Το κράτος επωμίζεται δεκάδες χιλιάδες ευρώ, μόνο για τους καφέδες και τα τυροπιτάκια αξιωματούχων και υψηλόβαθμων δημόσιων υπαλλήλων που καταναλώνουν εν ώρα υπηρεσίας με ή χωρίς τους φιλοξενούμενούς τους.

Σύμφωνα με τον κρατικό προϋπολογισμό για το έτος 2019 που κατατέθηκε προχθές στη Βουλή για ψήφιση, προβλέπεται ποσό ύψους €290 τον μήνα ως έξοδα φιλοξενίας για τα ποτά και άλλα παρεμφερή που προσφέρονται σε επισκέπτες στο γραφείο των υπουργών, καθώς επίσης και κατά τη διάρκεια συνεδριάσεων/ συσκέψεων που προεδρεύουν οι υπουργοί.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Φιλελεύθερου, για κάθε υπουργό αναλογεί ετησίως το ποσό των €3.480 για κεραστικά. Συνεπώς, το συνολικό ποσό που επωμίζεται το κράτος για τα κεραστικά των 11 υπουργών ανέρχεται στις €38.280.

Το ίδιο συβαίνει και στις περιπτώσεις των 13 γενικών διευθυντών των Υπουργείων, της Βουλής και της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων όπου έχουν στη διάθεσή τους ποσό €170 τον μήνα για την κάλυψη των εξόδων σε κεραστικά που προσφέρονται κατά τη διάρκεια υπηρεσιακών επαφών, συνεδριάσεων και συσκέψεων. Το συγκεκριμένο ποσό είναι μειωμένο κατά 15% (€145).

Το συνολικό ποσό που επωμίζεται το κράτος για τα κεραστικά των 13 γενικών διευθυντών ανέρχεται στις €22.620. Αξίζει να αναφερθεί, ότι τα παραπάνω έξοδα φιλοξενίας καλύπτονται μόνο έναντι αποδείξεων.

Σε αντίθεση με τα παραπάνω, ένας μεγάλος αριθμός επιτρόπων, εφόρων, προέδρων και μελών Αρχών όπως και υψηλόβαθμων δημόσιων υπαλλήλων λαμβάνουν για τα έξοδα φιλοξενίας τους εν ώρα υπηρεσίας συγκεκριμένο επίδομα. Πρόκειται για το επίδομα φιλοξενίας το οποίο κυμαίνεται από €1.032 μέχρι €5.100 ανά άτομο ετησίως και καταβάλλεται ανάλογα με το ύψος της αντιμισθίας τους.

Το επίδομα φιλοξενίας είναι κατ’ αποκοπή, συνεπώς καταβάλλεται χωρίς την προσκόμιση αποδείξεων. Δηλαδή, καταλήγει στον μισθό των δικαιούχων αξιωματούχων και δημοσίων υπαλλήλων ανεξαρτήτως εάν δαπανείται ή όχι για τον σκοπό που καταβάλλεται. Μάλιστα, στον κρατικό προϋπολογισμό του 2019 το επίδομα φιλοξενίας παραμένει αλώβητο, δηλαδή, χωρίς καμία μείωση.

Επίδομα φιλοξενίας καταβάλλεται στους ακόλουθους αξιωματούχους και δημόσιους υπαλλήλους:

● Ποσό ύψους €2.014 ετησίως στους τέσσερις επίτροπους Περιβάλλοντος, Προεδρίας, Ισότητας και Εθελοντισμού.
● Ποσό ύψους €5.100 ετησίως για την επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
● Ποσό €13.220 ετησίως για την υφυπουργό Ναυτιλίας, τον γενικό διευθυντή και τους διευθυντές του Υφυπουργείου.
● Ποσό €3.570 ετησίως για τον υπαρχηγό της Αστυνομίας και για τους τέσσερις βοηθούς αρχηγούς Αστυνομίας ποσό ύψους €2.040 για τον καθένα.
● Το επίδομα φιλοξενίας των διευθυντών κυβερνητικών Τμημάτων και Υπηρεσιών με πάγιο μισθό ύψους €65.315 τον χρόνο ανέρχεται στις €5.100 ετησίως. Για τους διευθυντές Τμημάτων και Υπηρεσιών με μισθοδοτικές κλίμακες Α15 και Α16 το επίδομα φιλοξενίας ανέρχεται στις €3.570 τον χρόνο και για διευθυντές με κλίμακα Α15 στις €2.040 τον χρόνο.