Ξέφυγε η παρανοµία στην προστατευόµενη παραλία Αλαµάνου

Επεµβάσεις και επεκτάσεις για επιχειρηµατικούς σκοπούς που προκαλούν σοβαρά προβλήµατα στο οικοσύστηµα της περιοχής υπό τη σκιά της κρατικής αδιαφορίας και ανοχής

 

Του

Χρήστου Χαραλάµπους

Παρανοµίες που βγάζουν µάτι συντελούνται τουλάχιστον τα δύο τελευταία χρόνια στην προστατευόµενη παραλία Αγίου Γεωργίου Αλαµάνου που βρίσκεται στα όρια της κοινότητας Μοναγρουλίου και αποτελεί φυσική προέκταση της Ακτής του Κυβερνήτη, οι οποίες αφορούν την καταπάτηση γης και την ανάπτυξη επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων που εκτός των άλλων προκαλούν σοβαρά προβλήµατα στο οικοσύστηµα της περιοχής.

Σε επιστολή της Οµοσπονδίας Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου προς τον υπουργό, σηµειώνεται ότι  «οι αυθαίρετες επεµβάσεις και παράνοµες κατασκευές εφάπτονται µε τη µέγιστη χειµερινή ίσαλο γραµµή και απέχουν µόλις 5 – 10 µέτρα από την ακτή», ενώ σηµειώνεται ότι παρ’ όλο που στην περιοχή δεν έχει εγκριθεί Σχέδιο Χρήσης Παραλίας, ωστόσο οι αυθαίρετες επεµβάσεις και παράνοµες κατασκευές καταλαµβάνουν σχεδόν ολόκληρη την παραλία µε βότσαλα στον φυσικό κόλπο, συνολικού µήκους περίπου 240 µέτρων. Επιπλέον, επισηµαίνεται ότι στην περιοχή δεν υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο και οι λάκκοι αποχέτευσης αποτελούν δυνητική πηγή ρύπανσης της περιοχής νερών κολύµβησης και του θαλάσσιου περιβάλλοντος γενικότερα.

Ειδικότερα και σε σχέση µε τη µεσογειακή φώκια και την αιγυπτιακή φρουτονυχτερίδα, στην ίδια επιστολή αναφέρεται ότι «το εστιατόριο χωροθετείται σε απόσταση περίπου 220 µέτρων από την είσοδο της σπηλιάς, η οποία βρίσκεται εντός της θάλασσας και περίπου 240 µέτρων από το άνοιγµα που υπήρχε στα βράχια, το οποίο βρίσκεται στην παράκτια ζώνη».Agios Georgios Alamanou 1.8273538008D66E8B989Ad2C48361256E1

Πήγαν ο υπουργός και οι υπηρεσιακοί, αλλά «δεν είδαν»

Αξίζει να σηµειωθεί ότι το ίδιο το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, από τον Σεπτέµβριο του 2020, µε σχετική ανακοίνωσή του είχε κάνει λόγο για τη «σηµαντικότερη παράκτια σπηλιά σε ολόκληρο το παραλιακό µέτωπο από το Κάβο Πύλα µέχρι το Ακρωτήρι Λεµεσού». Μάλιστα, την ίδια περίοδο έγινε και επιτόπου επίσκεψη του υπουργού για επιθεώρηση των έργων αποκατάστασης της θαλασσινής σπηλιάς ως σηµαντικού καταφυγίου της μεσογειακής φώκιας και της φρουτονυχτερίδας που στην Κύπρο είναι γνωστή και ως «νυχτοπάππαρος».

Είχε επισηµανθεί, µεταξύ άλλων, ότι ήταν η πρώτη φορά που επιχειρείτο παρόµοια δράση τόσο στην Κύπρο όσο και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, κάτι που όπως είχε υποδειχθεί «φανερώνει τη θέληση του Υπουργείου για υλοποίηση δράσεων διατήρησης απειλούµενων ειδών».

Ωστόσο, κατά την επίσκεψή του ο υπουργός και όσοι υπηρεσιακοί τον συνόδευαν «δεν είδαν» ότι η επιχείρηση εστίασης και όχι µόνο, έχει καταλάβει ολόκληρη την παραλία που γειτνιάζει µε τη θαλασσινή σπηλιά. Και όπως αποδεικνύεται, «δεν την είδαν» ούτε ένα χρόνο αργότερα όταν ενηµερώθηκαν σχετικά µε την επιστολή της ΟΠΟΚ.

Αντίθετα, υπήρξε αντίδραση από το Τµήµα Περιβάλλοντος, το οποίο ενηµέρωσε γραπτώς την Επαρχιακή ∆ιοίκηση Λεµεσού για τις παράνοµες επεµβάσεις εντός της Ζώνης Προστασίας Παραλίας.

Κατά την επίσκεψη επιθεωρητή του Τµήµατος Περιβάλλοντος στο χώρο, στις 15 Ιουλίου 2021, διαπιστώθηκε ότι στον παράκτιο χώρο πέρα από την επέκταση των εγκαταστάσεων εστιατορίου και την κατασκευή λυόµενων υποστατικών, έχει εγκατασταθεί επίσης µεγάλος αριθµός από θαλάσσια κρεβατάκια και οµπρέλες και εξωτερικός φωτισµός.

Το Τµήµα Περιβάλλοντος είχε ζητήσει ενηµέρωση από την Επαρχιακή ∆ιοίκηση για το κατά πόσον είχε χορηγηθεί οποιαδήποτε σχετική άδεια ή έγκριση, σε σχέση µε τις επεµβάσεις και ιδιαίτερα για τις χρήσεις που διαπιστώθηκαν εντός της Ζώνης Προστασίας της Παραλίας.Agios Georgios Alamanou 10.8273538008D66E8B989Ad2C48361256E1

Επαρχιακή ∆ιοίκηση: «Προχωρούµε µε δικαστικά µέτρα»

Την περιοχή επισκέφθηκε δέκα µήνες µετά και συγκεκριµένα στις 5 περασµένου Μαΐου η Επαρχιακή ∆ιοίκηση Λεµεσού και κατέγραψε µια σειρά από παρανοµίες διαβεβαιώνοντας ότι ετοιµάζεται επιστολή προς τους διαχειριστές της επιχείρησης, µε την οποία θα ζητείται όπως εντός δύο µηνών κατεδαφιστούν όλες οι παράνοµες κατασκευές και αποκατασταθεί πλήρως το περιβάλλον. Σε διαφορετική περίπτωση η υπόθεση θα οδηγηθεί στο δικαστήριο.

Τον περασµένο µήνα, η Οµοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου επανήλθε µε νέα επιστολή προς τον Έπαρχο Λεµεσού και µε κοινοποίηση σε όλα τα εµπλεκόµενα κυβερνητικά τµήµατα στην οποία επισηµαίνεται, µεταξύ άλλων, ότι «στο πλαίσιο πρόσφατων επιτόπιων επισκέψεων που έχουµε πραγµατοποιήσει στη συγκεκριµένη περιοχή, δεν φαίνεται να έχουν ληφθεί οποιαδήποτε µέτρα προς άρση των παράνοµων κατασκευών και αυθαίρετων επεµβάσεων». Μάλιστα, η Οµοσπονδία, επικαλούµενη διατάξεις διεθνών Συµβάσεων και Ευρωπαϊκές Οδηγίες που αφορούν το δικαίωµα πρόσβασης του κοινού στην πληροφόρηση, ζήτησε ενηµέρωση από την Επαρχιακή ∆ιοίκηση για τις ενέργειες που έγιναν για άρση των παράνοµων επεµβάσεων και για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος.

Ωστόσο, όπως αναφέρει ο επιστηµονικός λειτουργός της Οµοσπονδίας Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου, Κλείτος Παπαστυλιανού, δεν υπήρξε καµιά ενηµέρωση.

Η «Χαραυγή» επικοινώνησε µε τη Βοηθό Έπαρχο Λεµεσού, Έσθη Παναγίδου, η οποία µας ανέφερε ότι ανατέθηκε σε χωροµέτρη να καταγράψει στις λεπτοµέρειές τους τις παρανοµίες που έγιναν ώστε να οδηγηθούν οι διαχειριστές της επιχείρησης στο ∆ικαστήριο. Αρχικά, όπως επισηµαίνει, είχαν καταγραφεί χοντρικά οι παράνοµες επεµβάσεις και επεκτάσεις και υποδείχθηκε ότι θα πρέπει να αρθούν, αλλά δεν υπήρξε ανταπόκριση.

Σύµφωνα µε την κα Παναγίδου, έγιναν διάφορες παρανοµίες που εµπίπτουν σε διατάξεις διαφορετικών νοµοθεσιών και αφορούν, µεταξύ άλλων, επεκτάσεις και προσθήκες κατασκευών, µε τέντες και κιόσκια, κάλυψη βεράντας η οποία χρησιµοποιείται και λειτουργεί και αυτή σαν εστιατόριο, ενώ υπάρχουν και επεµβάσεις στη Ζώνη Προστασίας της Παραλίας.

∆ιευκρινίζοντας ότι η συγκεκριµένη επιχείρηση εκτείνεται σε τουρκοκυπριακή γη, η Βοηθός Έπαρχος Λεµεσού επισηµαίνει ότι είτε πρόκειται για ιδιωτική, ή κρατική ή τουρκοκυπριακή γη, οτιδήποτε γίνει σε Ζώνη Προστασίας της Παραλίας, προϋποθέτει την προηγούµενη εξασφάλιση άδειας από το Υπουργικό Συµβούλιο, κάτι που στην προκειµένη περίπτωση δεν έγινε.

 

Το γεγονός ότι οι παρανοµίες εξελίχθηκαν σε διάφορες φάσεις, χωρίς µέχρι σήµερα να επιχειρηθεί η ανακοπή τους και η συµµόρφωση των παρανοµούντων, δηµιουργεί εύλογα ερωτήµατα και προφανώς δεν είναι άνευ ουσίας κάποιες εκτιµήσεις που εκφράζονται από οργανωµένους περιβαλλοντικούς και άλλους ενδιαφερόµενους φορείς που κάνουν λόγο για «πλάτες εκ των έσω».

Η ανάδειξη των περιβαλλοντικών και άλλων προβληµάτων που έχουν προκληθεί από τις παρανοµίες, έγινε από την Οµοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου, µέσα από επιστολές-καταγγελίες που στάλθηκαν σε όλες τις αρµόδιες κρατικές υπηρεσίες.

Συγκεκριµένα, από τον Ιούλιο του 2021, η ΟΠΟΚ µε επείγουσα επιστολή της προς τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Κώστα Καδή, ενηµέρωνε για τις παρανοµίες που έχουν γίνει πλησίον του σηµαντικού ενδιαιτήµατος της µεσογειακής φώκιας Monachus Monachus και της αιγυπτιακής φρουτονυχτερίδας Rousettus Aegryptiacus (και τα δύο αποτελούν σπάνια και αυστηρά προστατευόµενα είδη άγριας πανίδας). Η ΟΠΟΚ επισηµαίνει ότι το µοναδικό εστιατόριο της περιοχής προχώρησε σε «αυθαίρετες επεµβάσεις και παράνοµες κατασκευές», που περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, επέκταση των εγκαταστάσεών του εντός κρατικής γης, πολεοδοµικής ζώνης προστασίας ∆α3 και καθορισµένης ζώνης προστασίας παραλίας, εγκατάσταση εξωτερικών φωτισµών µε προβολείς, εγκαταστάσεις µε οµπρέλες και κρεβατάκια.

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News


Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy