Βιολογικό λίπασμα για τα πάρκα της θα παράγει η Λεμεσός

Κομποστοποιητές τοποθετεί ο δήμος στο παραλιακό πάρκοΣτην εφαρμογή της κομποστοποίησης προχωρεί και ο Δήμος Λεμεσού προσβλέποντας στην εξασφάλιση βιολογικού λιπάσματος που θα μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των δημοτικών χώρων πρασίνου.

Για επίτευξη αυτού του στόχου υπογράφηκε με ιδιωτική εταιρεία σχετική σύμβαση για εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος Αυτόματων Μηχανικών Κομποστοποιητών αξίας €164.500.

Έργο που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εντάσσεται στο πρόγραμμα ACUA του Επιχειρησιακού Προγράμματος INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014 – 2020, στο οποίο ο Δήμος Λεμεσού συμμετέχει ως εταίρος. Ο δήμος κατέληξε στην επιλογή συγκεκριμένων χώρων μέσω των οποίων πρόκειται να επιτευχθούν οι στόχοι του έργου. Τα σημεία βρίσκονται μέσα ή κοντά στο Παραθαλάσσιο Πολυλειτουργικό Πάρκο Τα σημεία βρίσκονται μέσα ή κοντά στο Παραθαλάσσιο Πολυλειτουργικό Πάρκο, αλλά και γύρω από τον Δημοτικό Κήπο, όπου μπορεί να διατίθεται το παραγόμενο βιολογικό υλικό. Η επιλογή των χώρων έγινε και με το σκεπτικό ότι από τη συγκεκριμένη περιοχή διέρχονται καθημερινά χιλιάδες πολίτες, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία της ενημέρωσης για τη διαδικασία και τα οφέλη της κομποστοποίησης.

Οι μονάδες των κομποστοποιητών θα τοποθετηθούν σε τσιμεντένιο δάπεδο, θα είναι περιφραγμένες και θα συνοδεύονται από ειδικό σύστημα πρόσβασης, το οποίο θα επιτρέπει την είσοδο μόνο στους δικαιούχους.

Οι κομποστοποιητές θα επεξεργάζονται τα βιοαπόβλητα επιλεγμένων εστιατορίων, τα οποία ήδη έχουν δηλώσει ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στο όλο πρόγραμμα.

Χρήστος Χαραλάμπους