Ηλεκτρονική πλατφόρμα για παροχή υπηρεσιών κατ’ οίκον νοσηλείας του Υπουργείου Υγείας, η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο έργου δια-περιφερειακής συνεργασίας Interreg Europe “HoCare”, από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας (ΑΝΕΛ) αναδείχθηκε βέλτιστη πρακτική σε επίπεδο ΕΕ.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΑΝΕΛ «δύο Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Γ.Δ. Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ (DG GROW) και η Γ.Δ. Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής (DG REGIO), επέλεξαν ως βέλτιστη πρακτική ανάμεσα σε πληθώρα άλλων πρακτικών ανά την Ευρώπη, το Σχέδιο Δράσης που η Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας (ΑΝΕΛ) έχει αναπτύξει στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου δια-περιφερειακής συνεργασίας Interreg Europe “HoCare”».

Το νέο έργο, προστίθεται, «εντάσσεται στον τομέα της ανάπτυξης τεχνολογιών πληροφορικής για παροχή υπηρεσιών υγείας».

«Το νέο έργο υποδομής υλοποιείται σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης και το Υπουργείο Υγείας και αφορά τη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για παροχή των υπηρεσιών κατ’ οίκον νοσηλείας του Υπουργείου», σημειώνεται μεταξύ άλλων.

Πληροφορίες για το Interreg Europe HoCare στο https://www.interregeurope.eu/hocare/.