Ξεκάθαρες ευθύνες σε Ιωνά Νικολάου και Άννα Αριστοτέλους για τον Κ. Παπακώστα

  • «Όταν δεις την ιστορία και τους αγώνες του Κ. Παπακώστα, αυτοί οι άνθρωποι ήταν πάντα εναντίον του. Και πολιτικά και άλλως πως…»
  • Για 657 µέρες του απαγόρευαν τον ήλιο και τον αέρα, επιδεινώνοντας την υγεία του

Του Γιάννη Κακαρή

Η αναλγησία και η απανθρωπιά της κυβέρνησης Αναστασιάδη – ∆ΗΣΥ έλαβε πλέον και τη «βούλα» του δικαστηρίου. Η απόφαση για τον τρόπο µε τον οποίο συµπεριφέρθηκαν στον Κώστα Παπακώστα είναι κόλαφος. Αποδίδει ξεκάθαρες ευθύνες στον τότε Υπουργό ∆ικαιοσύνης, Ιωνά Νικολάου και τη διευθύντρια των Κεντρικών Φυλακών, Άννα Αριστοτέλους, για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων του Κ. Παπακώστα, τονίζοντας ότι τον µεταχειρίστηκαν απάνθρωπα.

Φαίνεται ότι το πολιτικό κατεστηµένο δεν µπορούσε να του συγχωρέσει το γεγονός πως παρέµεινε αταλάντευτος πατριώτης. ∆εν του συγχώρεσαν ότι βρέθηκε απέναντί τους, υπερασπιζόµενος τη δηµοκρατία. ∆εν του συγχώρεσαν το γεγονός ότι αρνήθηκε να ψευδοµαρτυρήσει εναντίον του ∆ηµήτρη Χριστόφια.

Φρόντισαν όχι απλώς να τον κλείσουν στο κελί, αλλά και να του απαγορεύσουν και τον ήλιο και τον αέρα για 657 ολόκληρες µέρες. Για 657 ηµέρες παρέµεινε κλειστός στο θάλαµο του νοσοκοµείου.

Συγκεκριµένα στην απόφασή του το δικαστήριο αναφέρει ότι λαµβάνοντας υπόψιν την περίοδο κατά την οποία αποστερήθηκε του δικαιώµατος του αυλισµού, «η κατάσταση της υγείας του αποβιώσαντος επιδεινώθηκε, έστω σε απροσδιόριστο βαθµό». Επιπρόσθετα, το δικαστήριο σηµειώνει «πως η ∆ηµοκρατία όφειλε να παραχωρήσει το δικαίωµα αυτό στον αποβιώσαντα από την πρώτη µέρα της κράτησής του … Για δε την περίοδο από τον Νοέµβριο του 2014 µέχρι το θάνατό του η παραχώρηση αυτού του δικαιώµατος επιβαλλόταν για λόγους υγείας».

Με βάση, λοιπόν, τα γεγονότα που τέθηκαν ενώπιόν του το ∆ικαστήριο έκρινε πως η µεταχείριση του Κ. Παπακώστα «αποτελεί απάνθρωπη µεταχείριση και παραβίαση του δικαιώµατός του ως τούτο προστατεύεται από το άρθρο 3 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου και το άρθρο 8 του Συντάγµατος».

Η στάση της κυβέρνησης

Ας δούµε όµως συνοπτικά τα όσα αναφέρονται στην πολυσέλιδη (96 σελίδες) απόφαση του δικαστηρίου.

Μετά την είσοδο του Κ. Παπακώστα στο νοσοκοµείο (9/3/2013), οι γιατροί εισηγήθηκαν «όπως παραχωρείτο στον αποβιώσαντα η δυνατότητα να περπατά στον περίβολο του νοσοκοµείου δύο φορές την ηµέρα, καθότι, ως αναφέρεται, διαφάνηκε πως ο µακροχρόνιος περιορισµός του σε δωµάτιο του Γενικού Νοσοκοµείου Λευκωσίας τον επηρεάζει αρνητικά».

