Το σκάνδαλο που αφορά τα ερευνητικά προγράμματα του ΤΕΠΑΚ ενδεχομένως θα πλήξει την οικονομική ευρωστία και το διεθνές προφίλ του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου ανέφερε η λειτουργός έρευνας του Πανεπιστημίου Κύπρου Ξένια Κωνσταντίνου.

Μιλώντας στον ΑΣΤΡΑ σημείωσε ότι οι παρανομούντες θα κληθούν να επιστρέψουν όλο το ποσό για το οποίο έλαβαν χρηματοδότηση από την ΕΕ ενώ ενδεχομένως πρόσθεσε, για τα επόμενα πέντε χρόνια, το ΤΕΠΑΚ να μη μπορεί να διεκδικεί ανταγωνιστικά προγράμματα.

Εξήγησε ότι ο τρόπος με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσεγγίσει ένα δημόσια ίδρυμα διαφέρει κατά πολύ από έναν ιδιώτη ή ιδιωτική επιχείρηση. Όπως είπε πανεπιστήμια, υπουργεία και δημόσιοι φορείς αντιμετωπίζονται ως αξιόπιστοι οργανισμοί από την ΕΕ οι οποίοι έχουν οικονομική ευρωστία και επιδέχονται εσωτερικούς και εξωτερικούς ελέγχους.

Πρόσθεσε ότι η ΕΕ απαιτεί διαφάνεια σημειώνοντας ότι αν για οποιοδήποτε λόγο παρατηρούνται παραβιάσεις, τότε υπάρχει τιμωρία από την ΕΕ και σοβαρότατες συνέπειες για ολόκληρο τον φορέα.

Και τώρα, σημείωσε θα γίνεται ευρύτερος έλεγχος για τις εσωτερικές διαδικασίες και πρακτικές αλλά και για τις πληρωμές και το περιεχόμενο του κάθε προγράμματος.

Ανέφερε επίσης χαρακτηριστικά ότι δεν μπορείς να ξεγελάσεις το σύστημα κατ επανάληψη και για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Όπως είπε, αυτός που παρανομεί θα «πιαστεί» γιατί η ΕΕ έχει τη δυνατότητα να κάνει μετά από πέντε χρόνια εξωτερικό λογιστικό έλεγχο για το ποσό που έχει δαπανηθεί.

Παράλληλα, τόνισε ότι για τα δεδομένα της Κύπρου αυτή είναι η εξαίρεση σημειώνοντας ότι δεν υπάρχουν συχνά φαινόμενα ούτε από δημόσιους φορείς ούτε από ιδιώτες κατάχρησης ευρωπαϊκών κονδυλίων.