Βία κατά των γυναικών: Το ΕΚ ζητά από την ΕΕ να κυρώσει τη Σύµβαση της Κωνσταντινούπολης

Αυτή την εβδοµάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίθηκε, για άλλη µια φορά, µε µεγάλη µάλιστα πλειοψηφία -469 ψήφους υπέρ, 104 κατά και 55 αποχές- ψήφισµα όπου αναφέρεται ότι η Σύµβαση της Κωνσταντινούπολης παραµένει το διεθνές πρότυπο αλλά και το βασικό νοµικό εργαλείο για την εξάλειψη της έµφυλης βίας, συµπεριλαµβανοµένης της ενδοοικογενειακής βίας.

Έξι χρόνια µετά την υπογραφή της Σύµβασης από την ΕΕ, αυτή δεν έχει ακόµη κυρωθεί λόγω της άρνησης ορισµένων κρατών-µελών. Ωστόσο στη γνωµοδότηση του ∆ικαστηρίου της ΕΕ της 6ης Οκτωβρίου 2021 αναφέρεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση µπορεί να κυρώσει τη Σύµβαση της Κωνσταντινούπολης χωρίς να έχει τη σύµφωνη γνώµη όλων των κρατών-µελών. Η ένταξη της ΕΕ στη Σύµβαση της Κωνσταντινούπολης δεν αποτελεί εναλλακτική για τη µη κύρωσή της από τα κράτη-µέλη, τονίζει το Κοινοβούλιο, παροτρύνοντας τις έξι χώρες που δεν το έχουν κάνει ακόµα (Βουλγαρία, Τσεχία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία και Σλοβακία) να κυρώσουν τη Σύµβαση χωρίς καθυστέρηση.

Μιλώντας εκ µέρους της Οµάδας της Αριστεράς στο ΕΚ, η ευρωβουλευτής Eugenia Rodríguez Palop τόνισε ότι χιλιάδες γυναίκες στην Ευρώπη έχουν χάσει τη ζωή τους, γιατί η Ε.Ε. δεν έδειξε αποφασιστικότητα στον τοµέα αυτό. Αναφέρθηκε στο γεγονός ότι δεν χρειάζεται οµοφωνία για την επικύρωση της Σύµβασης της Κωνσταντινούπολης, τονίζοντας ότι «δεν είναι, όµως, µόνο σηµαντικό να επικυρωθεί η Σύµβαση της Κωνσταντινούπολης. Σηµαντικό είναι αυτό να γίνει από µια φεµινιστική προσέγγιση που αντιµετωπίζει σοβαρά τη σεξιστική βία. Αφού είναι αργά, ας γίνει τουλάχιστον σωστά».

Χρειαζόµαστε τη Σύµβαση και τη χρειαζόµαστε τώρα!

Η Οµάδα της Αριστεράς στο ΕΚ, αναφερόµενη στους λόγους για τους οποίους είναι αναγκαία η Σύµβαση της Κωνσταντινούπολης, τονίζει ότι:

1. Μία στις τρεις γυναίκες έχουν υποστεί βία

Μία στις τρεις γυναίκες εντός Ε.Ε., δηλαδή περίπου 62 εκατοµµύρια γυναίκες, έχουν υποστεί σωµατική ή σεξουαλική βία. Με την αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας κατά τη διάρκεια του lockdown, το 77% των γυναικών στην ΕΕ πιστεύει ότι η βία κατά των γυναικών έχει επιδεινωθεί. Ανησυχητικές είναι και οι στάσεις από τους άνδρες. Για παράδειγµα, µια πρόσφατη δηµοσκόπηση στην Ολλανδία έδειξε ότι ένας στους έξι άνδρες πιστεύει ότι η βία κατά των γυναικών είναι αποδεκτή!

2. Τα δικαιώµατα των γυναικών δέχονται επίθεση

Το έχουµε δει αυτό στην περίπτωση του δικαιώµατος στην άµβλωση σε χώρες όπως η Κροατία, η Ιταλία, η Ουγγαρία, η Πολωνία και η Ισπανία. Ενώ η βία µε βάση το φύλο είναι έγκληµα σε όλα τα κράτη-µέλη, υπάρχουν διαφορές ως προς το τι συνιστά βία. Για παράδειγµα, ενώ ο βιασµός ποινικοποιείται παντού, 18 χώρες εξακολουθούν να απαιτούν τη χρήση βίας ή απειλών για τιµωρία του αδικήµατος, ενώ ορισµένα κράτη – µέλη έχουν νόµους που βασίζονται στη συναίνεση όπου «µόνο ναι σηµαίνει ναι».

3. Η δεξιά και η ακροδεξιά υπονοµεύουν τα δικαιώµατα των γυναικών

Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έγινε προσπάθεια από το ΕΛΚ και το ECR να διαγραφεί κάθε αναφορά στο δικαίωµα στην άµβλωση. Το µεν ΕΛΚ προσπάθησε να αφαιρέσει οποιαδήποτε διατύπωση επαίνου ή ανησυχίας για τις προσπάθειες των κρατών-µελών να προστατεύσουν το δικαίωµα στην άµβλωση, το δε ECR προσπάθησε να εξαλείψει τη διατύπωση ότι «οι γυναίκες και τα κορίτσια πρέπει να έχουν τον πλήρη έλεγχο του σώµατός και της σεξουαλικότητάς τους.

4. Ένας ισχυρός νόµος είναι µια καλή αρχή

Γνωρίζουµε ότι ο νόµος δεν είναι τέλειος, αλλά ένας ισχυρός νόµος είναι µια καλή αρχή. Η ΕΕ πρέπει να επικυρώσει τη Σύµβαση, έτσι ώστε όλες οι γυναίκες στην ΕΕ να έχουν ίσα δικαιώµατα. Εν τω µεταξύ, συνεχίζουµε την προσπάθεια για µια ισχυρή οδηγία της ΕΕ για την καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.