Βούλιαξε η Κύπρος στη διαφθορά – Το 66% πιστεύει ότι η διαφθορά έχει αυξηθεί τα τελευταία τρία χρόνια

  • Η Κομισιόν ζητά βελτιώσεις στη διερεύνηση και εκδίκαση υποθέσεων διαφθοράς
  • Δεν υπάρχουν αποτελέσματα για υποθέσεις διαφθοράς υψηλού επιπέδου
  • Ευρωβαρόμετρο: Το 66% πιστεύει ότι η διαφθορά έχει αυξηθεί ακόμη περισσότερο τα τελευταία τρία χρόνια
  •  Διαδεδομένη για το 94% των Κυπρίων η διαφθορά στη χώρα. Το 92% λέει πως υπάρχει
    διαφθορά στα εθνικά δημόσια όργανα της χώρας
  • Η καταγγελία θα ήταν άσκοπη, γιατί οι υπεύθυνοι δεν θα τιμωρηθούν! Δεν υπάρχει προστασία για όσους καταγγέλλουν τη διαφθορά…
  • Η Κομισιόν ζητά βελτιώσεις στη διερεύνηση και εκδίκαση υποθέσεων διαφθοράς «υψηλού επιπέδου»

 

Τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας που αφορά τη διακυβέρνηση του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου, ειδικά όσον αφορά τις διαδικασίες διορισμού και απομάκρυνσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εισηγείται μεταξύ άλλων η Κομισιόν στο κεφάλαιο για την Κύπρο στην τρίτη ετήσια Έκθεση για το Κράτος Δικαίου που δημοσιεύθηκε χθες. Επίσης, η Κομισιόν ζητά να διασφαλιστεί πως ο διορισμός των δικαστών και η σύνθεση του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου και του Ανωτάτου Δικαστηρίου θα συνάδουν με τα πρότυπα της Επιτροπής της Βενετίας.

Παράλληλα, ζητούνται βελτιώσεις στη διερεύνηση και εκδίκαση υποθέσεων διαφθοράς υψηλού επιπέδου, μεταξύ άλλων μέσω της ενίσχυσης του θεσμού του Γενικού Εισαγγελέα και της ανεξαρτησίας του προϋπολογισμού της Νομικής Υπηρεσίας.

Οι εισηγήσεις, όπως καταγράφονται στο κεφάλαιο για την Κύπρο, πέρα από τις δεσμεύσεις που έχει ήδη αναλάβει η χώρα στο πλαίσιο του εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας σε σχέση με συγκεκριμένες παραμέτρους του δικαστικού συστήματος και του πλαισίου καταπολέμησης της διαφθοράς, είναι οι εξής: Να διασφαλιστεί πως η μεταρρύθμιση όσον αφορά το διορισμό των δικαστών του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου και του Ανώτατου Δικαστηρίου λαμβάνει υπόψιν ευρωπαϊκά πρότυπα για το διορισμό δικαστών και τη γνώμη της Επιτροπής της Βενετίας. Να συνεχιστεί η βελτίωση της αποτελεσματικής διερεύνησης και εκδίκασης υποθέσεων διαφθοράς υψηλού επιπέδου, μεταξύ άλλων μέσω της ενίσχυσης του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα και της οικονομικής του ανεξαρτησίας. Να εισαχθούν κανόνες για την αποκάλυψη περιουσιακών στοιχείων εκλεγμένων αξιωματούχων ώστε να καθιερωθεί η τακτική και ολοκληρωμένη υποβολή των στοιχείων. Ενίσχυση των κανόνων και των μηχανισμών για ενίσχυση της ανεξάρτητης διακυβέρνησης των δημοσίων ΜΜΕ λαμβάνοντας υπόψιν τα ευρωπαϊκά πρότυπα που αφορούν τα δημόσια ΜΜΕ.

Στην έκθεση διαπιστώνεται πως «οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις του κυπριακού συστήματος δικαιοσύνης προχωρούν με καθυστερήσεις, όπως και η σχεδιαζόμενη ενίσχυση της δημοσιονομικής ανεξαρτησίας της Νομικής Υπηρεσίας, καταλήγοντας ότι το δικαστικό σύστημα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις όσον αφορά την αποτελεσματικότητά του».

Για το πλαίσιο καταπολέμησης της διαφθοράς η Κομισιόν σημειώνει ότι η Κύπρος έχει θεσπίσει σε νόμο την προστασία των πληροφοριοδοτών (whistleblowers) και τη διαφάνεια στον τομέα του lobbying. Την ίδια στιγμή, «η νομοθεσία σχετικά με τη δημοσιοποίηση περιουσιακών στοιχείων εκλεγμένων αξιωματούχων συνεχίζει να εκκρεμεί ενώπιον της Βουλής». Σημειώνεται η δημιουργία Εθνικής Αρχής για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς και προστίθεται ότι «παρά τους αυξημένους πόρους που διατέθηκαν στο Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα, δεν υπάρχουν αποτελέσματα όσον αφορά τη διερεύνηση και εκδίκαση υποθέσεων διαφθοράς υψηλού επιπέδου».

Corruption ebs 523 factsheet cy el 2 Corruption ebs 523 factsheet cy el 3 Corruption ebs 523 factsheet cy el 4 Corruption ebs 523 factsheet cy el 1

 

 

 

Corruption_ebs_523_data_annex_en Corruption_ebs_523_factsheet_cy_el Corruption_ebs_523_factsheet_cy_en Corruption_ebs_523_infographics_en Corruption_ebs_523_report_en

 

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy