Υγειονομικές Υπηρεσίες για ξενοδοχεία: Να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στα μπουφέ

Το πρωτόκολλο που θεσπίστηκε για τη λειτουργία των ξενοδοχείων μετά το άνοιγμα τους περιέχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούν τα ξενοδοχεία, τα οποία θα πρέπει από μόνα τους να ετοιμάσουν και δικά τους σχέδια για αντιμετώπιση προβλημάτων που μπορεί να παρουσιαστούν.

Σύμφωνα με τον Διευθυντή των Υγειονομικών Υπηρεσιών Ηρόδοτο Ηροδότου, ο οποίος μιλούσε στον ΑΣΤΡΑ, τα μπουφέ των ξενοδοχείων είναι σημεία που πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία τόσο για τον τρόπο που ενεργούν οι υπάλληλοι των ξενοδοχείων, όσο και ο τρόπος που τα χρησιμοποιούν οι πελάτες.

Σημείωσε επίσης ότι η τήρηση των αποστάσεων που έχουν καθοριστεί, είναι αρκετά σημαντικό σημείο.

Παράλληλα, είπε, τα ξενοδοχεία θα πρέπει να έχουν σχέδιο δράσης για την ιχνηλασία κρουσμάτων που μπορεί να παρουσιαστεί σε ξενοδοχείο, ώστε η μονάδα του Υπουργείου να μπορεί να βρει τα επηρεαζόμενα άτομα.

Γνωστοποίησε ότι στις πρώτες μέρες λειτουργίας των χώρων εστίασης οι Υγειονομικέ Υπηρεσίες δεν προέβησαν σε κάποια καταγγελία, ωστόσο από τις επόμενες μέρες θα γίνονται πιο αυστηροί έλεγχοι και όπου υπάρχει παραβίαση, θα γίνονται καταγγελίες.