Βολές Ελ. Υπηρεσίας για το ΚΕΠ: Για ακόμη μια φορά η Κυβέρνηση παρακωλύει το έργο μας

Η Ελεγκτική Υπηρεσία εξέδωσε ανακοίνωση για το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα και ρίχνει τα βέλη της κατά του Υπουργείου Εσωτερικών και της Κυβέρνησης Αναστασιάδη.

«Για ακόμη μια φορά η Κυβέρνηση παρακωλύει το έργο μας και εμποδίζει την ελεύθερη πρόσβαση μας σε στοιχεία που σχετίζονται με το ΚΕΠ, δημιουργώντας προσκόμματα στη διαδικασία αναζήτησης λογοδοσίας» τονίζει στην ανακοίνωση της η Ε.Υ.

Αυτούσια η ανακοίνωση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας:

Μετά τη δημοσιοποίηση της Ειδικής Έκθεσης με αρ. ΥΠΕΣ/01/2022 και ημερ. 22.8.2022 για το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα (ΚΕΠ), η Υπηρεσία μας ετοίμασε καταστάσεις με τα πλήρη στοιχεία των ευρημάτων που προκύπτουν από την Έκθεση, προς διαβίβαση στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και την Αρχή κατά της Διαφθοράς, για τυχόν ενέργειες με βάση τις δικές τους αρμοδιότητες.

Δεδομένου ότι τα ευρήματα σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με τους παρόχους (δικηγόροι, ελεγκτικοί οίκοι, κ.λπ) μέσω των οποίων υποβλήθηκαν οι αιτήσεις των επενδυτών του ΚΕΠ, θεωρήσαμε σημαντικό να έχουμε πλήρη κατάλογο των παρόχων με τον αριθμό των πολιτογραφήσεων που χειρίστηκε ο καθένας ώστε να διαβιβαστεί στις προαναφερόμενες Αρχές. Προς τούτο, η λειτουργός της Υπηρεσίας μας επικοινώνησε στις 2.9.2022 με την αρμόδια λειτουργό του Υπουργείου Εσωτερικών η οποία την ενημέρωσε ότι ο κατάλογος αυτός ήταν κάτι που είχε ήδη η ίδια ετοιμάσει για χρήση από το Υπουργείο και ότι, αφού λάμβανε έγκριση από τον Γενικό Διευθυντή της, θα μας διαβίβαζε τον κατάλογο.

Παρά το γεγονός ότι η παραχώρηση της ρηθείσας έγκρισης θα μπορούσε να είχε δοθεί εντός ολίγων ωρών, και παρά τις συνεχείς οχλήσεις μας προς τη λειτουργό του Υπουργείου, η σταθερή απάντησή της ήταν ότι δεν είχε κάποια απάντηση από τον Γενικό Διευθυντή.

Στις 3.10.2022 απευθυνθήκαμε γραπτώς στον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών επισημαίνοντας ότι το άρθρο 4 του Περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμου (Ν.113(I)/2002) του επιβάλλει υποχρέωση να μην ασκεί επιρροή σε πρόσωπο που κλήθηκε για την παροχή στοιχείων ή πληροφοριών και να μην το υποκινεί στην κατακράτηση των στοιχείων ή πληροφοριών αυτών.

Στις 17.10.2022 ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών μας απάντησε με επιστολή του ότι δήθεν ο υπό αναφορά κατάλογος «άπτεται ευαίσθητων δεδομένων, των οποίων η εμπιστευτικότητα θα πρέπει να διαφυλαχθεί», και συνεπώς το Υπουργείο ζήτησε γνωμάτευση από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και μέχρι τότε δεν θα μας παραχωρήσει τα ζητηθέντα στοιχεία.

Για ακόμη μια φορά η Κυβέρνηση παρακωλύει το έργο μας και εμποδίζει την ελεύθερη πρόσβαση μας σε στοιχεία που σχετίζονται με το ΚΕΠ, δημιουργώντας προσκόμματα στη διαδικασία αναζήτησης λογοδοσίας.

Audit

Η απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών:

Αναφορικά με την ανακοίνωση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα, το Υπουργείο Εσωτερικών θέλει να διευκρινίσει ότι, σε σχέση με το αίτημα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για παραχώρηση στοιχείων για τους παρόχους υπηρεσιών του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος, ζήτησε από τη Νομική Υπηρεσία του κράτους, νομική συμβουλή για τον ενδεδειγμένο χειρισμό.

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News


Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy