Βουλή: Ψηφίστηκαν οι προϋπολογισμοί για Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου και ΟΝΕΚ

Με 31 ψήφους υπέρ  και 1 εναντίον η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε σε νόμο τον Προϋπολογισμό του Οργανισμού Νεολαίας για το 2021.

Διαβάστε επίσης:

Η Βουλή ενέκρινε δωδεκατημόριο Φεβρουαρίου για τους ημικρατικούς οργανισμούς

Όπως αναφέρεται στην έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας προς την Ολομέλεια της Βουλής ο προϋπολογισμός του ΟΝΕΚ για το έτος 2021 προβλέπει δαπάνες ύψους €14.441.466 και έσοδα ύψους €13.941.466, είναι ελλειμματικός, όπως και ο περσινός του 2020, κατά €500.000.

Σημειώνεται ότι υποβάλλεται ελλειμματικός προϋπολογισμός κατόπιν συνεννόησης του ΟΝΕΚ με το Υπουργείο Οικονομικών και υπό την προϋπόθεση κάλυψης του ελλείμματος μέσω έγκρισης διάθεσης μέρους του ποσού που συσσωρεύτηκε σε δύο λογαριασμούς του ΟΝΕΚ που αφορούν τα προγράμματα «Youth in Action» και «Eurodesk».

Οι δαπάνες του προϋπολογισμού του ΟΝΕΚ για το 2021 αφορούν δαπάνες προσωπικού €1.499.201 άλλες δαπάνες €12.836.982, μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό €105.283. Το ύψος της κρατικής χορηγίας που προβλέπεται για το 2021 είναι €3.300.000, παραμένοντας στα επίπεδα του 2020.

Στην έκθεση αναφέρεται επίσης ότι ο ΟΝΕΚ έχει καθορίσει διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου μέσα στα πλαίσια των παρατηρήσεων και εισηγήσεων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Στην έκθεση αναφέρεται επίσης ότι κατά τη συζήτηση του Προϋπολογισμού στην Επιτροπή Παιδείας  ο πρόεδρος του ΟΝΕΚ ενημέρωσε την επιτροπή για τα έσοδα που ο οργανισμός αναμένεται να εισπράξει κατά το 2021 από τα προγράμματα “Erasmus”, “European Solidarity”, “Eurodesk”, από την Κάρτα Νέων και την Αρχή Στοιχημάτων Κύπρου.

Πριν την ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας Κυριάκος Χατζηγιάννης παρατήρησε  ότι από τα 13 εκ. που θα είναι οι δαπάνες του οργανισμού για το 2021 θα λάβει μόνο μια κρατική επιδότηση 3 εκ. Αυτός ο οργανισμός δημιουργεί και αξιοποιεί πόρους και είναι άξια συγχαρητηρίων η δημιουργικότητα του πρόσθεσε.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Άντρος Καυκαλιάς συνεχάρη τη διοίκηση του οργανισμού ζητώντας ενίσχυση του ρόλου του. Ανέφερε ότι ο ΟΝΕΚ έχει συμβουλευτικό γνωμοδοτικό ρόλο προς την Κυβέρνηση, αλλά η Κυβέρνηση είτε επειδή δεν γνωρίζει το νόμο, είτε επειδή δεν υπολογίζει τους νέους δεν συμβουλεύεται τον ΟΝΕΚ με αποτέλεσμα να αφήνει εκτός των πολιτικών της  τους.  Πρόσθεσε πως είναι για αυτό που σε αυτή την κρίσιμη εποχή της πανδημίας κάνενας σχεδιασμός δεν υπήρξε για τους νέους.

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΔΗΚΟ Πανίκος Λεωνίδου, παρατήρησε ότι ο οργανισμός πρέπει να λάβει υπόψη τις παρατηρήσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, Εισηγήθηκε επίσης τη στενότερη συνεργασία με την Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου ώστε να υπάρξει ενιαία πολιτική και δράση για αντιμετώπιση του προβλήματος των ναρκωτικών.

Ψηφίστηκε ο Προϋπολογισμός της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου

Την ίδια στιγμή, η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε ομόφωνα σε νόμο τον Προϋπολογισμό της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου, ο οποίος για το 2021 προβλέπει δαπάνες ύψους €3.180.000 και έσοδα ύψους €2.974.000, τα οποία προέρχονται από κρατική χορηγία ύψους €2.470.000, καθώς και άλλα έσοδα ύψους €504.000.

Όπως αναφέρεται στην ‘Εκθεση της Επιτροπής Υγείας της Βουλής προς την Ολομέλεια του νομοθετικού σώματος οι δαπάνες της Αρχής αφορούν λειτουργικές δαπάνες ύψους €2.844.020, οι οποίες περιλαμβάνουν αποδοχές προσωπικού ύψους €846.822 και έξοδα αντιμισθίας του προέδρου και των μελών του συμβουλίου της Αρχής ύψους €11.420, έργα συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους ύψους €318.980, αγορά σταθερών και κινητών μηχανημάτων ύψους €12.000, μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό ύψους €5.000.

Αναλύοντας τις πρόνοιες του προϋπολογισμού ενώπιον της επιτροπής, ο εκτελεστικός διευθυντής της Αρχής δήλωσε ότι το ποσό της διαφοράς εσόδων και δαπανών, που ανέρχεται στο ποσό των €206.000, αναμένεται να καλυφθεί από τη μη πλήρη υλοποίηση του προϋπολογισμού της Αρχής ή/και από εξοικονομήσεις άλλων κονδυλίων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας.

Περαιτέρω, ο ίδιος ενημερώνοντας την επιτροπή για τις δράσεις της Αρχής κατά το προηγούμενο έτος, αναφέρθηκε στο θεραπευτικό πρόγραμμα ανηλίκων, το οποίο λειτούργησε για πρώτη φορά, σε έντεκα νέα προληπτικά προγράμματα για τα σχολεία και στην παροχή επιστημονικά τεκμηριωμένης πληροφόρησης στο κοινό.  Σε σχέση με την πανδημία, δήλωσε πως η Αρχή εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές για τα άτομα που χρήζουν ιδιαίτερης στήριξης ως αποτέλεσμα αυτής και έχει εκπονήσει ολοκληρωμένο σχέδιο για την παροχή βοήθειας στους συμπολίτες μας.

Τροποποιήσεις νόμων

Η Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συνεδρία της Πέμπτης 28 Ιανουαρίου ομόφωνα κύρωσε τις τροποποιήσεις  της  Σύμβασης  του Ρότερνταμ  περί  της  Διαδικασίας  Συναίνεσης  μετά  από Ενημέρωση για Ορισμένα Επικίνδυνα Χημικά Προϊόντα και Προϊόντα Φυτοπροστασίας στο Διεθνές Εμπόριο, οι οποίες υιοθετήθηκαν  στην  Ένατη  Διάσκεψη  των  Μερών  της Σύμβασης που πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη της Ελβετίας από τις 29 Απριλίου έως τις 10 Μαΐου 2019.

Ομόφωνα επίσης  ψήφισε τροποποίηση της Σύμβασης κατά των Βασανιστηρίων και Άλλων Μορφών Σκληρής, Απάνθρωπης ή Εξευτελιστικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας (Προαιρετικό Πρωτόκολλο), προς συμμόρφωση  της  Δημοκρατίας  με  τις  πρόνοιες  του κυρωθέντος Προαιρετικού  Πρωτοκόλλου  της  Σύμβασης κατά των Βασανιστηρίων και Άλλων Μορφών Σκληρής, Απάνθρωπης ή Εξευτελιστικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας και την εφαρμογή των συστάσεων της Υποεπιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και Άλλων Μορφών Σκληρής και  Απάνθρωπης  ή  Εξευτελιστικής  Μεταχείρισης  ή Τιμωρίας  ώστε  οι  επισκέψεις  του  Εθνικού  Σώματος Επισκέψεων σε τόπους κράτησης να πραγματοποιούνται ελεύθερα.

Περαιτέρω ψήφισε ομόφωνα τροποποίηση του νόμου για τη λειτουργία της Αστυνομίας, ώστε να  καθοριστεί αφενός ότι η χρονική περίοδος της υπηρεσίας μέλους της Αστυνομίας σε οποιαδήποτε πρεσβεία ή σε διπλωματική ή άλλη αποστολή της Δημοκρατίας στο εξωτερικό δε δύναται να υπερβαίνει τη χρονική περίοδο υπηρεσίας μέλους της Εξωτερικής  Υπηρεσίας της  Δημοκρατίας  στο  εξωτερικό, όπως αυτή καθορίζεται στους σχετικούς Κανονισμούς και αφετέρου ότι η  άδεια  για  μερική  ιδιωτική  απασχόληση μέλους  της  αστυνομίας  χορηγείται  από  τον  Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως εφόσον εξασφαλιστεί προς τούτο η σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και σύμφωνα με τους  καθοριζόμενους  υπό  του  Υπουργικού  Συμβουλίου.

Ομόφωνα ψήφισε και τροποποίηση του νόμου που διέπει την  Ίδρυση και Λειτουργία του Διοικητικού Δικαστηρίου προς Θεσμοθέτηση, υπό προϋποθέσεις, αυτόματης αναστολής της  εκτέλεσης  διοικητικής  απόφασης  για  απέλαση, απομάκρυνση ή επιστροφή αλλοδαπού σε περίπτωση που ασκείται  προσφυγή  κατά  της  εν  λόγω  απόφασης  στην οποία περιλαμβάνεται  ισχυρισμός  για  παράβαση  των άρθρων 2 ή 3 της ΕΣΔΑ ή των αντίστοιχων άρθρων 7 ή 8 του Συντάγματος ή των άρθρων 2 ή 4 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.