Ξεκίνησαν οι διαδικασίες για τη διεξαγωγή των προεδρικών εκλογών του 2023

  • Καθημερινή ενημέρωση

    Κάθε πρωί η επικαιρότητα στο inbox σου.Η Υπηρεσία Εκλογών µελετά την κατάργηση του εκλογικού βιβλιαρίου, αλλά στις προεδρικές εκλογές του ερχόµενου Φεβρουαρίου θα είναι ακόµα σε χρήση, δήλωσε στη «Χαραυγή» ο προϊστάµενος της Υπηρεσίας Μενέλαος Βασιλείου.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, η πρώτη Κυριακή των εκλογών θα είναι η 5η Φεβρουαρίου και η 2η στις 12 Φεβρουαρίου. Ο κ. Βασιλείου αναφέρεται και στο θέµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας αλλά και της επιστολικής ψήφου και σηµειώνει ότι είναι διαδικασίες που υπέχουν προβληµάτων αλλά και υψηλού οικονοµικού κόστους.

Στις αρχές Οκτωβρίου θα λειτουργήσει η ιστοσελίδα για ηλεκτρονική εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο που θα αφορά τις ηλικίες 18 έως 25 ετών και θα απαλλάσσει τον αιτητή από την υποχρέωση να παρουσιαστεί προσωπικά στις αρµόδιες υπηρεσίες.

Συνέντευξη στον Μιχάλη Μιχαήλ

Οι προετοιμασίες της Υπηρεσίας Εκλογών για τις Προεδρικές Εκλογές του Φεβρουαρίου του 2023 ξεκίνησαν εδώ και αρκετούς μήνες. Ο προϊστάµενος της Υπηρεσίας, Μενέλαος Βασιλείου, ανέφερε στη «Χαραυγή» ότι ήδη στις 4 Ιουλίου πραγµατοποιήθηκε µια πρώτη συνάντηση µε τα κόµµατα, όπου συζητήθηκαν κυρίως διαδικαστικά θέµατα, όπως το πότε θα κλείσει ο εκλογικός κατάλογος, οι προϋποθέσεις για τη λειτουργία Εκλογικών Κέντρων στο εξωτερικό, η ηµεροµηνία κατάθεσης των υποψηφιοτήτων κι άλλα σχετικά.

Γιατί δεν γίνεται αυτόµατη εγγραφή των ψηφοφόρων;

Είναι ένα θέµα που συζητήθηκε κατά καιρούς και στη Βουλή. Το πρόβληµα όµως είναι ότι η νοµοθεσία µιλά για 6µηνη παραµονή στην Κύπρο, κάτι που ισχύει σε πολλές χώρες. Αν γίνει αυτόµατη εγγραφή, τα µόνα κριτήρια που θα µπορούν να ελεγχθούν είναι η υπηκοότητα και η ηλικία, δεν µπορούµε να έχουµε πιστοποιηµένη πληροφόρηση εάν κάποιος είναι όντως µόνιµος κάτοικος Κύπρου.

Θα υπάρξει επίσης πρόβληµα και µε τους Τ/κ που δεν θα µπορούµε να γνωρίζουµε εάν όντως διαµένουν µόνιµα στις ελεύθερες περιοχές. Σηµειώστε ότι στην ειδική έκθεση του ΟΑΣΕ, οι οποίοι ήρθαν για τις βουλευτικές του 2021, αναγνωρίζεται η νοµοθεσία και οι ιδιαιτερότητες της Κύπρου και εισηγούνται τη µελέτη ανάπτυξης συστήµατος ηλεκτρονικής εγγραφής, δηλ. αυτό που προσπαθούµε να κάνουµε τώρα.

∆ηλαδή µελετάται το θέµα της ηλεκτρονικής εγγραφής;

Υπάρχει επαφή µε το Τµήµα Πληροφορικής µε στόχο στις αρχές Οκτωβρίου να λειτουργήσει η ιστοσελίδα για ηλεκτρονική εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο που θα αφορά τις ηλικίες 18 έως 25 ετών. Μελλοντικά, η ηλεκτρονική διαδικασία θα επεκταθεί και στις άλλες ηλικιακές οµάδες νέων ψηφοφόρων.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά, χωρίς να χρειάζεται ο αιτητής να παρουσιαστεί στις αρµόδιες υπηρεσίες. Σηµειώνω ότι και η γραπτή αίτηση είναι απλή διαδικασία, δεν χρειάζονται πιστοποιήσεις από τον κοινοτάρχη ή φωτογραφία, µε την προϋπόθεση ότι στο σύστηµα υπάρχει πρόσφατη φωτογραφία του αιτητή. Ξέρουµε ότι για τις ηλικίες που προανάφερα το πιο φυσικό είναι κάποιος να σπουδάζει στο εξωτερικό, αλλά δεν ζητούµε πιστοποιητικό ότι όντως βρίσκεται στο εξωτερικό, θεωρούµε ότι η µόνιµη κατοικία του είναι στην Κύπρο.

Υπάρχει κάποια διαφοροποίηση όσον αφορά τα άτοµα που ανήκουν στις θρησκευτικές οµάδες -Μαρωνίτες, Αρµένηδες και Λατίνοι;

Στο παρόν στάδιο, αυτοί οι ψηφοφόροι θα µπορούν να κάνουν την εγγραφή τους µέσω της ιστοσελίδας, αλλά εκεί θα ενηµερώνονται ότι θα γίνει επικοινωνία µαζί τους για να προσκοµίσουν βεβαίωση της εκκλησίας τους.

Στη δεύτερη φάση, που θα γίνει αργότερα, µετά τις Προεδρικές, θα µπορεί να γίνεται απευθείας αποστολή αυτών των εγγράφων.

Να σηµειώσω ότι ούτε οι Τ/κύπριοι θα καλύπτονται σε αυτή τη φάση µέχρι τις Προεδρικές. Θα έχουν τη δυνατότητα να το πράξουν στη δεύτερη φάση.

Μέχρι στιγµής πόσοι Τ/κύπριοι είναι εγγεγραµµένοι στον κατάλογο;

Μέχρι στιγµής έχουµε εγγεγραµµένους 709. Να πούµε όµως ότι για τους Τ/κ απαιτείται να έχουν ταυτότητα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και να διαµένουν στις ελεύθερες περιοχές.

Συνολικά πόσοι είναι µέχρι στιγµής οι εγγεγραµµένοι ψηφοφόροι;

Μέχρι τον περασµένο µήνα ήταν 551.766.

Υπάρχουν κι αυτοί που θέλουν να µεταφέρουν τα εκλογικά τους δικαιώµατα σε άλλη επαρχία, δήµο ή κοινότητα. Τι πρέπει να κάνουν;

Η διαδικασία δεν έχει αλλάξει και ισχύει ό,τι ίσχυε µέχρι τώρα. Πρέπει να συµπληρώσουν το σχετικό έντυπο και να κατέχουν πιστοποίηση του κοινοτάρχη της ενορίας ή της κοινότητας που ζητούν να µεταφερθούν. Την αίτηση µπορούν να την εξασφαλίσουν είτε από τα γραφεία του επάρχου, είτε από την ιστοσελίδα των εκλογών, είτε από τα ΚΕΠ ή τα ταχυδροµεία. Θα πρέπει επίσης να πάρουν αυτοπροσώπως τα έντυπα. Η τελευταία προθεσµία συνήθως ήταν η 2α Ιανουαρίου, αλλά εκκρεµεί νοµοσχέδιο που προτείνει την 27η ∆εκεµβρίου ως τελευταία προθεσµία, άρα αναµένουµε να δούµε αν θα περάσει το προτεινόµενο νοµοσχέδιο ή όχι.

Στη δεύτερη φάση, µετά τις προεδρικές εκλογές και αυτές οι αιτήσεις θα µπορούν να γίνονται ηλεκτρονικά.

Εφόσον ψηφίζουµε πλέον µε τις ταυτότητες, χρειάζεται το εκλογικό βιβλιάριο;

Είναι ένα θέµα που το συζητούµε µε διάφορους αρµόδιους φορείς για να δούµε αν µπορούµε να καταργήσουµε το εκλογικό βιβλιάριο.

