Βουλευτικές 2021: Η έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για έσοδα-έξοδα κομμάτων

Ειδική έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αναφορικά με τον έλεγχο νομιμότητας εσόδων και δαπανών προεκλογικής εκστρατείας πολιτικών κομμάτων για τις βουλευτικές εκλογές του 2021.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία γνωστοποιεί ότι η Ειδική Έκθεση με θέμα “Έλεγχος Νομιμότητας Εσόδων και Δαπανών της Προεκλογικής Εκστρατείας των Πολιτικών Κομμάτων για τις Βουλευτικές Εκλογές που διεξήχθησαν στις 30.5.2021”, που ετοιμάστηκε από την Υπηρεσία, έχει αναρτηθεί σήμερα στην ιστοσελίδα της.

Μεταξύ άλλων η ελεγκτική αναφέρει ότι για έξι πολιτικά κόμματα δεν περιήλθε στην αντίληψη τους κάτι που να υποστηρίζει ότι τα έσοδα τους δεν συνάδουν με το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Επιπρόσθετα για δύο πολιτικά κόμμα δεν περιήλθε στην αντίληψη τους κάτι που να υποστηρίζει ότι υπήρξαν έσοδα που δεν περιήλθαν στην κατάσταση τους. Για οκτώ πολιτικά κόμματα δεν μπορέσαν να λάβουν κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εκφράσουν κάποιο συμπέρασμα επί των εσόδων τους. Ένα πολιτικό κόμμα παρουσίασε έσοδα στην κατάσταση, τα οποία δεν αφορούν στην προεκλογική του εκστρατεία. Επτά πολιτικά κόμματα δεν παρουσίασαν όλα τα έσοδα τους στην υποβληθείσα κατάσταση τους.

«Ένα πολιτικό κόμμα παρουσίασε έσοδα στην κατάσταση, τα οποία δεν συνάδουν με το ισχύον νομικό πλαίσιο. Για επτά πολιτικά κόμματα δεν περιήλθε στην αντίληψη μας κάτι που να υποστηρίζει ότι οι δαπάνες τους δεν συνάδουν με το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Για οκτώ πολιτικά κόμματα δεν μπορέσαμε να λάβουμε κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να εκφράσουμε κάποιο συμπέρασμα επί των δαπανών τους.

Δέκα πολιτικά κόμματα δεν παρουσίασαν όλες τις δαπάνες τους στην υποβληθείσα κατάσταση τους. Πέντε πολιτικά κόμματα περιέλαβαν δαπάνες στην υποβληθείσες καταστάσεις τους, οι οποίες δεν αφορούν στην προεκλογική εκστρατεία τους», αναφέρει η Υπηρεσία.

Συμπληρώνει ότι τρία πολιτικά κόμματα χρησιμοποίησαν κρατική χρηματοδότηση, που έλαβαν για άλλους σκοπούς, για να καλύψουν τις δαπάνες της προεκλογικής εκστρατείας τους, κατά παράβαση του ισχύοντος νομικού πλαισίου.

Στην ανακοίνωση η Ελεγκτική επισημαίνει όπως θα πρέπει τα πολιτικά κόμματα να παρουσιάζουν στις αναλυτικές καταστάσεις εσόδων και δαπανών της προεκλογικής εκστρατείας τους όλα τα έσοδα και δαπάνες που σχετίζονται με αυτήν και μόνο.

«Επιπλέον τα ποσά που παρουσιάζονται στις αναλυτικές καταστάσεις εσόδων και δαπανών των πολιτικών κομμάτων να συμφωνούν με τα αντίστοιχα ποσά που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις τους. Τα πολιτικά κόμματα να παραθέτουν στις οικονομικές καταστάσεις τους, αναλυτικά τις πηγές εσόδων τους, ως οι πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας. Τα πολιτικά κόμματα να διασφαλίσουν ότι τηρούν πλήρη στοιχεία και κατάλληλα λογιστικά βιβλία, ως οι πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας. Τα πολιτικά κόμματα να προσκομίζουν στην Υπηρεσία μας όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που ζητούνται για τη διενέργεια του ελέγχου μας. Τα πολιτικά κόμματα να μην διενεργούν τα ίδια δαπάνες προς όφελος συγκεκριμένων υποψηφίων βουλευτών, παρά μόνο μέσω των εκλογικών αντιπροσώπων τους».

«Επίσης εισηγήθηκαν τα πολιτικά κόμματα να υιοθετήσουν κατάλληλες εσωτερικές δικλίδες ασφαλείας, όσον αφορά στις διαδικασίες εισπράξεων και πληρωμών τους. Ο Έφορος προωθήσει νομοσχέδιο ώστε να αποσαφηνισθούν οι πρόνοιες της νομοθεσίας και να ρυθμισθούν τα κενά που αυτή παρουσιάζει. Ο Έφορος εκδίδει οδηγίες για καθοδήγηση των πολιτικών κομμάτων σχετικά με την εφαρμογή της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας».

 

 

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy