Ξεκρέμαστοι δεκάδες ειδικευόμενοι ιατροί – Ασυνεννοησία μεταξύ Υπουργείων Ελλάδας-Κύπρου

Καταγγέλλουν ασυνεννοησία μεταξύ Υπουργείων Ελλάδας-Κύπρου

Μετέωροι παραµένουν Κύπριοι ιατροί ένα βήµα πριν να αποκτήσουν τον τίτλο ειδικότητάς τους.


Την ώρα που τα δηµόσια νοσοκοµεία της χώρας µας µαστίζονται από φυγή ιατρών, δεκάδες ειδικευόµενοι δεν µπορούν να παρακαθίσουν στις εξετάσεις για απόκτηση του τίτλου τους, µε αποτέλεσµα να µένουν άνεργοι. Συγκεκριµένα, οι ειδικευόµενοι ιατροί καταγγέλλουν πως η ασυνεννοησία µεταξύ των Υπουργείων Υγείας της Ελλάδας και της Κύπρου τους αφήνει εκτεθειµένους και χωρίς τη δυνατότητα να αποκτήσουν τίτλο µε τον τρόπο που γινόταν µέχρι σήµερα.

Σύµφωνα µε το Συµβούλιο Ειδικευοµένων Ιατρών Κύπρου, µε βάση τη συµφωνία Κύπρου-Ελλάδας στον τοµέα της ∆ηµόσιας Υγείας Κύπριοι και Έλληνες υπήκοοι µπορούν να πραγµατοποιήσουν µέρος ή/και ολόκληρη τη χρονική περίοδο που απαιτείται για απόκτηση ειδικότητας σε Νοσηλευτήρια ή Ιατρικά Ιδρύµατα της Κύπρου που έχουν αναγνωριστεί ως κατάλληλα από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας της Ελλάδας, γεγονός που εξυπηρετεί τόσο τη ∆ηµόσια Υγεία της Κύπρου όσο και τους νέους ιατρούς, οι οποίοι µπορούν να αποκτήσουν τίτλο ειδικότητας µε άσκηση σε νοσηλευτήρια της πατρίδας τους.

Μετά την τροποποίηση της σχετικής νοµοθεσίας στην Ελλάδα, πλέον «οι ιατροί ελληνικής υπηκοότητας ή κοινοτικοί υπήκοοι, οι οποίοι επιθυµούν να αποκτήσουν τίτλο ειδικότητας στη χώρα µας, οφείλουν να έχουν εκπληρώσει την υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου πριν τη συµµετοχή τους στις απαιτούµενες εξετάσεις ή να έχουν νόµιµη απαλλαγή. Η παρούσα διάταξη δεν περιλαµβάνει τους ιατρούς που αποφοίτησαν πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου». Όπως µας αναφέρθηκε από πλευράς του Συµβουλίου, το οποίο εκπροσωπεί πέραν των 200 ατόµων, είναι δεκάδες αυτοί που ολοκληρώνουν άµεσα την ειδικότητά τους στην Κύπρο, αλλά δεν τους δίνεται η δυνατότητα να συµµετάσχουν στις εξετάσεις που διοργανώνει η Ελλάδα για απόκτηση του τίτλου όπως γινόταν µέχρι σήµερα.

Πλέον, απαιτείται αφενός µεν η εκπλήρωση της Υπηρεσίας Υπαίθρου στην Ελλάδα και αφετέρου η κατοχή άδειας ασκήσεως από τον Πανελλήνιο ιατρικό σύλλογο. Από την πλευρά τους οι Κύπριοι ειδικευόµενοι επισηµαίνουν ότι η υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου δεν θα έπρεπε να αφορά τους Κύπριους ιατρούς οι οποίοι δεν προτίθενται να εργαστούν στην Ελλάδα και έχουν πραγµατοποιήσει την ειδικότητά τους στην Κύπρο.


Επίσης, διευκρινίζεται ότι υπάρχουν ιατροί οι οποίοι έχουν αποφοιτήσει από άλλα ευρωπαϊκά πανεπιστήµια και επέλεξαν να ειδικευτούν αποκλειστικά στην Κύπρο λόγω προσωπικών λόγων. Συνεπώς, η διευθέτηση αυτή είναι από δύσκολη έως αδύνατη. Το όλο θέµα πάντως είχε προκύψει και παλαιότερα, ωστόσο είχε διευθετηθεί υπογράφοντας υπεύθυνη δήλωση ότι δεν θα εργαστούν στην Ελλάδα.

Επιπλέον, στα συµβόλαια που υπογράφουν οι ειδικευόµενοι στην Κύπρο κατά την έναρξη της ειδικότητάς τους δεν εµπεριέχεται αυτή η υποχρέωση, οπότε, σύµφωνα µε τους ίδιους, εγείρονται και νοµικά ζητήµατα. Ακόµη, όπως µας αναφέρουν, αποτελεί σχήµα οξύµωρο να απαιτείται από ιατρό που ασκεί την ιατρική στην Κύπρο να έχει άδεια ασκήσεως από Ελληνικό Ιατρικό Σύλλογο και να µην καλύπτεται µε αυτή του αρµόδιου ΠΙΣ.

Ελένη Κωνσταντίνου

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.