Ξεκινούν σήμερα οι αυταρχικά επιβληθείσες εξετάσεις τετραμήνων

ÌáèçôÝò óõììåôÝ÷ïõí óôéò Ðáãêýðñéåò ÅîåôÜóåéò óôï Ëýêåéï Áêñüðïëçò, ÐáñáóêåõÞ 21 ÌáÀïõ 2021. Ìå ôï ìÜèçìá ôçò Âéïëïãßá áíïßãåé óÞìåñá ÐáñáóêåõÞ, ç áõëáßá ôùí Ðáãêýðñéùí ÅîåôÜóåùí 2021 ãéá ôïõò õðïøçößïõò ãéá ôçí åéóáãùãÞ óôçí ÔñéôïâÜèìéá Åêðáßäåõóç. ÊÕÐÅ/ÊÁÔÉÁ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ

Με το μάθημα των Νέων Ελληνικών για όλους τους μαθητές της Γ’ Λυκείου και τα μαθήματα Εμπορικά, Χημεία, Λογική-Φιλοσοφία ή Λογοτεχνία για μαθητές της Β’ Λυκείου ξεκινούν σήμερα οι εξετάσεις Α’ τετραμήνου.


Κατεβάστε το  Dialogos App
Apple | Android | HuaweiΠαρά τις εκκλήσεις και τα επιχειρήματα που προτάσσουν εδώ και μήνες εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς αλλά και πολιτικά κόμματα για αναστολή τουλάχιστον για τη Γ’ Λυκείου των εξετάσεων τετραμήνου, κάτι τέτοιο δεν έγινε με το Υπουργείο Παιδείας να τις εφαρμόζει.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστοφίδης, σε δήλωσή του χαρακτηρίζει τις εξετάσεις τετραμήνου «παιδαγωγικό έγκλημα», σημειώνοντας ότι το ΥΠΠΑΝ τις επιβάλλει με αυταρχισμό και γινάτι. Σημειώνει ότι το ΥΠΠΑΝ «επιμένει με απίστευτο γινάτι να βάλει χιλιάδες μαθητές στη δοκιμασία των εξετάσεων τετραμήνων, ενώ οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και οι γονείς τους, όλα τα κόμματα πλην του ΔΗΣΥ, του έλεγαν να τις αναβάλουν». Προσθέτει δε, ότι αυτό γίνεται «ενώ καθηγητές απουσιάζουν και δεν μπορούν να λύσουν απορίες των μαθητών, ενώ μαθητές απουσιάζουν μαζικά, ενώ δεν γίνονται αναπληρώσεις και το κάθε τμήμα έχει καθημερινά “κενές”. Το γινάτι και τον αυταρχισμό του Υπουργού τον πληρώνουν χιλιάδες μαθητές και οι γονείς τους», καταλήγει.

Μιλώντας στη «Χαραυγή» ο πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ, Κώστας Χατζησάββας, σημείωσε πως δυστυχώς οι ανάγκες για αντικαταστάσεις δεν καλύφτηκαν, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται αλυσιδωτές επιπτώσεις. Ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Γονέων Μέσης, Χαράλαμπος Διονυσίου, τόνισε ότι δυστυχώς, παρά τη μάχη με επιχειρήματα που δόθηκε για εξαίρεση τουλάχιστον των τελειόφοιτων, οι εξετάσεις ξεκινούν. Σημείωσε ότι τις προηγούμενες μέρες τα παιδιά προετοιμάστηκαν, με πολλούς να τρέχουν σε ιδιωτικά φροντιστήρια.

Ειρηναίος Πίττας

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.