Ωστόσο, το Υπουργείο και οι Κεντρικές Φυλακές αρνήθηκαν προφασιζόµενοι λόγους ασφάλειας. Μάλιστα, η Άννα Αριστοτέλους πρότεινε όπως µεταφέρεται καθηµερινά στις Κεντρικές Φυλακές για να περπατά στον προαύλιο χώρο! Το Ιατροσυµβούλιο όµως απάντησε ότι «η εισήγηση της διεύθυνσης των Κεντρικών Φυλακών εκτιµάται ως επικίνδυνη για την υγεία του».

Τελικά, στις 27/4/2015, λίγο πριν το θάνατό του, ο Ιωνάς Νικολάου επέτρεψε στον Κ. Παπακώστα να αυλίζεται µόνο µία ώρα την ηµέρα.

Το µόνο που άλλαξε ήταν η βούληση

Στο δικαστήριο η Κυπριακή ∆ηµοκρατία κλήθηκε να απαντήσει, τι είναι αυτό που άλλαξε για να δοθεί τελικά η άδεια. Ωστόσο, δεν υπήρξε καµία ικανοποιητική απάντηση.

Εποµένως, το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι «το µόνο που άλλαξε τη δεδοµένη στιγµή ήταν η βούληση ώστε το πρόβληµα να επιλυθεί. Ούτε η υγεία του αποβιώσαντος είχε βελτιωθεί -τουναντίον επιδεινώθηκε στην πορεία του χρόνου- ούτε διαφοροποιήθηκε οτιδήποτε σε σχέση µε τις όποιες αντιδράσεις των συγγενών των θυµάτων στο Μαρί. Ούτε δόθηκε οποιαδήποτε ικανοποιητική εξήγηση γιατί το ζήτηµα της ασφάλειας µε την εµπλοκή της Αστυνοµίας δεν επιλύθηκε ή δεν µπορούσε να επιλυθεί προηγουµένως».

«Ουδεµία απάντηση» στο αίτηµα για προεδρική χάρη

Υπάρχουν όµως και άλλα ζητήµατα τα οποία δείχνουν την εκδικητική και απάνθρωπη συµπεριφορά της κυβέρνησης. Αν και δεν εξετάστηκαν από το δικαστήριο, ωστόσο καταγράφονται στην απόφαση. Μεταξύ άλλων είναι τα αιτήµατα για απονοµή προεδρικής χάρης.

Μέσω του δικηγόρου του ο Κ. Παπακώστας αποτάθηκε στον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας, στον τότε Γενικό Εισαγγελέα, αλλά και στον τότε Βοηθό Γενικού Εισαγγελέα τρεις φορές µε αίτηµα για απονοµή χάριτος. Τα αιτήµατα κοινοποιούνταν στον Ιωνά Νικολάου και την Άννα Αριστοτέλους και είχαν επισυναφθεί τα σχετικά ιατρικά πιστοποιητικά και οι εκθέσεις των Ιατροσυµβουλίων όπου περιγραφόταν η κατάσταση της υγείας του. Στο πρώτο (11 και 16/12/2013) ο δικηγόρος έλαβε την απάντηση ότι «µεσούσης της διαδικασίας εκδίκασης της έφεσης, ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας θεωρεί ότι θα ήταν αντιδεοντολογικό να παρέµβει µε οποιονδήποτε τρόπο». Στα άλλα δύο (23/12/2014 και 9/4/2015), όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην απόφαση του ∆ικαστηρίου, «ουδεµία απάντηση δόθηκε».

Πρώτη φορά απαγορεύεται ο αυλισµός

Μιλώντας στη «Χαραυγή» ο Χριστόφορος Χριστοφή, ένας εκ των δικηγόρων της οικογένειας, επεσήµανε ότι πρόκειται για την πρώτη καταδικαστική απόφαση εναντίον της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας για απαγόρευση αυλισµού, καθώς ήταν η πρώτη φορά που απαγορεύθηκε ο αυλισµός σε φυλακισµένο.

Σηµείωσε ότι το δικαστήριο δεν δέχτηκε τη θέση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας ότι απαγορεύτηκε ο αυλισµός στον Κ. Παπακώστα επειδή ήταν στο νοσοκοµείο, καθώς πρόκειται για ένα βασικό δικαίωµα των φυλακισµένων. Ως εκ τούτου, το δικαστήριο επέρριψε ευθύνες στον τότε Υπουργό Δικαιοσύνης και τη διευθύντρια των Φυλακών και αποφάνθηκε ότι συνιστούσε απάνθρωπη µεταχείριση.

Ρεβανσισµός

Μιλώντας στη «Χαραυγή» ο γιος του Κ. Παπακώστα, Νικόλας Παπακώστας, υπέδειξε ότι «η στάση απέναντι στον Κ. Παπακώστα ήταν µια στάση που έλεγχε και καθοδηγούσε ο υπουργός Ιωνάς Νικολάου µε τη διευθύντρια των Φυλακών, Άννα Αριστοτέλους».

Η οικογένεια, συµπλήρωσε, θέλει απαντήσεις, θέλει να µάθει γιατί δεν είχαν τη βούληση ενάµιση χρόνο να επιτρέψουν στον µακαριστό Παπακώστα το δικαίωµα αυλισµού, κάτι που επέτρεψαν µόνο µερικούς µήνες πριν το θάνατό του.

Σηµείωσε ότι από τη στιγµή που δεν δίνουν απαντήσεις, «το µόνο που µπορώ να σκεφτώ είναι από εκδικητική συµπεριφορά και ρεβανσισµό».

Ερωτώµενος, πού κατά την άποψή του οφείλεται αυτό, ο Ν. Παπακώστας απάντησε «όταν δεις την ιστορία και τους αγώνες του Κ. Παπακώστα αυτοί οι άνθρωποι ήταν πάντα εναντίον του. Και πολιτικά και άλλως πως…»

Γι’ αυτό η οικογένεια ζητά να διεξαχθεί έρευνα στο Υπουργείο ∆ικαιοσύνης.

Αντιδράσεις και σχόλια στα Μέσα Κοινωνικής ∆ικτύωσης

Οι αντιδράσεις στα Μέσα Κοινωνικής ∆ικτύωσης ήταν πολλές, κυρίως από στελέχη της Αριστεράς. Παραθέτουµε µερικές από αυτές:

Christos Tombazos: ∆εν δικαιώθηκε ο Παπακώστας µε τη χθεσινή απόφαση. ∆εν την είχε ανάγκη. Στη συνείδηση του κόσµου ήταν δικαιωµένος. Αυτό που ανέδειξε η χθεσινή απόφαση είναι την αναλγησία και την εκδικητικότητα της εξουσίας. Προσπάθησαν να τον πείσουν να καταθέσει εναντίον του Χριστόφια. Το ήθος του δεν του επέτρεπε να εξαργυρώσει την υπόθεσή του καταθέτοντας ψέµατα. ∆εν του το συγχώρεσαν. Ο Παπακώστας τούς ντρόπιασε. Σηµαντική η απόφαση για την παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Για να µην υπάρξουν και άλλοι.

Marina Savva: Το ευχαριστώ στον Παπακώστα για τους αγώνες του για τη ∆ηµοκρατία ήταν όχι απλώς να τον κλείσουν στο κελί, αλλά να του απαγορεύσουν και τον ήλιο και τον αέρα. Υπέµεινε ως το τέλος. Αξιοπρεπής. Ακέραιος. Πατριώτης. Μάγκας ως το τέλος. ∆ώδεκα χρόνια µετά, η αλήθεια παρέµεινε ανακατωµένη µε το ψέµα. ∆ώδεκα χρόνια µετά, η αλήθεια επιµένει.

Costas Costa Pele: Μητροπολίτης Λάρνακας Vs Κώστας Παπακώστας… Η εξουσία πάντοτε κρίνει µε επιείκεια αυτούς που την υπηρέτησαν επιτρέποντάς της να συνεχίζει την ηγεµονία της. Αντίθετα, η κάθε εξουσία κρίνει µε απίστευτη σκληρότητα και απανθρωπιά τους πολιτικούς της αντιπάλους ή αυτούς που δεν συµφωνούν µαζί της.

Χρυστάλλα Καρόλου: Αιωνία η µνήµη στον αγωνιστή Κώστα Παπακώστα. Έµαθα τη σύγχρονη ιστορία της Κύπρου µέσα από τις διηγήσεις του, ιστορίες αληθινές από τη ζωή και τους αγώνες του για τη δηµιουργία της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και για την προστασία της από τους ντόπιους προδότες και τους Τούρκους εισβολείς. Νιώθω ευλογηµένη που συνεργάστηκα µαζί του.

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy