του κυβερνώντος κόµµατος των τελευταίων 10 χρόνων, Αβέρωφ Νεοφύτου. Αυτό δεν οµολογεί εµµέσως πλην σαφώς ότι η 10ετής διακυβέρνηση Αναστασιάδη-∆ΗΣΥ έχει αποτύχει;

Σε κάποιους τοµείς υπήρξε θετικό έργο, ξεχωρίζω το ΓεΣΥ, το Ελάχιστο Εγγυηµένο Εισόδηµα και τη µείωση της στρατιωτικής θητείας. ∆εν εξετάζω αν αυτά έγιναν και µε την εποικοδοµητική συνδροµή της αντιπολίτευσης. Τους τα πιστώνω.

∆υστυχώς όµως ό,τι θετικό έγινε επισκιάστηκε από τον διεθνή εξευτελισµό της χώρας µας. Από την εµβάθυνση της κουλτούρας της αρπαχτής. Από την ακραία ηµετεροκρατία. Από τα φαινόµενα διαπλοκής και διαφθοράς στο υψηλότερο επίπεδο. Από την τραγική διαχείριση του µεταναστευτικού. Από τη διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, τη συρρίκνωση της µεσαίας τάξης, την απορρύθµιση της αγοράς εργασίας, τους µισθούς ντροπής που καλούνται να εργαστούν τα νέα παιδιά στη χώρα µας. ∆εκάδες χιλιάδες συµπατριώτες µας δεν µπορούν να καλύψουν βασικές ανάγκες της οικογένειάς τους, ενώ η απόκτηση κατοικίας καθίσταται άπιαστο όνειρο. Οι κύριοι Νεοφύτου και Χριστοδουλίδης είναι απολύτως συνυπεύθυνοι γι’ αυτή την κατάντια.

Για σας τι σηµαίνει αλλαγή;

Σηµαίνει αλλαγή κατεύθυνσης στα µεγάλα ζητήµατα που αφορούν τον τόπο και το λαό µας. Μια νέα πράσινη συµφωνία, µε ριζική µεταβολή στο αναπτυξιακό µας µοντέλο, βασισµένο στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Να αποκλειστεί ξεκάθαρα η τουριστική ανάπτυξη σε ευαίσθητες περιοχές όπως ο Ακάµας. Ποιοτικές υπηρεσίες υγείας για όλους, ένα εκπαιδευτικό σύστηµα που να προάγει την αριστεία αλλά και τις ίσες ευκαιρίες, τη δηµοκρατική παιδεία που θα παρέχει στους νέους µας τα εφόδια και τις δεξιότητες για να σταθούν µε αξιώσεις σε έναν ραγδαία µεταβαλλόµενο και ανταγωνιστικό κόσµο.

Προοδευτική αλλαγή σηµαίνει να οικοδοµήσεις σχέσεις αξιοπιστίας και εµπιστοσύνης µε τους Τουρκοκυπρίους, να στηρίζεις µε ειλικρίνεια κάθε µέτρο που φέρνει τις δύο κοινότητες κοντά, να προωθείς τολµηρές πολιτικές που θα συµβάλλουν στην οικονοµική και πολιτική απεξάρτηση των Τουρκοκυπρίων από την Τουρκία. Αλλαγή µε τα παλιά πρόσωπα δεν νοείται.

Ταχθήκατε υπέρ της υποψηφιότητας Ανδρέα Μαυρογιάννη. Πιστεύετε ότι είναι σε θέση να φέρει µια προοδευτική αλλαγή στον τόπο;

∆εν έχω καµία αµφιβολία. Ο τόπος σήµερα χρειάζεται άνθρωπο µε καλλιέργεια, ποιότητα, ειλικρίνεια και εντιµότητα. Με εµπειρία και κύρος στην ΕΕ και διεθνώς. Που µπορεί να µας εκπροσωπήσει στο εξωτερικό και να διεκδικήσει για τον τόπο µας. Με αποδεδειγµένες τεχνοκρατικές ικανότητες, µε αποτελεσµατικότητα. Με αξιοπιστία απέναντι στις προοδευτικές δυνάµεις της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης διαθέτει αυτά τα χαρακτηριστικά.

Ξέρουµε ότι στην Κύπρο λειτουργεί αυτό που λέµε βαθύ κράτος. Μπορεί ο Α. Μαυρογιάννης να τα βάλει µε αυτό το απρόσωπο, πλην όµως καλά οργανωµένο βαθύ κράτος;

∆εν είναι εύκολο. Θυµηθείτε το µένος µε το οποίο υποδέχθηκε το «βαθύ κράτος» την κυβέρνηση του αείµνηστου ∆ηµήτρη Χριστόφια, την υπονόµευση κάθε µεταρρυθµιστικής πρωτοβουλίας τής τότε κυβέρνησης. Η µάχη αυτή δεν είναι εύκολη. Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης όµως έχει δύο πλεονεκτήµατα. Το πρώτο και σηµαντικότερο, δεν χρωστά οτιδήποτε στο βαθύ κράτος. ∆εν έχει οποιεσδήποτε εξαρτήσεις ή δεσµεύσεις. Το δεύτερο, γνωρίζει καλά τον τρόπο λειτουργίας των κρατικών θεσµών, των µηχανισµών, τόσο τοπικά όσο και διεθνώς. ∆εν µπορούν εύκολα να τον ξεγελάσουν και να τον υπονοµεύσουν.

Κατά την άποψή σας τι πρέπει να αλλάξει κατά προτεραιότητα;

Η οικονοµία και η δηµοσιονοµική πολιτική, µε έµφαση σε µέτρα που σχετίζονται µε την ακρίβεια που εξανεµίζει την αγοραστική δύναµη των µεσαίων στρωµάτων και των ευάλωτων οµάδων. Η ενεργειακή επάρκεια και ασφάλεια, µε έµφαση στη γρήγορη αξιοποίηση των δικών µας αποθεµάτων φυσικού αερίου. Ένας τολµηρός αλλά αξιόπιστος ανασχεδιασµός της σχέσης µας µε τους γείτονες, µε τους Τουρκοκυπρίους και ασφαλώς µε την Τουρκία. Και πολλά άλλα που αναµένω να τα αναπτύξει ο ίδιος ο υποψήφιος.

Η Κύπρος έχει διασυρθεί διεθνώς όλα αυτά τα χρόνια λόγω της διαφθοράς µε αντίκτυπο και στο Κυπριακό. Μια προσωπικότητα όπως ο Α. Μαυρογιάννης µπορεί να αποκαταστήσει την αξιοπιστία της Κύπρου;

Μόνο µια προσωπικότητα µε τη διαδροµή και τα χαρακτηριστικά του Ανδρέα Μαυρογιάννη µπορεί, µε πολλή δουλειά, να ξεπλύνει το διασυρµό που έχουµε υποστεί την προηγούµενη δεκαετία. Να παλέψει για τον τόπο, για τους πολλούς, όχι για τους λίγους κολλητούς.

Αν ρωτήσετε για τον Ανδρέα Μαυρογιάννη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον ΟΗΕ, όπου µας εκπροσώπησε, δεν θα βρείτε άνθρωπο να µην σας πει καλά λόγια. Αν ρωτήσετε στην τουρκοκυπριακή πλευρά, όλοι ανεξαιρέτως που τον έζησαν ως διαπραγµατευτή, ακόµη και οι πλέον ακραίοι, θα σας πουν ότι πρόκειται για έναν έντιµο, σοβαρό και αξιόπιστο συνοµιλητή. ∆ιεκδικητικό για το καλό της Κύπρου και του συνόλου του κυπριακού λαού.

Τα τελευταία 5 χρόνια το Κυπριακό έφτασε σε ένα σηµείο που ποτέ δεν ήταν προηγουµένως. Είµαστε µπροστά στη λύση δύο κρατών. Ο Α. Μαυρογιάννης µπορεί να µας βγάλει από το αδιέξοδο και να επαναφέρει το Κυπριακό στις σωστές ράγες της οµοσπονδιακής λύσης;

Η ζηµιά που έγινε στην πορεία προς το Κραν Μοντανά είναι πολύ µεγάλη. ∆εν ξέρω αν είναι αναστρέψιµη. Το πλαίσιο Γκουτέρες δεν θα το ξαναβρούµε µπροστά µας αυτούσιο. Ούτε θα ξαναβρούµε Τουρκοκύπριο ηγέτη σαν τον Μουσταφά Ακιντζί. Ο νέος Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας, όποιος και να είναι, παραλαµβάνει στάχτες και αποκαΐδια σε αυτό που ονοµάζουµε προοπτική επίλυσης του Κυπριακού, προοπτική επανένωσης της Κύπρου µας.

∆εν ξέρω αν ο Ανδρέας Μαυρογιάννης θα µπορέσει να σπάσει το αδιέξοδο. Ακούγοντάς τον όµως µε πείθει ότι νιώθει έντονα το χρέος να προσπαθήσει, να δηµιουργήσει τις συνθήκες, έστω κι αν δεν υπάρχουν. ∆ιότι καταλαβαίνει όσο λίγοι ότι χωρίς επανένωση ούτε εµείς ούτε τα παιδιά µας έχουµε µέλλον σε αυτόν τον τόπο.

Γιατί δεν µπορούν να κάνουν το ίδιο οι Ν. Χριστοδουλίδης και Αβ. Νεοφύτου; Τόσο στο θέµα της αποκατάστασης της αξιοπιστίας όσο και στο Κυπριακό;

∆ιότι αν µπορούσαν, θα το έκαναν τα δέκα αυτά χρόνια που κυβέρνησαν. ∆ιότι είναι και µε δική τους ευθύνη που καταντήσαµε αναξιόπιστοι, που δεν µας παίρνουν στα σοβαρά ούτε στην ΕΕ ούτε στον ΟΗΕ.

Ο Ν. Χριστοδουλίδης παρουσιάζεται ως ανεξάρτητος και υπόσχεται να φέρει το νέο στην πολιτική ζωή του τόπου. Την ίδια ώρα δηλώνει συναγερµικός και αρνείται ότι η κυβέρνηση Αναστασιάδη είναι διεφθαρµένη. Αυτά δεν είναι αντιφατικά;

Ο Ν. Χριστοδουλίδης ως άνθρωπος µού είναι συµπαθής. ∆εν έχω όµως καµία αµφιβολία ότι είναι ο εκλεκτός του Ν. Αναστασιάδη. Πίσω από το ευγενικό ύφος και την προσήνεια, ασπάζεται συντηρητικές πολιτικές και κοινωνικές αντιλήψεις. Υπηρέτησε ως εκπρόσωπος και ως κορυφαίος υπουργός µιας κυβέρνησης που είναι διεθνώς ταυτισµένη µε τη διαφθορά και τη διαπλοκή.

Η πολυδιάσπαση της αντιπολίτευσης εξυπηρετεί το σύστηµα Αναστασιάδη – Αβέρωφ – Χριστοδουλίδη

Ο κ. Μαυρογιάννης δεν είναι πολιτικός, αλλά είναι διπλωµάτης, είναι τεχνοκράτης. Έχει κάποια σηµασία αυτό;

Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης, όπως για παράδειγµα και ο Γιώργος Βασιλείου παλαιότερα, δεν είναι απλά ένας ικανός τεχνοκράτης. ∆ίπλα στις τεχνοκρατικές του γνώσεις διαθέτει ξεχωριστή ποιότητα ως άνθρωπος. Έχει ήθος και φιλότιµο, είναι σεµνός, ακούει τους άλλους, δεν είναι ξερόλας. Προέρχεται από τα λαϊκά στρώµατα, ξέρει τι θα πει βιοπάλη, καταλαβαίνει τον κόπο του εργαζόµενου και την αγωνία της µεσαίας οικογένειας για επιβίωση. Έχει σύγχρονες κοινωνικές αντιλήψεις. Έχει εκπροσωπήσει την Κύπρο στην ΕΕ και στον ΟΗΕ, έχει δώσει µάχες και τις έχει κερδίσει. Αυτό χρειάζεται ο τόπος µας σήµερα.

Πού οφείλεται η πολυδιάσπαση που παρατηρείται στο χώρο της αντιπολίτευσης;

Σε όντως διαφορετικές θέσεις ή σε προσωπικές ατζέντες; Είναι θεµιτό να υπάρχουν προσωπικές φιλοδοξίες. Σέβοµαι και τιµώ όσους κατέρχονται ως υποψήφιοι χωρίς στήριξη από κόµµατα. ∆εν ισχυρίζοµαι ότι µόνο ο Α. Μαυρογιάννης είναι κατάλληλος να ηγηθεί µιας ισχυρής αντιπολιτευτικής κοινωνικής συµµαχίας. Για να µπορέσει όµως ο τόπος να απαλλαγεί από το σύστηµα Αναστασιάδη, χρειάζεται συνένωση δυνάµεων. Το «εγώ» να µπει κάτω από το «εµείς». Η πολυδιάσπαση, η εµµονή στο ποιος/α θα ηγηθεί, στη µικρή αντί στη µεγάλη εικόνα, απλά εξυπηρετεί το σύστηµα Αναστασιάδη-Αβέρωφ-Χριστοδουλίδη. Ευελπιστώ ότι η υποψηφιότητα Ανδρέα Μαυρογιάννη, καθώς θα κορυφώνεται η εκστρατεία, θα στηρίζεται από όλο και ευρύτερες κοινωνικές δυνάµεις και πολίτες.

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.