Του Γιώργου Καµπανέλλα*

Η Ινδία, η αναδυόµενη οικονοµία των 2,8 τρισεκατοµµυρίων δολαρίων, έχει καθορίσει ως στόχο τον πολλαπλασιασµό των οικονοµικών της αλληλεπιδράσεων, προσβλέποντας µέχρι το 2025 να φθάσει τα 5 τρισεκατοµµύρια δολάρια. Οικονοµικοί αναλυτές εκτιµούν ότι η έκτη σήµερα στον κόσµο οικονοµία της Ινδίας θα αναδειχθεί µέχρι το 2035 ως η δεύτερη µεγαλύτερη οικονοµία παγκοσµίως, µετά την οικονοµία της Κίνας.

Πρόκειται για µια µεγάλη αγορά, µε πληθυσµό που ξεπερνά τα 1,3 δισεκατοµµύρια, η οποία κρύβει τεράστιες επενδυτικές προοπτικές και για την Κύπρο. Μάλιστα, η αβεβαιότητα του Brexit φαίνεται να διανοίγει νέες δυνατότητες και ευκαιρίες για την Κύπρο στο επίπεδο της προσέλκυσης εταιρειών για την ίδρυση έδρας ή για τη µεταφορά των δραστηριοτήτων τους, αλλά και για την εισροή funds ινδικών συµφερόντων. Η Ινδία, όπως και η Κύπρος είναι µέλος της κοινοπολιτείας, ενώ η χώρα µας διαθέτει όπως και η Ινδία νοµικό σύστηµα βασισµένο στο αγγλικό δίκαιο. Πρόσθετο πλεονέκτηµα είναι και η συµφωνία αποφυγής διπλής φορολογίας που έχει πρόσφατα επαναβεβαιωθεί ανάµεσα στις δύο χώρες.


Ήδη η Κύπρος συγκαταλέγεται σήµερα µεταξύ των δέκα µεγαλύτερων επενδυτών στην Ινδία, µε συνολικές επενδύσεις που φθάνουν τα δέκα δισεκατοµµύρια δολάρια. Παράλληλα, οι παραδοσιακά εξαιρετικές διακρατικές σχέσεις, αλλά και οι οικονοµικές σχέσεις ανάµεσα στις δύο χώρες δηµιουργούν πρόσφορο έδαφος για την προώθηση της Κύπρου κυρίως ως πύλης εισόδου στη µεγάλη ευρωπαϊκή αγορά, αλλά και τις αγορές της νοτιοανατολικής Μεσογείου.

Όχι τυχαία, ο Κυπριακός Οργανισµός Προώθησης Επενδύσεων (Invest Cyprus) στο πλαίσιο της αναθεωρηµένης στρατηγικής του έχει κατατάξει την αγορά αυτή ψηλά στις προτεραιότητες των προωθητικών του δράσεων καταρτίζοντας συγκεκριµένο πλάνο. Η προώθηση της Κύπρου, η διερεύνηση και η αξιοποίηση ευκαιριών που δυνατό να υπάρχουν στην τεράστια γεωγραφική περιοχή που εξαπλώνεται από το Νέο ∆ελχί µέχρι το Τόκιο, και που πέραν της Ινδίας περιλαµβάνει τις χώρες της Νοτιοανατολικής και Νότιας Ασίας καθώς και της Άπω Ανατολής, έχουν τεθεί ψηλά στις προτεραιότητες του Invest Cyprus.

