Περισσότερες από 1.100 καταγγελίες σε 72 ώρες από την Αστυνομία

582 από τις καταγγελίες αφορούσαν το αδίκημα της παράβασης του ορίου ταχύτηταςΠέραν των 1.100 καταγγελιών προέκυψαν κατά τις οργανωμένες επιχειρήσεις της Αστυνομίας, σε όλες τις πόλεις, για πάταξη φαινομένων οχληρίας, παραβατικότητας, καθώς και της πρόληψης των οδικών τροχαίων συγκρούσεων.

Σύμφωνα με αστυνομική ανακοίνωση, συνεχίστηκαν το τριήμερο 3-5/7/2020, οι οργανωμένες επιχειρήσεις της Αστυνομίας, σε όλες τις πόλεις, για πάταξη φαινομένων οχληρίας, παραβατικότητας, καθώς επίσης και της πρόληψης των οδικών τροχαίων συγκρούσεων.

Κατά τις επιχειρήσεις έγιναν έλεγχοι σε 633 οχήματα και 680 πρόσωπα, ενώ προέκυψαν πέραν των 1.100 καταγγελιών, εκ των οποίων οι 582 αφορούσαν το αδίκημα της παράβασης του ορίου ταχύτητας, ενώ έγιναν και πέραν των 60 καταγγελιών για οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος.

Επίσης, τα μέλη της Αστυνομίας παρείχαν οδική βοήθεια σε 56 περιπτώσεις.

Οι συντονισμένες και στοχευμένες επιχειρήσεις της Αστυνομίας, συνεχίζονται στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλονται για πρόληψη και πάταξη κάθε μορφής παρανομίας, στοχεύοντας στην περαιτέρω εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.