Αδυναμίες στη Βουλή εντοπίζει σε έκθεσή του ο Γενικός Ελεγκτής

 

Δαπάνες χωρίς επαρκή έλεγχο για κεραστικά, δώρα και ταξίδια εντοπίζει ο Γενικός Ελεγκτής, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, σε έκθεσή του για τη Βουλή η οποία δόθηκε χθες στη δημοσιότητα.

Ο Οδ. Μιχαηλίδης επαναφέρει το θέμα με την κρατική χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και τη μίσθωση υπηρεσιών κοινοβουλευτικών συνεργατών. Αναφέρεται επίσης ότι κοινοβουλευτικά κόμματα προβαίνουν σε πρόσληψη πρόσθετου συνεργάτη, σε περίπτωση απουσίας κάποιου συνεργάτη με άδεια (π.χ. τοκετού), κάτι που δεν προβλέπεται στον περί Κοινοβουλευτικών Συνεργατών και περί Συναφών Θεμάτων Νόμο, όπως αναφέρει. Ακόμη, επαναφέρει την εισήγηση ότι η αποζημίωση, τα επιδόματα και τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα των μελών της Βουλής χρήζουν τροποποίησης/εκσυγχρονισμού. Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι δεν υπάρχουν Κανονισμοί που να διέπουν το ύψος των απολαβών των συμβούλων-συνεργατών του Προέδρου της Βουλής και άλλα θέματα, όπως καθήκοντα θέσης, σχετική πείρα, ακαδημαϊκά προσόντα κ.λπ., αλλά των πλείστων εξ αυτών καθορίζονται μόνο στη συμφωνία παροχής υπηρεσιών. Αναφέρεται ακόμη ότι σημαντικές δαπάνες για έξοδα φιλοξενίας χρεώνονται από την καντίνα κατά τις συνεδρίες των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, χωρίς επαρκή έλεγχο, καθώς και ότι αγοράζονται δώρα για φιλοξενούμενους χωρίς προσφορές. Αναφέρεται επίσης ότι η μη έγκαιρη κράτηση αεροπορικών εισιτηρίων για υπηρεσιακά ταξίδια έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους για ταξίδια στο εξωτερικό. Σημειώνεται επίσης η μη χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής του χρόνου προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων από την εργασία τους, σε αντίθεση με τις σχετικές εγκυκλίους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού.

«Επισημάναμε ότι θα πρέπει να υπάρξει συμμόρφωση με τις πρόνοιες των διατάξεων της εγκυκλίου που διέπουν τον έλεγχο του ωραρίου της Δημόσιας Υπηρεσίας», τονίζεται στην έκθεση.