Μετά την προώθηση της χώρας µας στην ιαπωνική πρωτεύουσα στην παρουσία της Υφυπουργού Ναυτιλίας τον περασµένο Μάιο και το επιτυχηµένο roadshow στις τρεις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας τον επόµενο µήνα, ο Invest Cyprus πραγµατοποίησε προ ολίγων ηµερών σειρά προωθητικών δράσεων σε τρεις πόλεις της Ινδίας µε διαφορετική στόχευση στην κάθε περίπτωση. Η προσπάθεια επικεντρώθηκε στην ενηµέρωση της ινδικής επιχειρηµατικής κοινότητας για τα πλεονεκτήµατα που προσφέρει η Κύπρος, µε ζητούµενο την προσέλκυση εταιρειών για την ίδρυση έδρας ή µεταφοράς των δραστηριοτήτων τους στο νησί, καθώς και άµεσων ξένων επενδύσεων στους τοµείς της τεχνολογίας, των επενδυτικών ταµείων, των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, σε µεγάλα τουριστικά έργα, καθώς και στον τοµέα της οπτικοακουστικής βιοµηχανίας.

Συγκεκριµένα, ενώπιον συνολικά 250 επιχειρήσεων σε τρεις µεγάλες πόλεις της Νότιας Ινδίας, οι οποίες πληθυσµιακά ξεπερνούν τα 40 εκατ. συνολικά, παρουσιάσαµε στο πλαίσιο πέντε διαφορετικών εκδηλώσεων και δεκάδων b2b συναντήσεων, τις προοπτικές που µπορεί η Κύπρος να προσφέρει.
Προοπτικές επωφελών συνεργασιών υπάρχουν και στον τοµέα της οπτικοακουστικής βιοµηχανίας. Ως γνωστόν η Ινδία διαθέτει µία δηµοφιλή εγχώρια κινηµατογραφική βιοµηχανία, στην οποία συγκαταλέγεται και το γνωστό Bollywood. H παρουσία µας φέτος στην τελετή των διεθνών βραβείων του Ινδικού Κινηµατογράφου καταδεικνύει τις προοπτικές στον τοµέα αυτό. Κατά την παραµονή µας είχαµε την ευκαιρία να συναντηθούµε µε σηµαντικούς παράγοντες του Bollywood και να επισκεφθούµε µεγάλα κινηµατογραφικά στούντιο, παρουσιάζοντάς τους την προοπτική της παραγωγής ινδικών ταινιών στη χώρα µας.

Ως Invest Cyprus είµαστε πεπεισµένοι ότι µε την κατάλληλη προώθηση, η Κύπρος µπορεί να τοποθετηθεί στις επιλογές των ινδικών επιχειρήσεων διεθνών δραστηριοτήτων που έχουν στο στόχαστρό τους τη µεγάλη ευρωπαϊκή αγορά. Το επικείµενο Brexit και η συνεχιζόµενη αβεβαιότητα που επικρατεί στο Λονδίνο, τον παραδοσιακό ευρωπαϊκό προορισµό των ινδικών επιχειρήσεων, δηµιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για προώθηση της Κύπρου ως εναλλακτικής πύλης εισόδου στη µεγάλη ευρωπαϊκή αγορά, µε ταυτόχρονη πρόσβαση στις αγορές της νοτιοανατολικής Μεσογείου λόγω γειτνίασης, αλλά και των υπόλοιπων 60 και πλέον χωρών µε τις οποίες η χώρας µας διαθέτει συµφωνίες αποφυγής διπλής φορολογίας.

Ταυτόχρονα δε, καθιστούν επιτακτική τη συνεχή και έντονη παρουσία στην Ινδία του Invest Cyprus, του οργανισµού του κράτους που είναι υπεύθυνος για την ολοκληρωµένη προώθηση της χώρας στο εξωτερικό ως ελκυστικού επενδυτικού προορισµού. Προς την κατεύθυνση αυτή, η ενδεχόµενη ενίσχυση της µόνιµης παρουσίας της ∆ηµοκρατίας στη χώρα µέσω της διπλωµατικής µας αποστολής αναµφίβολα θα συµβάλει θετικά στην αποτελεσµατικότητα των προσπαθειών και πρωτοβουλιών που τροχιοδροµούνται από τον Οργανισµό µας.

*Γενικός ∆ιευθυντής Invest Cyprus