Ξενοδοχειακή: Στην κόψη του ξυραφιούΤου Ξενή Χ. Ξενοφώντος*

Κυβέρνηση και ξενοδόχοι διακηρύττουν ότι το µέγα στοίχηµα για τον κυπριακό τουρισµό είναι η ποιότητα, η διακριτή ταυτότητα και η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής για τον τουρισµό µε ορίζοντα το 2030.

∆υστυχώς, αυτή τη φιλόδοξη προοπτική τείνουν να τινάξουν στον αέρα οι ξενοδόχοι µε την άτεγκτη πολιτική που ακολουθούν εδώ και καιρό στην αντίκριση των εργατικών αιτηµάτων και εν γένει των συνδικαλιστικών προσεγγίσεων για ποιοτικότερο τουριστικό προϊόν. Οι διαπραγµατεύσεις για ανανέωση της συλλογικής σύµβασης στον ευρύτερο τοµέα της Τουριστικής Βιοµηχανίας έχουν ναυαγήσει. Υπαίτιοι για την ανεπιθύµητη αυτή κατάσταση είναι οι Σύνδεσµοι Ξενοδόχων, οι οποίοι πεισµατικά αρνούνται να ικανοποιήσουν βασικά εργατικά αιτήµατα για καλύτερους όρους απασχόλησης και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας που έχουν πληγεί βαρύτητα στην 7χρονη οικονοµική ύφεση, όταν µάλιστα ο µόνος κλάδος που δεν έχει επηρεασθεί από την κρίση είναι ο τουριστικός. Παρά ταύτα, οι ξενοδοχοϋπάλληλοι µε προτροπή των συντεχνιών τους, προκειµένου να υποβοηθηθεί η γενικότερη ανάκαµψη της οικονοµίας προς όφελος όλων, έκαναν θυσίες αποδεχόµενοι µείωση/πάγωµα αµοιβών και ωφεληµάτων. ∆υστυχώς, η µεγάλη πλειοψηφία των ξενοδόχων δεν έχει εκτιµήσει την υπεύθυνη αυτή στάση επιµένοντας στη συνήθη πρακτική τους για συνέχιση της πολιτικής των εξευτελιστικών µισθών και της εργασιακής εκµετάλλευσης.


Είναι λυπηρό και συνάµα πολύ ανησυχητικό το αδιέξοδο του διαλόγου στην ξενοδοχειακή βιοµηχανία στην παρούσα χρονική συγκυρία των υψηλών ρυθµών οικονοµικής ανάπτυξης µε κινητήριο άξονα τον Τουρισµό.

Αν πράγµατι οι ξενοδόχοι εννοούν όσα λένε και θέλουν ποιοτική εργασιακή οµαλότητα, αναβάθµιση του προϊόντος και βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών, οφείλουν να αποδείξουν έµπρακτα: *Προσήλωση στα εργασιακά θέσµια *Επίδειξη του απαιτούµενου σεβασµού στο προσωπικό µε καλύτερους µισθούς και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας * Ανανέωση της συλλογικής σύµβασης σε πνεύµα σύνεσης και ευθύνης * Να αξιοποιήσουν στον µέγιστο βαθµό το ντόπιο καταρτισµένο εργατικό προκειµένου ο κυπριακός τουρισµός να αποκτήσει την επιθυµητή από όλους ταυτότητα µε κύριο χαρακτηριστικό τη φιλοξενία και την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών. Ενόψει του διαλόγου που θα ξεκινήσει σύντοµα στη Μεσολαβητική Υπηρεσία για επίλυση της εργατικής διαφοράς που προέκυψε στις απευθείας διαπραγµατεύσεις, καλούνται οι ξενοδόχοι να υπερβούν τις προσφιλείς πρακτικές της αρπαχτής και της εργασιακής εκµετάλλευσης, συµβάλλοντας στην εδραίωση της εργασιακής ειρήνης.

Ας στρέψουν το βλέµµα τους στο αποτέλεσµα του διαλόγου συντεχνιών – εργολάβων που κατάφεραν να βρουν τη χρυσή τοµή επιλύοντας τις διαφορές τους µε καλή θέληση και γνώµονα το καλό της οικονοµίας. Σε αντίθετη περίπτωση η εργασιακή έκρηξη που θα επέλθει µεσούσης της τουριστικής περιόδου αιχµής θα τινάξει το τουριστικό οικοδόµηµα στον αέρα. Με δική τους αποκλειστική ευθύνη.

*∆ηµοσιογράφος