Τα εκλογικά κέντρα παραµένουν τα ίδια όπως στο παρελθόν ή θα αυξηθούν;

Αυτό θα εξαρτηθεί από τις εγγραφές νέων ψηφοφόρων, συνεπώς δεν µπορούµε να γνωρίζουµε αυτή τη στιγµή. Θα ξέρουµε µέχρι τον Ιανουάριο.

Στην Κύπρο δεν µπορούµε να εφαρµόσουµε την ηλεκτρονική ψηφοφορία;

Σε όλο τον κόσµο µόνο η Εσθονία την εφαρµόζει. Κι αυτό διότι κοστίζει! Το θέµα αυτό απασχόλησε τις ευρωπαϊκές χώρες την περίοδο του κορονοϊού, όµως από τη µελέτη προέκυψε ότι υπάρχουν και σοβαρά θέµατα ασφάλειας, αλλά αυξάνεται κατακόρυφα και το κόστος, αφού θα τρέχουν µαζί δύο διαδικασίες, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται, δηλαδή η συνήθης διαδικασία και η ηλεκτρονική.

Κι επειδή λέγεται ότι µε την ηλεκτρονική ψήφο µπορεί να µειωθεί η αποχή, οι µελέτες έδειξαν ότι εκείνος που δεν πάει να ψηφίσει δεν πάει, όχι γιατί τον απασχολεί ο τρόπος ψηφοφορίας, αλλά διότι δεν θέλει να ψηφίσει.

Επιστολική ψήφος µπορεί να υπάρξει, όπως υπάρχει π.χ. στις ΗΠΑ;

Υπάρχουν όντως χώρες που την εφαρµόζουν, όπως οι ΗΠΑ. Η πρακτική όµως έδειξε ότι έγιναν αφορµή να αµφισβητηθούν και εκλογικά αποτελέσµατα. Με βάση τα δεδοµένα της Κύπρου δεν θα είχε κάτι να προσθέσει, γι’ αυτό δεν είναι κάτι που το εξετάζουµε.

Με τα εκλογικά κέντρα του εξωτερικού τι γίνεται;

Θα λειτουργήσουν όπως και προηγουµένως εκεί που θα υπάρχει ο ελάχιστος αριθµός ενδιαφερόµενων ψηφοφόρων. Ο µίνιµουµ αριθµός για τις προεδρικές εκλογές είναι οι 50 ψηφοφόροι.

Μέχρι στιγµής θεωρείται δεδοµένο ότι θα λειτουργήσουν εκλογικά κέντρα σε µεγάλες πόλεις, όπως Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λονδίνο και Μάντσεστερ που συνήθως συµπληρώνουν τον αριθµό. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από τις 3 Οκτωβρίου µέχρι τις 27 ∆εκεµβρίου, εφόσον εγκριθεί το σχετικό νοµοσχέδιο, διαφορετικά θα κλείσει ο κατάλογος στις 2 Ιανουαρίου.

Να πούµε εδώ ότι η εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους δεν έχει ηµεροµηνία λήξης, είναι συνεχής. Μπορεί κάποιος να εγγραφεί οποιαδήποτε στιγµή και ανά τριµηνία συµπληρώνεται ο κατάλογος.

Πότε θα έχουµε την υποβολή υποψηφιοτήτων;

Όπως ξέρετε, ο πρώτος γύρος των εκλογών θα γίνει στις 5 Φεβρουαρίου και ο 2ος στις 12 Φεβρουαρίου. Η υποβολή υποψηφιοτήτων θα γίνει στις 5 Ιανουαρίου.

Έχει αλλάξει κάτι στα δεδοµένα της υποβολής υποψηφιοτήτων, όπως το παράβολο ή ο αριθµός όσων προτείνουν ή στηρίζουν µια υποψηφιότητα;

Όχι δεν έχει αλλάξει κάτι, ισχύουν τα όσα ίσχυαν στις προηγούµενες προεδρικές εκλογές. Το παράβολο παραµένει στις €2.000 και τα έγγραφα υποψηφιότητας του κάθε υποψήφιου πρέπει να υπογράφονται από έναν εκλογέα ο οποίος τον προτείνει και από 100 εκλογείς που τον υποστηρίζουν.

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.