Βουλευτικές Εκλογές 2021: Συστάσεις της Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για την ψηφοφορία

Έλα στο Google News

H Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαΐδου με ανακοίνωση που εξέδωσε την Τρίτη, υπενθυμίζει προηγούμενες συστάσεις της για με τη διαδικασία ψηφοφορίας, την παρουσία εκπροσώπων κομμάτων, σχηματισμών και υποψηφίων σε εκλογικά κέντρα και την χρήση των εκλογικών καταλόγων από εκπροσώπους τους. Τονίζει ότι δεν εκφωνείται μεγαλοφώνως ο αριθμός δελτίου ταυτότητας των ψηφοφόρων και πως ο ειδικός κατάλογος για ψηφοφόρους που τελούν υπό περιορισμό μπορεί να τύχει επιθεώρησης από τους εκπροσώπους των κομμάτων και των ανεξάρτητων υποψηφίων σε χρόνο και τόπο όπως θα καθορίσει ο Γενικός Έφορος Εκλογής.

Η Επίτροπος ανακοίνωσε επίσης ότι κατά την ημέρα των εκλογών, λειτουργοί του Γραφείου της και η ίδια θα επισκεφθούν εκλογικά κέντρα για έλεγχο της συμμόρφωσης με τις συστάσεις της

Για την παρουσία εκπροσώπων σε εκλογικά κέντρα, αναφέρει ότι αυτή προβλέπεται από την υφιστάμενη νομοθεσία και διευκρινίζει ότι ο εκλογικός κατάλογος διατίθεται στα κόμματα σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, για σκοπούς διαφάνειας και ελέγχου της εκλογικής διαδικασίας, με βάση απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με του 1990.  Προσθέτει ότι στους εκλογικούς καταλόγους που χορηγούνται στα κόμματα δεν περιλαμβάνεται ο αριθμός δελτίου ταυτότητας των ψηφοφόρων, η ημερομηνία γέννησης και το ονοματεπώνυμο του πατέρα.

Επισημαίνει ότι σε περίπτωση που βρεθούν μέσα στα εκλογικά κέντρα, κατάλογοι στην κατοχή των εκπροσώπων των κομμάτων, οι οποίοι περιλαμβάνουν οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα που δεν προνοούνται από την νομοθεσία, θα κατακρατούνται από τους προεδρεύοντες των εκλογικών κέντρων.

Παρατηρεί επίσης ότι είναι νόμιμο και θεμιτό, οι εκπρόσωποι να κρατούν σημειώσεις κατά την διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας και να επικοινωνούν μόνο με τα μέλη τους, για θέματα που αφορούν μόνο στην εκλογική διαδικασία.

Τονίζει ότι κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας δεν εκφωνείται μεγαλοφώνως ο αριθμός δελτίου ταυτότητας των ψηφοφόρων, επειδή αυτό ελλοχεύει κίνδυνους κοινοποίησης του σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα και σημειώνει πως μετά το πέρας των εκλογών, οι κατάλογοι και ενδεχομένως σημειώσεις δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, ασύμβατους, με τον αρχικό σκοπό της συλλογής των δεδομένων.

Σε σχέση με την κατάρτιση «ειδικού εκλογικού καταλόγου», ο οποίος περιλαμβάνει εκλογείς που αποτελούν επιβεβαιωμένα περιστατικά προσβολής από τον  κορωνοϊό SARSCoV2, και τον τρόπο άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος, η Επίτροπος αναφέρει ότι έχει γίνει μνεία στην τελευταία τροποποίηση της νομοθεσίας, προσθέτοντας ότι για σκοπούς προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των ψηφοφόρων που εγγράφονται στον «ειδικό εκλογικό κατάλογο», αυτός δεν δημοσιεύεται, μπορεί ωστόσο να τύχει επιθεώρησης από τους εκπροσώπους των κομμάτων και των ανεξάρτητων υποψηφίων σε χρόνο και τόπο που θα καθορίσει ο Γενικός Έφορος Εκλογής.

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.