Η πλατφόρµα για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς ανεβαίνει σήµερα στο διαδίκτυο και ξεκινούν οι καταχωρίσεις ακινήτων, στη βάση του διατάγµατος του Υπουργού Οικονοµικών, Χάρη Γεωργιάδη.

Η πλατφόρµα είναι πανοµοιότυπη µ’ αυτήν που χρησιµοποιούν οι τράπεζες στην Ελλάδα και στην οποία σήµερα είναι αναρτηµένοι 51.921 πλειστηριασµοί και άλλοι 1.035 για τις αµέσως επόµενες µέρες. Και αυτό είναι ενδεικτικό του τι θα γίνει το επόµενο χρονικό διάστηµα στην Κύπρο. Μάλιστα οι τράπεζες ετοίµασαν ήδη την πρώτη λίστα ακινήτων, τα οποία θα τεθούν σε ηλεκτρονική εκποίηση.

ΚΑΖ