Υφυπουργείο Τουρισμού: Στέλνει κρυφούς πελάτες για αξιολόγηση ξενοδοχείωνΤο Υφυπουργείο Τουρισμού έχει προχωρήσει σε προκαταρκτική ανακοίνωση του διαγωνισμού που προτίθεται να προκηρύξει τον Φεβρουάριο, με σκοπό να προσλάβει ανάδοχο εταιρεία που κάνει μυστικές επισκέψεις και ελέγχους σε ξενοδοχεία της Κύπρου, με σκοπό την αξιολόγησή τους.

Το υφυπουργείο Τουρισμού ανακοίνωσε ότι η διαδικασία θα αφορά στην επιλογή του αναδόχου για «παροχή υπηρεσιών για τη δημιουργία και εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος αξιολόγησης της ποιότητας των υπηρεσιών των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων μέσω της διενέργειας μυστικών επισκέψεων». Η αξία της σύμβασης υπολογίζεται σε €300.000, σύμφωνα με ρεπορτάζ του «Φιλελεύθερου».

Η αξιολόγηση θα γίνεται με συγκεκριμένα κριτήρια και πρωτόκολλο που θα συμφωνηθεί με το υφυπουργείο Τουρισμού, το οποίο θα είναι διαφανές και αμερόληπτο, σύμφωνα με τα έγγραφα του υφυπουργείου.

Σύμφωνα με τα έγγραφα του διαγωνισμού, θα πρέπει μέσω της σύμβασης αυτής να ελέγχονται 87 ξενοδοχειακές μονάδες με 22.770 κλίνες (εκ των οποίων οι έξι είναι πέντε αστέρων) στην επαρχία Αμμοχώστου και 37 ξενοδοχειακές μονάδες με 4.850 κλίνες (εκ των οποίων ένα πεντάστερο ξενοδοχείο) στη Λάρνακα,. Επίσης, 44 ξενοδοχεία με 10.615 κλίνες στη Λεμεσό (εκ των οποίων τα οκτώ είναι πεντάστερα), 30 ξενοδοχείων στη Λευκωσία με συνολικά 2.980 κλίνες (εκ των οποίων μόνο ένα είναι πέντε αστέρων) και 61 ξενοδοχεία στην επαρχία Πάφου, με συνολικά 5.760 κλίνες (με 12 πεντάστερα).

Το υφυπουργείο Τουρισμού διατηρεί το δικαίωμα με επιπλέον πληρωμή €30.000 να αναθέσει στον ανάδοχο του διαγωνισμού μυστικούς ελέγχους και αξιολόγηση των ξενοδοχείων και του έργου για τη δημιουργία και εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος αξιολόγησης της ποιότητας των υπηρεσιών των κέντρων αναψυχής, μέσω της διενέργειας μυστικών επισκέψεων ή άλλων μεθόδων.

Το έργο, όπως προβλέπεται στα προκαταρκτικά έγγραφα του διαγωνισμού, μπορούν να διεκδικήσουν φορείς που έχουν ήδη ολοκληρώσει επιτυχώς κατά τα τελευταία πέντε έτη τουλάχιστον δύο συμβάσεις, τουλάχιστον αξίας €30.000 η κάθε μία, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών για τη δημιουργία και εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης, είτε μέσω μυστικών επισκέψεων είτε μέσω μη μυστικών επιθεωρήσεων με σκοπό την αξιολόγηση επιχείρησης που δραστηριοποιείται στον τομέα του τουρισμού σε σχέση με τις υπηρεσίες που παρέχει και με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 50%.

Ως «μυστική επίσκεψη» ορίζεται η αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών μιας επιχείρησης, η οποία διενεργείται από ειδικά εκπαιδευμένα άτομα (mystery shoppers), οι οποίοι λειτουργούν και συμπεριφέρονται ως πελάτες της επιχείρησης και που δεν αποκαλύπτουν την ταυτότητά τους.

Σε περίπτωση που μια ξενοδοχειακή μονάδα ή άλλη τουριστική επιχείρηση αξιολογηθεί ως «μη ικανοποιητική» σε ποσοστό πέραν του 15% των κριτηρίων κάθε υποκατηγορίας, τότε η επιχείρηση υπόκειται σε απώλεια των αντίστοιχων βαθμών κατάταξης.