Ξενοδοχειακή μονάδα στις Πλάτρες: Ανεξέλεγκτες και παράνομες εργασίες – Σφάγιασαν 97 δέντρα χωρίς άδεια

  • Καθημερινή ενημέρωση

    Κάθε πρωί η επικαιρότητα στο inbox σου.


Σημαντικά κενά εντοπίζει η Ελεγκτική Υπηρεσία ως προς τις διαδικασίες που δρομολογούνται για ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας στην κοινότητα Πάνω Πλατρών.

Με έκθεση που διαβίβασε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, η Ελεγκτική Υπηρεσία αναφέρει πως το μεγαλύτερο μέρος της προτεινόμενης ανάπτυξης, για την οποία άρχισαν ανεξέλεγκτες και παράνομες χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες, πριν την εξασφάλιση όλων των απαραίτητων από τη νομοθεσία αδειών, χωροθετείται εντός της ζώνης Προστασίας του ποταμού Κούρη.

Είναι προφανές, αναφέρει στα ευρήματά της η Ελεγκτική Υπηρεσία ότι και ο ελάχιστος κίνδυνος ρύπανσης του υπό αναφορά ταμιευτήρα κρίνεται πολύ σοβαρός, αφού αυτός αποτελεί, σύμφωνα με το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, την κύρια πηγή ύδρευσης της Κύπρου.

Ενδεχόμενη ρύπανση του ταμιευτήρα, από τις ανεξέλεγκτες και παράνομες εργασίες του κύριου του έργου, αφενός παραβιάζει, όπως αναφέρεται, τις πρόνοιες της περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων νομοθεσίας και αφετέρου ενδέχεται να επιφέρει ανυπολόγιστες συνέπειες, προκαλώντας πολύ σοβαρά προβλήματα στις δυνατότητες ύδρευσης της Κύπρου, λαμβάνοντας υπόψη ότι διαχρονικά αντιμετωπίζει συχνά και σοβαρά προβλήματα λειψυδρίας.

Την ίδια ώρα η Ελεγκτική Υπηρεσία εντοπίζει στα ευρήματά της, ασάφειες αναφορικά με την περιγραφή του έργου, αφού οι αρμόδιες Αρχές, όπως αναφέρει δεν είχαν, μέχρι και την ημερομηνία ετοιμασίας της Έκθεσης, πλήρη και σαφή εικόνα επί του θέματος.

Επισημαίνει ότι υπάρχουν αντιφάσεις μεταξύ των αναθεωρημένων σχεδίων της ανάπτυξης και της περιγραφής του έργου στη Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον ενώ παράλληλα εντοπίζει ζητήματα μη αρχειοθέτησης όλων των εγγράφων στον φάκελο της Πολεοδομικής Αίτησης από την Πολεοδομική Αρχή και μη υποβολή τους για έλεγχο στην Ελεγκτική Υπηρεσία, όταν ζητήθηκε ο εν λόγω φάκελος. Αυτό έγινε μεταγενέστερα, όταν περιήλθε εις γνώσει της Υπηρεσίας ότι υπήρχαν πρόσθετα έγγραφα που δεν είχαν προσκομιστεί για έλεγχο.

Αποκοπή δέντρων

Παρόλο που το Τμήμα Περιβάλλοντος διαπίστωσε παράνομες επεμβάσεις από τις 15 Οκτωβρίου του 2020 και παρά το γεγονός ότι έξι ημέρες μετά ενημέρωσε την Πολεοδομική Αρχή ότι ο κύριος του έργου είχε αρχίσει κατασκευαστικές εργασίες και είχε προχωρήσει στην αποκοπή 97 δέντρων, η Αρχή εξέδωσε Ειδοποίηση Επιβολής (σ.σ εντολή απαγόρευσης εργασιών) στις 10 Αυγούστου 2021, δέκα μήνες αργότερα και μετά από δεύτερη επιστολή του Τμήματος Περιβάλλοντος στις 9 Αυγούστου 2021, που την ενημέρωνε για νέες επεμβάσεις όπως εκχερσώσεις, εκσκαφές και ισοπεδώσεις και παράνομα ανεγειρόμενη οικοδομή.

Ο κύριος του έργου, αναφέρει η ΕΥ, θεωρώντας δεδομένη την εξασφάλιση Πολεοδομικής Άδειας, προχώρησε στην αυθαίρετη και έκνομη αποκοπή μεγάλου αριθμού δέντρων, προτού την εξασφαλίσει, η οποία συνιστά περιφρόνηση, τόσο της περί Δασών νομοθεσίας, αλλά καιτου φυσικού περιβάλλοντος γενικότερα.

Παραθέτοντας την πορεία των γεγονότων Η ΕΥ επισημαίνει ότι παρόλο που το Τμήμα Περιβάλλοντος, ως η Περιβαλλοντική Αρχή, στην επιστολή του, ημερ. 9.8.2021, προς την Πολεοδομική Αρχή, αναφέρεται σε σωρεία παράνομων επεμβάσεων (εκχερσώσεις, εκσκαφές, ισοπεδώσεις, ανεγειρόμενη οικοδομή), έκρινε ότι μπορούσε να προχωρήσει σε ολοκληρωμένη αξιολόγηση του έργου.
Στη βάση των γεγονότων η Ελεγκτική Υπηρεσία κρίνει ότι η Περιβαλλοντική Αρχή δεν έλαβε υπόψη της όλες τις παράνομες επεμβάσεις, αλλά ούτε και το πραγματικό μέγεθός τους, κατά τη λήψη της απόφασής της να συνεχίσει η διαδικασία αξιολόγησης στην Επιτροπή, της Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Η κατασκευάστρια

Σύμφωνα με τα ευρήματα της ΕΥ, η κατασκευαστική εταιρεία δεν παρουσίασε, ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος, σε συνεδρία της στις 6 Οκτωβρίου 2021, πλήρη εικόνα των παράνομων χωματουργικών και κατασκευαστικών εργασιών στα τεμάχια της προτεινόμενης ανάπτυξης, αφού, στο υπόμνημά της, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2021, ισχυρίστηκε ότι οι κατασκευαστικές εργασίες γίνονταν στο πλαίσιο της άδειας για οικοπεδοποίηση, χωρίς ωστόσο να αναφερθεί στις κατασκευαστικές εργασίες που σχετίζονταν με την υπό εξέταση Πολεοδομική Αίτηση.

Δεν αξιολογήθηκαν, επίσης όπως αναφέρει, οι πιθανές συσσωρευτικές επιπτώσεις, που το υπό εξέταση έργο ενδέχεται να προκαλέσει στο περιβάλλον, ούτε και οι πιθανές σωρευτικές επιπτώσεις ρύπανσης στον ταμιευτήρα ύδρευσης του Φράγματος Κούρη, ούτε εξετάστηκαν οι πιθανές ευθύνες του επιβλέποντος μηχανικού και του εργολήπτη.

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.