Εγκρίθηκε και συμπληρωματικός προϋπολογισμός 374 εκατ. ευρώ για το 2019

 

Στην έγκριση των προϋπολογισμών δεκαοκτώ ημικρατικών οργανισμών για το 2020, συνολικού ύψους 1,68 δισ. ευρώ, προχώρησε χθες η Ολομέλεια της Βουλής. Εγκρίθηκε επίσης συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 374 εκατ. ευρώ για το 2019.

Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά που ψηφίζεται τόσο μεγάλος αριθμός ημικρατικών οργανισμών πριν την ψήφιση του Κρατικού Προϋπολογισμού, αφού τα προηγούμενα χρόνια αυτό γινόταν εντός του πρώτου διμήνου του επόμενου έτους. Μάλιστα πέρσι οι περισσότεροι προϋπολογισμοί των ημικρατικών (44) ψηφίστηκαν μετά τη λήξη των δωδεκατημορίων Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου, λόγω της καθυστέρησης στην κατάθεσή τους από την κυβέρνηση.

Οι προϋπολογισμοί

Οι προϋπολογισμοί οι οποίοι εγκρίθηκαν είναι οι εξής:

• Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών. Προνοεί έσοδα 8,8 εκατ. ευρώ και ισόποσα έξοδα.

• Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Προνοεί έσοδα 302 χιλ. ευρώ και ισόποσα έξοδα.

• Ταμείου Δημοσίων Δανείων. Έσοδα 1,4 εκατ. ευρώ και έξοδα 250,4 χιλ. ευρώ.

• Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος. Έσοδα 1,2 εκατ. ευρώ και ισόποσα έξοδα.

• Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου. Έσοδα 3,23 εκατ. ευρώ και έξοδα 3,22 εκατ. ευρώ.

• Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Έσοδα 5,90 εκατ. ευρώ και έξοδα 5,88 εκατ. ευρώ.

• Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων. Έσοδα 920,1 χιλ. ευρώ και έξοδα 919,2 χιλ. ευρώ.

• Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Έσοδα 4,5 εκατ. ευρώ και ισόποσα έξοδα.

• Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας. Έσοδα 5,3 εκατ. ευρώ και έξοδα 6 εκατ. ευρώ.

• Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών. Έσοδα 135,5 εκατ. ευρώ και έξοδα 144,6 εκατ. ευρώ.

• ΑΗΚ. Έσοδα 1 δισ. ευρώ και έξοδα 1,4 δισ. ευρώ.

• Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου. Έσοδα 5,8 εκατ. ευρώ και έξοδα 6,9 εκατ. ευρώ.

• Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Έσοδα 36,7 εκατ. ευρώ και έξοδα 36,8 εκατ. ευρώ.

• Ταμείου Θήρας και Διαχείρισης Άγριας Πανίδας. Έσοδα 6,4 εκατ. ευρώ και ισόποσα έξοδα.

• Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων. Έσοδα 16,6 εκατ. ευρώ και έξοδα 16,3 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι εγκρίθηκε, μετά από εισήγηση του ΑΚΕΛ, πρόταση για δέσμευση κονδυλίου ύψους 800 χιλ. ευρώ για έλεγχο του κατά πόσο τα προγράμματα για προώθηση μέτρων προστασίας νεαρών ατόμων και παθολογικών παικτών από το στοίχημα που υλοποιεί η Αρχή να ευθυγραμμίζονται με το πλαίσιο και την εθνική στρατηγική αντιμετώπισης εξαρτήσεων.

• Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης. Έσοδα 18, 2 εκατ. ευρώ και έξοδα 19 εκατ. ευρώ.

• Ανεξάρτητου Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης. Έσοδα 5 εκατ. ευρώ και έξοδα 29,2 εκατ. ευρώ.

• Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Έσοδα 11,9 εκατ. ευρώ και ισόποσα έξοδα.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου