Στο επίκεντρο τα κονδύλια για ιδιωτικοποιήσεις, ΓεΣΥ και αγορά υπηρεσιών

Βουνό είναι οι τροπολογίες που ετοίμασαν τα κόμματα για τον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2018, ο οποίος αναμένεται να οδηγηθεί την ερχόμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση.


Τα κόμματα κατέθεσαν χθες στην αρμόδια υπηρεσία της Βουλής χωριστά σημειώματα με τις τροπολογίες που προτείνουν και σήμερα αναμένεται να ξεκινήσουν οι τελικές διαβουλεύσεις με σκοπό την ομαδοποίηση των προτάσεων, αφού υπάρχουν τροπολογίες που προτείνονται (με την ίδια ή πανομοιότυπη μορφή) από δύο και περισσότερα κόμματα.

Οι τροπολογίες των κομμάτων εστιάζονται κυρίως στα κονδύλια που αφορούν τις ιδιωτικοποιήσεις, την εφαρμογή του ΓεΣΥ και την αγορά υπηρεσιών.

Το ΑΚΕΛ κατέθεσε και φέτος τροπολογία για «αποκοπή» όλων των κονδυλίων που σχετίζονται «με αποκρατικοποίηση/ιδιωτικοποίηση δημόσιων οργανισμών και κρατικών επιχειρήσεων», καθώς επίσης και για σταύρωμα («ένθεση σημείωσης») των κονδυλίων που αφορούν συμβουλευτικές υπηρεσίες/έρευνες, υπηρεσίες εμπειρογνωμόνων και συμβάσεις υπηρεσιών, με εξαίρεση τις δαπάνες που αφορούν τη ΔΕΑ, τις Τεχνικές Επιτροπές, το Τμήμα Εξωτερικής Πολιτικής και Κυπριακού, το έργο της ανάπτυξης του λιμανιού και της μαρίνας Λάρνακας, καθώς και την αγορά υπηρεσιών παροχής επιστημονικής εξέτασης αστυνομικών τεκμηρίων από το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, οι οποίες παραμένουν.

Σημειώνεται ότι το ΑΚΕΛ είχε καταθέσει και πέρσι ανάλογη τροπολογία, η οποία υπερψηφίστηκε από τα υπόλοιπα κόμματα, πλην ΔΗΣΥ ΔΗΚΟ που τάχθηκαν υπέρ της διατήρησης των κονδυλίων για τις ιδιωτικοποιήσεις. Στη φετινή τροπολογία το ΑΚΕΛ πρόσθεσε σημείωση, ώστε, σε περίπτωση που καταψηφιστεί η τροπολογία του για αποκοπή των κονδυλίων για τις ιδιωτικοποιήσεις, να μπει ένθεση σημείωσης, ώστε, προτού διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη, να απαιτείται η γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών.

Επίσης το ΑΚΕΛ κατέθεσε τροπολογία για ένθεση σημείωσης στο κονδύλι που αφορά τη μεταρρύθμιση του τομέα της Υγείας (ο Προϋπολογισμός περιλαμβάνει κονδύλι ύψους 1 εκατ. ευρώ), ώστε να ενημερώνεται γραπτώς ανά εξάμηνο η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών σε σχέση με τις δαπάνες που αφορούν την αναδιοργάνωση και αυτονόμηση των νοσοκομείων στο πλαίσιο της προώθησης της εφαρμογής του ΓεΣΥ.

Με την πιο πάνω τροπολογία, σε περίπτωση που υιοθετηθεί και από τα υπόλοιπα κόμματα, θα μπορούν να προωθηθούν όλες οι αναγκαίες ενέργειες, αλλά η κυβέρνηση θα πρέπει να ενημερώνει ανά εξάμηνο τη Βουλή για την πορεία των εργασιών.

Επίσης το ΑΚΕΛ προτείνει σταύρωμα κονδυλίου ύψους 401 χιλ. ευρώ, που αφορά ειδικούς συμβούλους του Προεδρικού, αποκοπή 5% από όλες τις λειτουργικές δαπάνες εξαιρουμένων των δαπανών που αφορούν αγορά ύδατος, φαρμάκων και άλλων ιατρικών προμηθειών, τον Εθνικό Μηχανισμό για τα Δικαιώματα της Γυναίκας και το Συμβούλιο Αποφυλάκισης Επ’ Αδεία, αποκοπή 10% από σεμινάρια, σταύρωμα πιστώσεων συνολικού ύψους 4,1 εκατ. ευρώ, οι οποίες βρίσκονται στη διάθεση των υπουργών για σκοπούς επιχορήγησης εκδηλώσεων και άλλων έργων, αποκοπή 200 χιλ. ευρώ από την αγορά υπηρεσιών για το σώμα αντιμετώπισης της αδήλωτης εργασίας (ώστε να στελεχωθεί από μόνιμο προσωπικό αντί αγορά υπηρεσιών), σταύρωμα ποσού 500 χιλ. ευρώ που αφορά το Σχέδιο Προστασίας Κύριας Κατοικίας, ώστε να ενημερώνεται η Βουλή για την πορεία του σχεδίου, σταύρωμα ποσού 3 εκατ. ευρώ που αφορά τη λεωφόρο Τσερίου, σταύρωμα 3,5 εκατ. ευρώ που αφορά αγορά νέων οχημάτων για αξιωματούχους του κράτους και οχημάτων για κάλυψη των αναγκών της δημόσιας υπηρεσίας.

Ακόμη το ΑΚΕΛ προτείνει τροποποίηση του προϋπολογισμού, ώστε, σε περίπτωση που δεν διατεθεί όλο το ποσό για τη φοιτητική χορηγία (55 εκατ. ευρώ), το οποιοδήποτε μη δαπανηθέν ποσό να διατεθεί για την παραχώρηση φοιτητικών επιδομάτων.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου