Το Προφίλ Υγείας για κάθε δήμο αποτυπώνει τις συνθήκες ζωής του πληθυσμού

 

Από τον περασμένο Ιούνιο, η Κύπρος εισήλθε στο πρόγραμμα «Υγιείς Πόλεις», με τη συμμετοχή πέντε δήμων, καθώς υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας, αλλά και τη Συνθήκη των Δημάρχων της Κοπεγχάγης, που προαπαιτείται για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα. Τρεις μήνες αργότερα η Γεροσκήπου έγινε ο έκτος δήμος που συμμετέχει στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα. Τα υπόλοιπα μέλη του Δικτύου είναι οι Λεμεσός, Στρόβολος, Λευκωσία, Αγλαντζιά και Λακατάμεια.

Η υγειονομική λειτουργός Α’ του Υπουργείου Υγείας κ. Χρυστάλλα Καϊάφα δήλωσε στη «Χαραυγή» ότι ακόμα δεν έχει προχωρήσει η πιστοποίηση οποιουδήποτε δήμου. Ωστόσο, αναμένεται σύντομα να υπάρξει ενδιαφέρον Πιστοποίησης Πόλης καθώς το πρόγραμμα εστιάζει κυρίως στη δημιουργία ομάδας εργασίας σε συνεργασία με τους συνεργαζόμενους δήμους οι οποίοι θα είναι έτοιμοι να εστιάσουν και να συνεργαστούν για ενδυνάμωση των τριών βασικών δεδομένων των Πόλεων «Τόπος, υγεία, ανισότητες και ευημερία».

Το Πρόγραμμα «Υγιείς Πόλεις» είναι ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε το 1986 με πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ) και του Περιφερειακού Γραφείου του στην Ευρώπη, με σκοπό να εφαρμοσθούν σε τοπικό επίπεδο οι αρχές του Χάρτη της Οττάβα και η Στρατηγική «Υγεία για Όλους μέχρι το 2000».

Η βελτίωση της ποιότητας ζωής στις πόλεις είναι ο κύριος σκοπός του Προγράμματος, καθώς το 75% του ευρωπαϊκού πληθυσμού κατοικεί στις πόλεις. Η κάθε χώρα, ανάλογα με το πληθυσμιακό της μέγεθος, έχει δικαίωμα σε έναν συγκεκριμένο αριθμό «Project Cities», ενώ κανένας περιορισμός δεν υπάρχει στον αριθμό των μελών που μπορούν να ενταχθούν στα Εθνικά Δίκτυα.

Ο ΠΟΥ έχει αναπτύξει μια συγκεκριμένη μεθοδολογία με την οποία οι δήμοι-μέλη των Δικτύων του καλούνται να σχεδιάσουν την πολιτική τους και να εργαστούν για την υλοποίησή της. Βασικό στοιχείο στη μεθοδολογία αυτή και βάση για την υλοποίησή του είναι το Προφίλ Υγείας του κάθε δήμου. Το προφίλ Υγείας είναι η αναλυτική μελέτη της πόλης που αποτυπώνει και ερευνά τις συνθήκες ζωής του πληθυσμού, της ποιότητας ζωής του και γενικά των παραγόντων που επιδρούν στην υγεία του. Το πρόγραμμα βασίζεται σε έξι βασικές αρχές, τη μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας, τόσο μεταξύ των χωρών, όσο και εντός αυτών. Δίνει έμφαση στην προαγωγή της Υγείας και στη διατομεακή συνεργασία για την εξασφάλιση ευνοϊκών συνθηκών για μια καλή υγεία. Ακόμη εστιάζει στην κοινωνική συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων στα θέματα της Υγείας, αλλά και την ποιότητα στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας παρεχόμενη στον τόπο όπου οι άνθρωποι ζουν και εργάζονται. Τέλος επιδιώκει τη διεθνή συνεργασία για την επίλυση των προβλημάτων υγείας.

Προώθηση της υγείας μέσω εθελοντισμού

Η συντονίστρια του Δικτύου «Υγιείς Πόλεις», Χρυστάλλα Καϊάφα, ερωτηθείσα γιατί ο ΠΟΥ επέλεξε την ανάθεση του Προγράμματος στους δήμους αντί των ίδιων των ιδρυμάτων υγειονομικής περίθαλψης, απάντησε ότι «ο τόπος που ζουν οι άνθρωποι επηρεάζει την υγεία τους και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ποιότητα ζωής, επομένως με την πεποίθηση ότι οι δήμοι σαν Οργανισμοί έχουν αμεσότερη επαφή με τους πολίτες και τα προβλήματά τους απ’ ό,τι οι κρατικές υπηρεσίες θεωρήθηκε αναγκαία η εμπλοκή τους στην προώθηση των θεμάτων προαγωγής της υγείας με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης αλλά και γενικότερα κοινωνικής πολιτικής». Η Χρυστάλλα Καϊάφα δήλωσε τέλος ότι ο στόχος που έχει τεθεί για την Κύπρο είναι η διεύρυνση της συμμετοχής των δήμων, αλλά και η ευαισθητοποίηση της ίδιας της κοινωνίας για την προώθηση της υγείας διαμέσου του εθελοντισμού.

Κώστας Πιτσιλλούδης