Γόρδιο δεσμό αποτελεί το θέμα της ολοκλήρωσης του αποχετευτικού συστήματος στη Λάρνακα, λόγω των αρχαιοτήτων που βρίσκονται στους χώρους από τους οποίους πρέπει να περάσει το έργο, επισήμανε στον ΑΣΤΡΑ ο δήμαρχος της πόλης Ανδρέας Βύρας.

Σημείωσε ότι υπάρχει καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του αποχετευτικού που έπρεπε να ολοκληρωθεί το 2015 και ότι έγινε μόνο το 75% του έργου μέχρι τώρα, ενώ το κόστος υπερδιαπλασιάστηκε.

Ο κύριος Βύρας είπε επίσης ότι υπάρχουν και νομικά προβλήματα καθώς οι διαδικασίες αλλάζουν όταν το κόστος ενός έργου υπερβεί το 50 % του προβλεπόμενου.

Διαβεβαίωσε ωστόσο τους πολίτες ότι θα βρεθεί ο τρόπος να τελειώσει το σύστημα με όλες τις νόμιμες και σωστές μεθόδους.